Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 50. Канада

Канадці часто цитують вислів колишнього прем'єр-міністра країни Маккензі Кінга: «У Канади занадто багато географії і занадто мало історії». Поясніть, як ви розумієте це твердження.

Офіційна назва — Канада. Столиця — Оттава (понад 1 млн жителів). Площа — 10 млн км2 (друге місце у світі). Кількість населення — понад 33 млн осіб (34-те місце). Державні мови — англійська та французька. Грошова одиниця — канадський долар (мал. 1).

Мал. 1. Державні символи країни: герб і прапор.

1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Канада розташована в північній частині Північної Америки. Значна частина території держави припадає на великі та малі острови в Північному Льодовитому, Атлантичному й Тихому океанах. На суходолі Канада межує лише із США. Географічне положення країни в найхолоднішій частині Америки значною мірою обмежує господарське освоєння й заселення більшої частини її території. Геополітично Канада, як і США, завжди була відокремлена від ключових політичних регіонів Європи й Близького Сходу. Це служило додатковим сприятливим чинником її розвитку і разом із тим ставило дещо осторонь головних подій у світі.

Знайдіть на карті основні географічні об'єкти, які характеризують географічне положення країни.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Гори й рівнини в Канаді займають приблизно однакову площу. На заході здіймаються Кордильєри з найвищими висотами понад 6000 м. Центральна частина Канади — низовини, східна — височини.

Канада лежить у трьох кліматичних поясах. Більша північна частина розташована в холодних арктичному та субарктичному поясах, а менша південна — у помірному поясі.

Навіть на півдні у внутрішніх районах узимку температура повітря може опускатися до -40 °С. На півночі панує багаторічна мерзлота, острови вкриті льодовиками.

Річкова мережа Канади дуже густа. Найбільш повноводною є Маккензі, а також Нельсон, Юкон, річка Святого Лаврентія. Південь Канади омивають Великі американські озера. Повністю на її території розташовані такі великі озера, як Вінніпег, Ведмеже, Велике Невільниче озеро тощо.

На більшій частині країни переважають малородючі підзолисті ґрунти, на півдні — сірі лісові, каштанові й чорноземні.

На півночі простяглися зона арктичних пустель і зона тундри, позбавлені деревної рослинності. Південніше, на тисячі кілометрів між Тихим і Атлантичним океаном розкинулася зона тайги із хвойними лісами (смерека, чорна і біла ялини, модрина, сосна). Степи та лісостепи на півдні майже повністю розорані й тому позбавлені природної рослинності.

Поясніть, чому степи Канади майже повністю розорані.

Тваринний світ Канади різноманітний і багатий. На островах на крайній півночі живуть білі ведмеді, песці, моржі та тюлені, у тундрі — північні олені (мал. 2) і вівцебики, у лісах — ведмеді гризлі, лосі, олені-вапіті, єноти, бобри, ондатри, рисі, вовки, лисиці, зайці. Із території США заходять пуми.

Мал. 2. Північні олені — типові представники тваринного світу Канади.

Мал. 3. 1) Алмазний кар'єр Даявік поблизу міста Єллоунайф; 2) видобуток кам'яного вугілля.

Канада належить до найбагатших на корисні копалини країн світу. Є великі поклади нафти, природного газу, вугілля, торфу, руд чорних і кольорових металів, калійної солі. Майже повсюдно залягають будівельні матеріали.

Країна володіє багатими водними, гідроенергетичними, ґрунтовими, лісовими, рибними, рекреаційними та іншими природними ресурсами (мал. 3).

3. ІСТОРИКО- ТА ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ.

Близько 20—40 тис. років тому з Азії до Америки переселилися предки сучасних корінних жителів Канади — індіанців та ескімосів (мал. 4).

У XVII ст. східне узбережжя Канади почали колонізувати французи. Решта території заселялася вихідцями з Великої Британії. У 1867 р. британські колонії у східній частині сучасної Південної Канади утворили федерацію Домініон Канада. Поступово (до 1949 р.) до нього приєдналися й інші провінції. У 1931 р. Канада стала суверенною державою у складі Британської Співдружності націй. Із 1988 р. разом із США та Мексикою країна підписала угоду про вільну торгівлю (НАФТА).

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про освоєння вікінгами території сучасної Канади.

4. НАСЕЛЕННЯ.

Канада належить до найменш заселених держав світу. Середня густота населення ледве перевищує 3 особи/км2. Майже все населення країни проживає у вузькій південній смузі біля кордонів із США. Тут в окремих районах його густота становить 150 осіб/км2.

Частка міського населення перевищує 78%. Найбільшими містами є Торонто (4,5 млн осіб) і Монреаль (3,5 млн). До міст-мільйонерів також належать Оттава та Ванкувер.

У складі населення Канади більш ніж 32% канадців (як вони самі себе називають), 20% англійців, понад 15% французів, майже по 14 % шотландців та ірландців. Решту населення становлять німці, італійці, китайці, корінні народи (ескімоси), українці, індіанці, поляки та ін.

5. ГОСПОДАРСТВО.

Канада належить до найрозвиненіших країн світу. Вона має специфічну для розвиненої країни структуру економіки, для якої характерна висока частка добувної промисловості. їй належать одні з перших місць у світі за видобутком та експортом таких видів промислової сировини, як нафта, природний газ, вугілля, сірка, калійні солі, залізна руда, золото, титан, уран, кобальт, свинець, нікель, молібден тощо. Дуже добре розвинена кольорова металургія. За виплавкою цинку Канада посідає перше місце у світі, алюмінію — друге, міді — третє, золота й срібла — четверте.

Канада — великий, четвертий у світі виробник електроенергії. Майже 60% її обсягу виробляють ГЕС. Значна частина електричної енергії експортується до США.

Мал. 4. 1) Голова Асамблеї корінних народів на засіданні парламенту Канади; 2) представники корінних народів Канади — ескімоси.

Особливістю галузевої структури промисловості Канади є значна частка лісової та деревообробної галузей. За виробництвом пиломатеріалів і целюлози Канада поступається лише США. Однак країна не має собі рівних за обсягом їх експорту (див. таблицю).

Таблиця

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЕКСПОРТОМ ПРОДУКЦІЇ ЛІСОВОЇ ТА ДЕРЕВООБРОБНОЇ ГАЛУЗЕЙ

Діловий круглий ліс

Деревні пелети

Пиломатеріали

Целюлоза

Папір та картон

Росія

США

Канада

Бразилія

Німеччина

Нова Зеландія

Канада

Росія

Канада

США

США

Латвія

Швеція

США

Фінляндія

Канада

В'єтнам

Фінляндія

Чилі

Швеція

Проаналізуйте дані таблиці та зробіть відповідні висновки.

Постійно зростають значення й частка машинобудування у ВНП країни. Переважає виробництво транспортних засобів (автомобілі, снігоходи, судна, літаки, тепловози). Виробляються машини та обладнання для лісової і гірничодобувної галузей.

В економіці Канади провідні позиції займають монополії США та американський капітал.

Канада — велика сільськогосподарська країна, яка експортує значну частину сільськогосподарської продукції. За обсягами вирощування вівса вона посідає третє місце у світі, пшениці — шосте, кукурудзи — сьоме. Розвинене також тваринництво.

Транспорт Канади у своєму територіальному поширенні суттєво залежить від природних умов. На півдні біля кордону із США Канаду перетинають із заходу на схід трансконтинентальні залізничні та автомобільні магістралі. Як транспортні шляхи інтенсивно використовуються Великі озера й річка Святого Лаврентія. Усе більшого значення набуває авіаційний транспорт. У північних районах узимку головним видом транспорту місцевих жителів є снігоходи (мал. 5).

6. МІСЦЕ КРАЇНИ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ.

Канада належить до сімки найрозвиненіших країн світу. Вона постачає на світовий ринок сировину й готову продукцію у величезних обсягах. Найбільша її частка припадає на США. Значним торговельним партнером Канади стала Мексика. Із європейських країн традиційно тісні зв’язки підтримуються з Великою Британією.

Мал. 5. Сучасний снігохід.

2 грудня 1991 р. Канада першою визнала незалежність України. 27 січня 1992 р. між державами був підписаний Протокол про встановлення дипломатичних відносин.

ВИСНОВКИ

• Географічне положення країни в найхолоднішій частині Америки обмежує господарське освоєння та заселення більшості її території.

• Канада — одна з найбагатших на корисні копалини країн, вона володіє значними водними, гідроенергетичними, ґрунтовими, лісовими, рибними, рекреаційними та іншими ресурсами, але належить до найменш заселених держав світу.

• Канада належить до найрозвиненіших країн світу, але має специфічну для розвиненої країни структуру економіки, для якої характерна висока частка добувної промисловості. Особливістю галузевої структури промисловості Канади є переважання лісової та деревообробної галузей.

• В економіці Канади провідні позиції займають монополії США та американський капітал. Канада — велика сільськогосподарська країна.

• Розвиток транспорту Канади дуже залежить від природних умов.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Поясніть відмінності географічного положення Канади й США, які зумовили різницю в спеціалізації господарства цих країн.

2. Які особливості освоєння територій сучасної Канади європейцями вплинули на національний склад населення країни?

3. Назвіть суттєві ознаки економіки Канади, які відрізняють її від інших розвинених країн світу.

4. Поясніть особливості сільського господарства країни.