Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 48. Північна Америка. Загальні та внутрішньорегіональні відмінності. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку

1. Поясніть, чому в країнах Північної Америки розмовляють переважно англійською, французькою та іспанською мовами. 2. Чому не існує мексиканської або канадської мов?

1. ПІВНІЧНА АМЕРИКА. СКЛАД РЕГІОНУ.

На материку Північна Америка розташовані три великі держави — Канада, США та Мексика (мал. 1—3). Вони тісно пов’язані не лише географічно та історично, але й економічно. На їхніх територіях усе більше утверджується регіональне інтеграційне утворення — зона вільної торгівлі НАФТА, відбуваються складні й суперечливі процеси регіональної інтеграції та диференціації. Домінуючий вплив США в цьому регіоні, яків усій Америці, хоча й залишається ще дуже сильним, але поступово згасає. Проте вибори нового президента в США накреслюють перспективи нових економічних і політичних зрушень на материку.

За матеріалами періодичної преси та телевізійних новин дізнайтеся про зміни в зовнішній політиці США, які пов'язані зі змінами управління державою. Як ці зміни впливають у цілому на економіку та відносини між державами материка?

У Північній Америці розташовані дві економічно розвинені держави — США та Канада. Фактично до цього материка належить острів Гренландія. Він є частиною території європейської країни Данії, але має внутрішню автономію. Мексику, що також розташована на материку, ще відносять до регіону Латинської Америки.

Латинською Америкою називають регіон Західної півкулі, розташований між США та Антарктидою. До нього входять Мексика, країни Центральної Америки, Вест-Індії та Південної Америки. Причому Мексику, Центральну Америку та острови Вест-Індії часто об’єднують у субрегіон країн Карибського басейну.

Знайдіть та покажіть на політичній карті світу країни Латинської Америки та Карибського басейну.

2. ЗАГАЛЬНІ ТА ВНУТРІШНЬОРЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ КРАЇН РЕГІОНУ.

До регіону входять доволі контрастні країни. У першу чергу це стосується Мексики, яка значно поступається як США, так і Канаді за рівнем економічного розвитку. Однак структурні зміни в її економіці спричиняють нові тенденції в розвитку інтеграційних процесів. Якщо раніше Мексика орієнтувалася на латиноамериканські країни, то сьогодні використовує власне географічне положення для поглиблення інтеграційних процесів з економічно розвиненими країнами Північної Америки. Саме через це її все більше починають ототожнювати саме з Північноамериканським регіоном і його інтеграційною економічною організацією НАФТА.

Мал. 1. Національний парк Арчес (штат Юта, США).

США — світова супердержава та країна Америки, що завжди домінувала як в Америці в цілому, так і в Північній Америці зокрема. Вживаючи термін «Америка», люди в усьому світі перш за все мають на увазі США. Відомо, що в 1823 р. у цій країні було проголошено доктрину Монро (за ім’ям тодішнього президента США Дж. Монро). Її сутність можна описати трьома словами — «Америка для американців».

США відіграють провідну роль в Організації американських держав і НАФТА, які створені для вирішення економічних проблем. В об’єднанні НАФТА економічна перевага США є абсолютною. Канада у своїх економічних зв’язках більше ніж на 60% пов’язана зі США. Ще більшою є питома вага зовнішньоекономічних зв’язків Мексики, яка орієнтується на свого північного сусіда.

Як ви вважаєте, чому Мексика більше орієнтується на США?

Мал. 2. Озеро Морейн (штат Альберта, Канада).

Північна Америка характеризується як регіон значних соціально-економічних і політичних контрастів. Створення зони вільної торгівлі сприяло подальшому розвитку економіки всіх країн регіону і в першу чергу Мексики (мал. 4). До країни надійшли великі інвестиції з Канади й особливо зі США. Проте регіональна контрастність залишилася. Рівень життя в США набагато вищий, ніж у Мексиці. Це викликає масову незаконну міграцію мексиканців до США. Оскільки природний приріст населення в Мексиці дуже високий, то кількість населення країни збільшується надзвичайно швидко. Унаслідок цього зростає безробіття, і все більше людей прагнуть виїхати до розвинених північних країн (мал. 5).

3. ТЕНДЕНЦІЇ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

Північноамериканський регіон має великі перспективи для власного економічного розвитку. По-перше, тут зосереджені величезні природні ресурси. Сумарні їхні запаси в трьох країнах регіону поступаються у світі лише найбільшому материку Євразія. По-друге, США та Канада запрошують до себе на роботу кращих спеціалістів світу практично в усіх сферах економіки. Оскільки інтелектуальний потенціал є головним для розвитку держав у XXI ст., така політика сприятливо позначиться на розвитку регіону. По-третє, зона вільної торгівлі НАФТА в Північній Америці перетворилася на найбільше за площею та економічним значенням інтеграційне об’єднання світу.

Мал. 3. Стародавній Паленке — місто цивілізації майя (штат Чіапас, Мексика).

Мал. 4. Структура експорту США — Мексика.

Як ви вважаєте, чому кращі спеціалісти світу прагнуть працювати в США?

Однак Мексика й надалі залишається «слабкою ланкою» Північноамериканського регіону, оскільки вона є економічно і політично нестабільною державою. Характерними ознаками держави стали виникнення і розвиток революційних і національно-визвольних рухів місцевих індіанських народів, поширення тероризму.

Мал. 5. Кордон між США та Мексикою в межах пустелі Сонора.

Ці негативні явища спричинені значною корупцією влади, пануванням наркобаронів, майновою нерівністю населення. Зростання ВВП Мексики не призводить до зникнення контрастів у рівні життя різних верств населення. Багато в чому ця нерівність навіть зростає. Демократичні принципи правління, характерні для США та Канади, не дуже добре приживаються в Мексиці. Авторитаризм правління й перерозподіл національного багатства призводять до зубожіння одних груп суспільства й надмірного збагачення інших.

ВИСНОВКИ

• Держави Північноамериканського регіону — Канада, США й Мексика — тісно пов'язані географічно, історично й економічно.

• Північна Америка є регіоном значних соціально-економічних і політичних контрастів. Вона володіє величезними природними ресурсами й має значні перспективи розвитку. США і Канада залучають до себе кращих спеціалістів світу практично в усіх сферах життя.

• Найвищий рівень життя мають США, які завжди відігравали панівну роль як в Америці в цілому, так і в Північній Америці зокрема.

• Створення в регіоні зони вільної торгівлі сприяло подальшому розвитку економіки його країн і в першу чергу Мексики, але темпи збільшення кількості населення випереджають темпи економічного зростання країни. Унаслідок цього поширюється безробіття, що спричиняє міграції до багатих північних країн.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які країни входять до складу Північноамериканського регіону? Покажіть їх на політичній карті світу.

2. Охарактеризуйте загальні та внутрішньорегіональні відмінності країн Північної Америки.

3. Із яких причин США залишаються лідером регіону?

4. Поясніть причини відставання економічного розвитку Мексики від США й Канади.

5. Поясніть, чому США будують стіну на кордоні з Мексикою, а мексиканці нелегально виїздять до США.