Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 45. Велика Британія

Пригадайте та поясніть, чому в Австралії, Канаді, Новій Зеландії та ще багатьох країнах світу спілкуються англійською мовою.

Офіційна назва — Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Столиця — Лондон (близько 8 млн жителів). Площа — 244 тис. км2 (77-ме місце у світі). Кількість населення — понад 59 млн осіб (21-ше місце). Державна мова — англійська. Грошова одиниця — фунт стерлінгів (мал. 1).

Мал. 1. Державні символи країни: герб і прапор.

Мал. 2. Маргарет Тетчер.

1. ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ.

Британія є острівною країною Західної Європи. На суходолі вона межує лише з Ірландією, протоками Па-де-Кале і Ла-Манш відокремлюється від Франції та Бельгії. Це типова морська країна. У різних частинах світу під її контролем залишається 14 залежних територій. Це Бермудські, Британські, Віргінські, Кайманові, Фолклендські Острови, Гібралтар, острови Монтсеррат, Піткерн, Святої Єлени, Джорджія та Південні Сандвічеві, Ангілья та ін. У цілому географічне положення країни є вигідним для розвитку господарства й контактів з іншими державами. Особливо покращилося воно після будівництва тунелю, який з’єднав Велику Британію з материковою частиною Європи.

Знайдіть на політичній карті світу залежні території Великої Британії.

2. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА РЕСУРСИ.

Природні умови Великої Британії визначаються її розміщенням на острові серед океану. Вологе й тепле повітря тут панує впродовж усього року. Більша частина країни має рівнинний рельєф з окремими височинами. У Шотландії, Уельсі, Північній Ірландії переважають невисокі гори й височини.

Клімат Великої Британії морський, вологий, без значних коливань температури повітря впродовж доби й року. Літо тут прохолодне, а зима тепла.

Країна має густу мережу коротких, але повноводних річок. Узимку вони не замерзають. Найбільші річки з’єднані численними судноплавними каналами. У горах Шотландії та

Мал. 3. Велика Британія — традиційна й водночас надсучасна країна.

Північної Ірландії багато великих та глибоких озер. Одне з них — Лох-Несс — відоме в усьому світі.

Що ви знаєте про озеро Лох-Несс?

Ґрунтовий покрив території країни доволі різноманітний, але родючих ґрунтів тут майже немає. Ліси займають лише 6% території та відіграють суто рекреаційну роль. Тваринний світ значно збіднений, у країні поширена лисиця, яка є об’єктом спортивного полювання. Цей національний вид кінного полювання з хортами відомий далеко за межами країни. У Великій Британії багато національних парків.

Як ви розумієте рекреаційну роль лісу?

Мінерально-сировинна база дуже виснажена тривалим видобутком кам’яного вугілля й залізної руди. Є незначні запаси руд кольорових металів. Основним видом промислової сировини на сьогодні є нафта і природний газ, що видобуваються в британському секторі шельфу Північного моря.

Поясніть, чому прем'єр-міністр Великої Британії в 1979—1990 рр. Маргарет Тетчер (мал. 2) свого часу закривала вугільні шахти країни.

3. НАСЕЛЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ І ТРАДИЦІЇ.

За кількістю населення Велика Британія посідає третє місце в Європі після Німеччини та Франції. За загальної високої густоти населення (понад 240 осіб/км2) є суттєві відмінності цього показника для окремих регіонів. Так, в Англії він перевищує 350 осіб/км2, а в Шотландії та Північній Ірландії — утричі менший (100 осіб/км2). Природний приріст населення низький. Середня тривалість життя жінок уже подолала позначку 80 років. Відбувається процес «старіння нації». Майже 90% населення живе в містах. У країні сформувалося вісім міських агломерацій із кількістю населення понад 1 млн осіб. Особливо багато їх у центральній частині Великої Британії. Майже 82% населення становлять англійці, близько 10% — шотландці, понад 2 % — ірландці, близько 2 % — валлійці (уельсці). Багато іммігрантів із колишніх британських колоній.

Мал. 4. Сучасний транспорт Великої Британії: 1) метро; 2) лондонський потяг; 3) круїзний лайнер.

За додатковими джерелами дізнайтеся, із яких країн до Великої Британії прибувають іммігранти.

У ментальності (характері) британців закладено прагнення збереження національних традицій. Це дуже творча нація, яка за виробництвом робототехніки поступається лише японцям. Країна є органічним сплетінням традиційного й надсучасного способу життя (мал. 3).

4. ГОСПОДАРСТВО.

Велика Британія — розвинена постіндустріальна країна, про що свідчить структура ВНП: 20 % становить частка промисловості та понад 60% — сфера послуг. Таким чином, переважну частину ВНП країни створює невиробнича сфера.

Структура промислового виробництва, яке забезпечує майже 90 % експорту, постійно змінюється в напрямку скорочення частки старих, традиційних галузей (видобуток вугілля, металообробка, харчова, текстильна) і зростання частки передових наукоємних галузей — електронної, авіаційної, верстатобудування, робототехніки тощо.

Центри чорної металургії розташовані в основному в портових містах країни. У центральній частині Великої Британії в районі Шеффілда (Йоркшир) виробляють якісну сталь. Виплавка кольорових металів зосереджена в портах і поблизу ГЕС на гірських річках Шотландії. Найбільшим центром надсучасних галузей машинобудування є Великий Лондон. У ньому, а також в інших великих містах виробляють автомобілі, текстильне обладнання, продукцію військово-промислового призначення. Є потужні суднобудівні верфі (мал. 4).

Головним районом хімічної промисловості країни є південний схід. Там, де до узбережжя підведені нафтопроводи з Північного моря, розміщені підприємства нафтохімії (Фолі, Стенлоу, Каррінгтон). За обсягами продукції фармацевтичної промисловості країна посідає третє місце у світі після США та Японії.

Основна частина підприємств бавовняної промисловості зосереджена в Ланкаширі, вовняної — у Йоркширі, трикотажної — у Східному Мідленді, лляної — у Північній Ірландії.

Незважаючи на те що в сільському господарстві Великої Британії зайнято лише 2% населення, країна з надлишком забезпечує власні потреби в зерні, м’ясі, яйцях, молоці тощо. У структурі сільськогосподарського виробництва переважає тваринництво (мал. 5).

У рослинництві понад 50% сільськогосподарських угідь зайнято посівами багатолітніх трав.

Поясніть, чому так багато земель країни зайняті під пасовища.

На морський флот припадає 90% вантажообігу Великої Британії. Лондон і Ліверпуль — головні експортні порти країни. Понад 80% усіх внутрішніх перевезень здійснюється автомобільним транспортом, а 10% — залізничним.

Мал. 5. Вівчарство. Велику Британію часто називають «королівством пасовищ».

Із 1993 р. експлуатується транспортний тунель під Ла-Маншем. Використовуються внутрішні водні магістралі. Зростає значення трубопровідного, а також авіаційного транспорту, який здійснює не лише перевезення пасажирів, а й доставку наукоємної продукції.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ.

Частка Великої Британії у світовій торгівлі близька до 6 %. Майже чверть усієї продукції експортується. Частка готових виробів становить 80%. Найбільшими торговельними партнерами Великої Британії є Німеччина, США, Франція, Нідерланди, інші країни Європи та члени Співдружності націй. У цілому основними торговельними партнерами Сполученого королівства є країни ЄС. Велика Британія експортує автомобілі, літаки, гелікоптери, судна, хімічні продукти, текстильні вироби, а імпортує продовольство, корми, метали, ліс.

Мал. 6. «Дорога гігантів» у Північній Ірландії — один з об'єктів ЮНЕСКО.

Щорічно країну відвідують понад 28 млн туристів з усього світу. Крім 30 об’єктів, занесених до переліку ЮНЕСКО (мал. 6), Велика Британія відома ще й багатьма цікавими природними та архітектурними об’єктами.

Складіть туристичний маршрут територією Великої Британії, запропонуйте його однокласникам.

Велика Британія визнала незалежність України 31 грудня 1991 р., а вже 10 січня 1992 р. між двома країнами були встановлені дипломатичні відносини.

ВИСНОВКИ

• Велика Британія — острівна держава, що має 14 залежних територій. Це третя за кількістю населення країна Західної Європи. Географічне положення країни є вигідним для розвитку господарства й контактів з іншими державами. Мінерально-сировинна база країни виснажена.

• За виробництвом робототехніки країна поступається лише Японії.

• Велика Британія — розвинена постіндустріальна країна. Структура промислового виробництва, яке дає майже 90% експорту, змінюється в напрямку скорочення частки традиційних галузей (видобуток вугілля, металообробка, харчова, текстильна) і зростання передових наукоємних галузей — електронної, авіаційної, верстатобудування, робототехніки тощо.

• 90% вантажообігу Великої Британії припадає на морський флот. Частка країни у світовій торгівлі наближається до 6%.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Охарактеризуйте географічне положення країни. Поясніть його позитивні та негативні риси.

2. Поясніть, чому мінерально-сировинна база країни є виснаженою.

3. Які зміни відбуваються в структурі економіки країни?

4. За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про сферу послуг країни. Які послуги є галуззю міжнародної спеціалізації країни?

5. Поясніть, як впливає на розвиток економіки держави те, що її експорт представлений переважно готовими виробами.