Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 42. Розвинені країни Європи. Загальна характеристика

Пригадайте країни, які найчастіше згадують у новинах на телебаченні. Назвіть їхні столиці.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЄВРОПИ.

У Європі в цілому і в Західній Європі зокрема найпотужнішими провідними країнами, що складають основу ЄЄ і НАТО, безперечно, є Німеччина та Франція. Велика Британія навіть після поки що формального виходу із ЄЄ залишається одним із лідерів країн НАТО. Італія є четвертою країною Європи, яка належить до її основних економічних плацдармів.

Усі перелічені країни входять до «Великої сімки». Проте в розрахунку ВВП на одну особу малі й «карликові» держави Західної Європи (Люксембург, Ліхтенштейн, Монако, Сан-Марино, Андорра, Мальта, Ватикан) не тільки не поступаються Німеччині, Франції, Великій Британії та Італії, але й випереджають їх. Розвинені країни Західної Європи об’єднані не лише географічним положенням, а й давніми, складними та ефективними економічними та політичними зв’язками (мал. 1).

Мал. 1. Країни-карлики Європи.

Таблиця

ВВП (ЗА ПКС) КРАЇН-КАРЛИКІВ ЄВРОПИ (за даними Всесвітньої книги фактів ЦРУ)

Місце серед 198 країн і територій світу

Країна

ВВП (за ПКС), дол.

Рік

2

Ліхтенштейн

98432

2013

6

Монако

78700

2013

11

Сан-Марино

62100

2015

34

Мальта

35900

2015

36

Андорра

35786

2014

Ватикан

Країна некомерційної планової економіки

Підготуйте повідомлення про економічні показники розвитку країн Європи. Скористайтеся статистичною інформацією, що наведена в попередніх параграфах підручника.

Мал. 2. Роздільний збір сміття: 1) у Європі; 2) в Україні.

Сьогодні все ще існує поділ розвинених країн Європи (Західної Європи) на такі групи: 1) країни Північної Європи (Ісландія, Данія, Норвегія, Швеція, Фінляндія); 2) країни Середньої Європи (Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн, Ірландія); 3) країни Південної Європи (Італія, Іспанія, Португалія, Ватикан, Андорра, Мальта, Монако, Сан-Марино, Греція). Країни цих регіонів об’єднує не лише географічне положення, а й історичний, культурний та релігійний розвиток. Вони суттєво відрізняються і ще довго відрізнятимуться від колишніх соціалістичних країн Центральної Європи та пострадянських держав Східної Європи високим економічним розвитком і стандартами життя, політичною стабільністю, високою культурою населення та іншими показниками (мал. 2, 3).

Поясніть, чим відрізняється населення країн Західної Європи від населення колишніх республік СРСР.

2. ГАЛУЗІ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЄВРОПИ.

Розвинені країни Європи посідають провідні місця на світовому ринку за кількома основними галузями міжнародної спеціалізації. І це не стосується, як іноді вважають, лише торгівлі високотехнологічною продукцією. Наприклад, серед десяти найбільших у світі експортерів сталі майже половина розташована в Західній Європі (Німеччина, Італія, Франція, Бельгія, Швеція). У той самий час ці країни, а також Іспанія, є й найбільшими імпортерами сталі. Це пояснюється високим рівнем розвитку складного машинобудування в цих країнах, що потребує багато різних видів сталі. Україна також належить до найбільших у світі експортерів сталі. Проте її немає серед десятки найбільших її імпортерів.

Як ви вважаєте, чому, на відміну від перелічених країн Європи, Україна не імпортує сталь?

Найважливішою галуззю міжнародної спеціалізації розвинених країн Європи є машинобудування. На ці країни припадає майже 50% усього експорту продукції галузі. Загальновизнаним лідером є Німеччина, яка разом зі США та Японією є головним експортером машин у світі. За ними йдуть Франція, Велика Британія та Італія. Ці ж країни є головними покупцями машинобудівної продукції. Серед розвинених країн Європи лідером також є Німеччина — країна виробляє 10% усієї продукції машинобудування світу. Потім ідуть Франція, Велика Британія, Італія.

З'ясуйте, у яких країнах вироблена побутова техніка, якою користується ваша родина. Зробіть висновки.

У сучасному світі все більшого значення в економіці розвинених країн набуває міжнародна торгівля продукцією інтелектуальної праці, особливо міжнародне ліцензування та інжинірингові послуги. Понад 90% усього патентно-ліцензійного обігу у світі припадає на 11 найрозвиненіших країн світу. Серед них вісім належать до країн Західної Європи (Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург і Швеція). Рухаючись від виробництва сталі до найсучасніших секторів економіки, ми бачимо, що питома вага розвинених європейських країн зростає. Тобто вони мають дуже великий стратегічний потенціал розвитку економіки.

Мал. 3. 1) Щорічний театральний фестиваль в Авіньйоні (Франція); 2) традиційний ярмарок сиру в Нідерландах.

Динамічно розвивається й перспективний світовий ринок послуг. Це та галузь економіки, яка в цілому визначає не лише рівень розвитку країни, а і її спрямованість у завтрашній день. Світовий ринок послуг зараз становить понад 20% загальносвітового експорту товарів і послуг. Провідні позиції в експорті послуг посідають (після США) усі розвинені країни Європи: Німеччина — 8,0%, Франція і Велика Британія — по 6,0%, Італія — 5,5%, за ними йде Японія.

Можна зробити висновок, що розвинені країни Європи виграють конкуренцію в інших держав світу завдяки спеціалізації власної економіки на найновіших і найперспективніших напрямках розвитку світового господарства. При цьому вони завойовують усе більше позицій на світовому ринку торгівлі продуктами інтелектуальної праці та послугами. Виробничі галузі поступово переходять до країн, що розвиваються.

3. ПОРІВНЯННЯ РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ЄВРОПИ ЗА ОСНОВНИМИ ПОКАЗНИКАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

Розвинені країни Європи не є абсолютно однорідними. При цьому вони відрізняються не лише за географічним положенням, площею території, кількістю населення, обсягами ВНП або природно-ресурсним потенціалом. Вони мають і різні показники соціально-економічного розвитку.

Найвищі показники соціально-економічного розвитку серед країн Європи та світу мають Люксембург, Швейцарія і Ліхтенштейн (ВНП на одну особу — понад 40 тис. дол.). Цікавим є той факт, що ці країни є малими, незначними за площею та кількістю населення, майже не мають корисних копалин і виходу до моря.

У таких розвинених країнах Західної Європи, як Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Велика Британія, Італія, Фінляндія тощо, ВНП на одну особу становить від 20 тис. дол. і більше, близько 20 тис. дол. мають Іспанія та Португалія.

ВИСНОВКИ

• Найпотужнішими провідними країнами, які становлять основу ЄС і НАТО, є Німеччина та Франція. Вони разом із Великою Британією та Італією входять до «Великої сімки». У розрахунку ВНП на одну особу малі й «карликові» держави Західної Європи не тільки не поступаються, а й випереджають їх.

• Розвинені країни Західної Європи об'єднує не лише географічне положення, а й давні, складні та ефективні економічні й політичні зв'язки. Ці країни характеризуються високим рівнем економічного розвитку і стандартів життя, політичною стабільністю, високою культурою населення тощо.

• Розвинені країни Європи посідають провідні місця на світовому ринку за кількома основними галузями міжнародної спеціалізації. Перш за все це машинобудування та продукція інтелектуальної праці.

• Розвинені країни світу є лідерами в галузі міжнародного ліцензування та інжинірингових послуг.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Укажіть риси країн Європи, які об'єднують їх та виділяють серед інших країн світу.

2. Поясніть, чому розвинені країни Західної Європи об'єднані не лише економічними і політичними, а й історичними, культурними та релігійними зв'язками.

3. Які види господарської діяльності цих країн є найбільш розвиненими і чому?

4. Чи існують проблеми в розвинених країнах Європи? Які саме?

5. Знайдіть додаткову інформацію про одну з країн-карликів, охарактеризуйте особливості економіки цієї країни. Підготуйте повідомлення.