Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах. Світові природні ресурси, їх класифікація

Пригадайте, які підприємства розташовані у вашій місцевості. Яку продукцію вони виробляють? Які ресурси використовують?

1. ПОНЯТТЯ ПРО ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЙОГО ОЦІНКА У СВІТІ ТА В ОКРЕМИХ РЕГІОНАХ.

Природно-ресурсний потенціал як важливий чинник розміщення продуктивних сил включає в себе природні ресурси та природні умови. Відповідно до найбільш поширеного трактування під природними ресурсами розуміють тіла й сили природи, які за певного рівня розвитку продуктивних сил можуть бути використані для задоволення потреб суспільства.

СЛОВНИК

Природні умови — елементи природи, які не використовуються безпосередньо в процесі виробництва, але мають вплив на життєдіяльність людей. Найбільше від природних умов залежать сільське господарство, добувна промисловість, рекреаційне господарство тощо.

Природні ресурси — компоненти природного середовища, сукупність об'єктів і систем живої та неживої природи, які оточують людину й використовуються в процесі виробництва благ для задоволення матеріальних і культурних потреб суспільства. їх класифікують за різними критеріями.

Природно-ресурсний потенціал — сукупність потенціалів окремих видів ресурсів, тобто природних умов і ресурсів, що використовуються або можуть використовуватися в господарстві.

Природні умови — це особливості природного довкілля, у якому живе людство, багатства природи, які людина використовує для власних потреб. Природно-ресурсний потенціал — це можливості природи й надр певної території забезпечити потреби як господарства, так і людей для існування та розвитку.

Природні умови мають значний вплив на спеціалізацію господарства та є різними в різних куточках нашої планети. У регіонах із сильними морозами, суховіями, торнадо й тайфунами, проявом інших негативних природних явищ суспільство змушене витрачати значні додаткові кошти на забезпечення нормального життя людей і функціонування економіки.

Спрогнозуйте наслідки урагану «Метью» (мал. 1).

На півночі Росії, Канади, Алясці (США) взимку температура знижується до -60—70°С. Від повеней страждають Китай, Бангладеш, Індія, деякі європейські країни. Велика кількість опадів спричиняє руйнівні селі та снігові лавини. Країни Південно-Східної Азії, Карибського басейну відчувають на собі руйнівну силу тайфунів. Катастрофічні землетруси відбуваються в районах, де розташовані молоді гірські системи. У деяких із них є й діючі вулкани. У ряді країн Аравійського півострова, Північної Африки та Австралії багато років лютує жорстока посуха. Країни Північної Африки страждають від постійної спеки.

Разом із тим на планеті є території з оптимальними природними умовами, які створюють обстановку комфорту для людини, не вимагають значних додаткових витрат при будівництві, роботі промислових підприємств, транспорту, веденні сільського господарства. Усі вони густо заселені й добре освоєні. Особливо багато їх на узбережжях морів та океанів.

Мал. 1. Ураган «Метью», який пройшов над територією Карибського басейну в жовтні 2016 р. зі швидкістю вітру близько 300 км/год: 1) вигляд із космосу; 2) наслідки на Землі.

Знайдіть на карті світу в атласі території з несприятливими та оптимальними природними умовами.

Безумовний вплив на розвиток суспільства справляють і природні ресурси. Раніше вважали, що їх відсутність прирікає країну на бідне існування. Проте це не так. Існує чимало країн, що досягли високого рівня соціально-економічного розвитку за майже повної відсутності природних ресурсів (Японія, Сингапур, Тайвань тощо). Водночас є багато країн, які мають величезну їх кількість і різноманітність, однак використовують нераціонально.

Таблиця

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЗАПАСАМИ ПЕВНИХ ВИДІВ РЕСУРСІВ

Рілля

(2014 р.)

Нафта

(2016 р.)

Природний газ

(2014 р.)

Кам'яне вугілля

(2014 р.)

Уранова РУДа

(2016 р.)

Залізна РУДа

(2016 р.)

Лісові ресурси

(2015 р.)

Людські ресурси (лідери за кількістю населення)

(жовтень 2016 р.)

США

Венесуела

Росія

США

Австралія

Росія

Росія

Китай

Індія

Саудівська Аравія

Іран

Росія

Казахстан

США

Бразилія

Індія

Росія

Канада

Катар

Китай

Росія

Бразилія

США

США

Китай

Іран

Туркменистан

Австралія

Канада

Австралія

Канада

Індонезія

Канада

Ірак

США

Індія

Нігер

Україна

Китай

Бразилія

Проаналізуйте дані таблиці. Зробіть висновки.

2. СВІТОВІ ПРИРОДНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ.

Ресурсозабезпеченість країн різна, оскільки природні ресурси розміщені на планеті дуже нерівномірно. Вона залежить не лише від наявності ресурсів, але й від їх споживання. Крім того, одні країни, наприклад, мають багато нафти й природного газу, але в них обмежені водні, лісові та інші ресурси. Однак існують країни, де є всі ресурси в різній кількості: США, Росія, Казахстан, Китай, Канада, Бразилія, Австралія та ін.

Природні ресурси класифікують переважно за походженням, характером їх відновлення та способом використання в господарстві.

За схемою (мал. 2) наведіть приклади кожного виду ресурсів. За допомогою карт та діаграм атласу назвіть країни — світові лідери за їх запасами та видобутком. Складіть відповідну таблицю в зошиті.

Нерівномірність розподілу природних ресурсів викликає переміщення їх на великі відстані до центрів використання або ж пересування людей до, наприклад, рекреаційних ресурсів. Є випадки конфліктів, навіть збройних, за право володіння природними ресурсами.

За допомогою додаткових джерел знань складіть у зошиті перелік конфліктів на ґрунті розподілу прав володіння природними ресурсами.

Мал. 2. Класифікація природних ресурсів.

Переважна кількість країн світу сьогодні мають ресурсозатратну (екстенсивну) економіку. Це означає, що для збільшення виробництва товарів, енергії тощо використовується дедалі більше корисних копалин. Щороку з надр добувається понад 200 їх видів загальним обсягом більше ніж 120 млрд т. їх переробляють, руйнуючи та засмічуючи відходами поверхневі й підземні води, ґрунти, повітря. Усе те, що створювалося природою впродовж сотень мільйонів і мільярдів років, людство нині використовує за лічені десятиліття.

ВИСНОВКИ

• Природно-ресурсний потенціал — сукупність особливостей природного довкілля, у якому живе людство, багатства й можливості природи, що людина використовує для власних потреб на певній території для забезпечення існування та розвитку; він є важливим чинником розміщення продуктивних сил.

• Природні умови мають значний вплив на спеціалізацію господарства й різняться в різних куточках планети. Через це всі території з оптимальними природними умовами та ресурсами густо заселені й добре освоєні. Особливо багато їх на узбережжях морів та океанів.

• Думка про те, що відсутність природних ресурсів прирікає країну на бідне існування, є помилковою. Так само наявність великої кількості ресурсів не завжди свідчить про високий рівень розвитку країни.

• Природні ресурси класифікують переважно за походженням, характером їх відновлення та способом використання в господарстві. Нерівномірність розподілу природних ресурсів спричиняє переміщення їх до центрів використання або пересування людей до регіонів, де вони наявні.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть ознаки понять «природні умови», «природні ресурси», «природно-ресурсний потенціал».

2. Наведіть приклади різних видів природних ресурсів за способом утворення та сферою використання.

3. Поясніть, чому наявність або відсутність природних ресурсів не завжди визначає рівень розвитку країни.

4. Назвіть країни світу, які мають високий природно-ресурсний потенціал.

5. Які саме ресурси створювалися природою впродовж сотень мільйонів і мільярдів років? Як їх використовує людина у своїй господарській діяльності?