Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 2. Економічна типізація країн світу

§ 39. Класифікація країн за типом господарської системи та рівнем соціально-економічного розвитку

Пригадайте з курсу історії, що ви знаєте про стани суспільно-економічного розвитку суспільства.

1. КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА ТИПОМ ГОСПОДАРСЬКОЇ СИСТЕМИ.

За типом господарської системи, що існує в тій чи іншій країні, їх можна об’єднати в кілька груп: країни з ринковою економікою, перехідною та плановою (командно-адміністративною).

Зараз у світі переважають країни першої й другої груп. При цьому країни з перехідною економікою поступово переходять до першої групи — країн із ринковою економікою. Після краху комуністичної системи на початку 1990-х рр. країн із плановою економікою в чистому вигляді залишилося дуже мало. Сучасною країною командної економіки є Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР, неофіційна назва — Північна Корея).

Знайдіть за додатковими джерелами цікаві факти про Північну Корею. Поділіться цією інформацією на уроці географії.

Мал. 1. На вулицях Північної Кореї (1) та Південної Кореї (2).

До країн із плановою економікою належить і Куба. Однак у цій державі останнім часом стали помітними елементи ринкового господарства, і тому вона перетворюється на країну з перехідною економікою. Командно-адміністративна система залишилася також у М’янмі. У Китаї, де збереглося правління комуністів, відбулися глибинні ринкові перетворення, які стали основою швидкого економічного розвитку держави.

Головна відмінність між ринковою і плановою економікою полягає в тому, що за першої реалізуються об’єктивні економічні закони. Втручання держави в об’єктивні економічні процеси відбувається економічними методами, тобто шляхом перерозподілу державних інвестицій між галузями економіки, податковою, митною політикою тощо. Планова економіка повністю підпорядкована державній бюрократії, яка наперед визначає, скільки й кому потрібно виробити певної продукції. При цьому відсутня конкуренція, яка є головним механізмом підвищення продуктивності праці та поліпшення якості продукції, що випускається. Неефективна система оплати праці, коли робітники отримують фіксовану платню незалежно від результатів праці, знищує ініціативу. Існування впродовж десятиліть двох різних економік у Німеччині, Китаї, Кореї наочно продемонструвало, яка економічна система є більш ефективною (мал. 1, 2).

Мал. 2. Фотознімок території Північної та Південної Кореї вночі з космосу.

Якій економічній системі підпорядкована Північна Корея? Південна Корея? За мал. 1 визначте, яка з держав є більш розвиненою. Зробіть висновки.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ КРАЇН ЗА РІВНЕМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ.

За рівнем соціально-економічного розвитку країни світу можна поділити на високорозвинені, середньорозвинені, країни, що розвиваються, і найменш розвинені. Це, звичайно, досить умовний поділ. Більшість учених дотримується такої класифікації: розвинені, середньорозвинені та країни, що розвиваються. Із метою виокремлення країн, які потребують матеріальної допомоги від світового співтовариства, ООН виділяє групу найменш розвинених країн. Це найбідніші держави, частина з яких не має безпосереднього виходу до моря та майже не пов’язана із зовнішнім світом. Система освіти та охорони здоров’я в цих країнах перебуває на найнижчому рівні, переважають доіндустріальні форми праці. До таких держав належать Афганістан, Нігер, Сомалі, Чад, Центральноафриканська Республіка тощо.

Найголовнішим показником, що характеризує рівень соціально-економічного розвитку країн, є валовий внутрішній продукт (ВВП) на одну особу. Це один із найважливіших показників розвитку економіки, який характеризує кінцевий результат виробничої діяльності економічних одиниць у сфері матеріального й нематеріального виробництва.

Проаналізуйте схему на мал. 3 та зробіть висновки.

У розвинених країнах показник ВВП на одну особу становить понад 20 тис. дол., у середньорозвинених — від 10 до 20 тис. дол., у країнах, що розвиваються, — від 5 до 10 тис. дол. Найменш розвинені країни мають ВВП нижчий за 5 тис. дол.

Таблиця 1

ВВП НАЙБІЛЬШИХ ЕКОНОМІК СВІТУ (за даними МВФ на 2016 р.)

Місце

Країна

ВВП, млн дол.

1

США

18 569 100

Європейський Союз

16 408 364

2

Китай

11 218 281

3

Японія

4 938 644

4

Німеччина

3 466 639

5

Велика Британія

2 629 188

6

Франція

2 463 222

7

Індія

2 256 397

8

Італія

1 850735

9

Бразилія

1 798 622

10

Канада

1 529224

65

Україна

93 263

Таблиця 2

КРАЇНИ СВІТУ З НАЙБІЛЬШИМ ВВП НА ОДНУ ОСОБУ (за даними Світового банку на 2016 р.)

Місце

Країна

ВВП на одну особу, дол.

1

Люксембург

101 450

2

Швейцарія

80 945

3

Макао

78 586

4

Норвегія

74 400

5

Катар

73 653

6

Ірландія

61 133

7

Австралія

56 311

8

США

56 116

9

Сингапур

52 889

10

Данія

51 989

Проаналізуйте дані таблиць 1, 2 і зробіть висновки.

Мал. 3. Частка найбільших країн та організацій у світовому ВВП.

ВИСНОВКИ

• За типом господарської системи країни можна об'єднати в кілька груп: із ринковою, перехідною та плановою (командно-адміністративною) економікою. Головна відмінність між ринковою і плановою економікою полягає в тому, що за ринкової економіки реалізуються об'єктивні економічні закони, а за планової відсутня конкуренція.

• Типовою країною з плановою економікою є Північна Корея.

• За рівнем соціально-економічного розвитку країни світу можна умовно поділити на високорозвинені, середньорозвинені, країни, що розвиваються, та найменш розвинені. Найголовнішим показником, який характеризує рівень соціально-економічного розвитку країн, є ВВП на одну особу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. На які групи поділяють країни світу? За якими критеріями здійснюється цей поділ?

2. Охарактеризуйте основний соціально-економічний показник розвитку країн.

3. Поясніть, чому загальний ВВП та ВВП на одну особу так різняться (див. таблиці 1, 2).

4. Підготуйте повідомлення про найбідніші та найбагатші країни світу. Використайте інформацію з періодичних видань.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.