Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Міжнародні політичні організації

1. Що таке міжнародна організація? 2. Які міжнародні організації вам відомі? 3. Пригадайте, до складу яких організацій входить Україна.

1. МІЖНАРОДНІ ПОЛІТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ.

Зараз у світі налічується понад 4 тис. міжнародних організацій. їх утворюють три або більше держав для реалізації певних спільних інтересів. Фактично всі вони певною мірою є політичними утвореннями, що декларують вирішення економічних, військових та інших проблем. Найбільшою міжнародною організацією, до якої входить більшість країн світу, є Організація Об’єднаних Націй.

Із якою метою створюються міжнародні організації і чому їхня кількість зростає?

Найбільш авторитетною міжнародною організацією є ООН. Її було створено після Другої світової війни з метою відвернення чергової світової війни й локальних конфліктів, посилення міжнародної безпеки та розвитку міжнародного співробітництва (мал. 1). ООН діє на підставі Статуту, положення якого є обов’язковими для країн-членів цієї організації.

Головними організаціями ООН є Генеральна Асамблея і Рада Безпеки. До провідних органів цієї міжнародної глобальної організації належать Секретаріат, Міжнародний суд, Рада опіки, Економічна і соціальна рада.

За допомогою статистичних матеріалів таблиці порівняйте ВВП країн та їхню частку в бюджеті ООН. Зробіть висновки.

Як ви знаєте, у 1945 р. Україна, перебуваючи у складі СРСР, стала однією з країн-засновниць ООН. Тепер наша держава є членом кількох спеціалізованих міжнародних організацій ООН — ЮНЕСКО, МАГАТЕ і ФАО.

На засіданнях Генеральної Асамблеї, де присутні делегації всіх країн-членів ООН, обговорюються найактуальніші проблеми світової політики, а також ухвалюються рекомендації щодо їх вирішення. Кожна країна незалежно від її площі, кількості населення, рівня економічного та військового розвитку має один голос.

Таблиця

ЧАСТКА ВНЕСКІВ 17 КРАЇН СВІТУ ДО БЮДЖЕТУ ООН (2016 р.)

Країна

Внесок, % від бюджету ООН

США

22,0

Японія

9,7

Китай

7,9

Німеччина

6,4

Франція

4,9

Велика Британія

4,5

Бразилія

3,8

Італія

3,8

Росія

3,1

Канада

2,9

Іспанія

2,4

Австралія

2,3

Південна Корея

2,0

Нідерланди

1,5

Мексика

1,4

Саудівська Аравія

1,3

Швейцарія

1,1

Інші

19,1

Рада Безпеки складається з 15 країн-членів і несе відповідальність за підтримання міжнародного миру й безпеки. Її рішення повинні виконувати всі члени ООН. США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія мають статус постійних членів Ради і право вето на рішення цієї організації.

До провідних органів ООН належить Міжнародний суд (мал. 2). Це головний судовий орган, що вирішує юридичні суперечки між державами. Міжнародний суд розташований у місті Гаага (Нідерланди).

Мал. 1. Штаб-квартира ООН у Відні (Австрія).

Найвідомішими організаціями, які не входять до структур ООН, є Європейський Союз (ЄС), Організація Північноатлантичного договору (НАТО) та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). До складу ОБСЄ входять 57 держав Європи, Азії та Північної Америки, що об’єднані в Парламентську асамблею. Штаб-квартира розташовується в Копенгагені (Данія). Раніше за ОБСЄ в 1949 р. була створена Рада Європи — міжнародна організація, до складу якої входять 47 країн, зокрема й Україна. Штаб-квартира цієї організації розміщена в Страсбурзі (Франція). Рада Європи опікується переважно питаннями прав людини, гуманітарного і правового співробітництва, культури й екології.

2. РОЛЬ ООН, РАДИ ЄВРОПИ ТА ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН МІЖ ДЕРЖАВАМИ СВІТУ.

Заснування ООН після закінчення Другої світової війни ознаменувало створення нової системи безпеки. Однак зараз усе частіше говорять про кризу в діяльності цієї організації.

Стаття 33 IV Статуту ООН називається «Мирне вирішення суперечок». Розв’язання міжнародних суперечок мирним шляхом здійснюється трьома головними органами ООН: Радою Безпеки, Генеральною Асамблеєю та Міжнародним судом.

Мал. 2. Будинок Міжнародного суду в Гаазі (Нідерланди).

Для підтримання миру організація може використовувати миротворчі сили, головним завданням яких є роз’єднання протиборчих сторін і недопущення військового конфлікту між ними.

Із моменту проголошення незалежності наша країна близько 20 разів брала участь у забезпеченні миротворчих місій ООН: наприклад, у 1994—2000 рр. у складі спостерігачів ООН під час громадянської війни в Таджикистані, у 2005—2008 рр. у складі миротворців під час війни в Іраку тощо.

Створення Ради Європи — це крок до згуртування Європи, що пережила Другу світову війну. Головне її завдання — розвиток механізмів захисту прав людини.

ВИСНОВКИ

• Сьогодні у світі налічується понад 4 тис. міжнародних організацій, які декларують вирішення політичних, економічних, військових та інших проблем. Найбільшою міжнародною організацією, до якої входить переважна частина країн світу, є Організація Об'єднаних Націй.

• У 1945 р. Україна, перебуваючи у складі СРСР, стала однією з країн — засновниць ООН, а зараз є членом кількох спеціалізованих міжнародних організацій ООН — ЮНЕСКО, МАГАТЕ і ФАО.

• Найвідомішими міжнародними організаціями, крім ООН, є Європейський Союз (ЄС), Організація Північноатлантичного договору (НАТО), Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть міжнародні політичні організації, у роботі яких бере участь Україна.

2. Підготуйте повідомлення про сучасну політичну ситуацію у світі. Презентуйте його на наступному уроці.

3. Оцініть роль міжнародних організацій у вирішенні різних геополітичних проблем.

4. За додатковими джерелами дізнайтеся більше про діяльність НАТО. Поділіться інформацією з однокласниками на уроці географії.