Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 30. Географія зовнішньої торгівлі

1. Які вітчизняні та імпортні товари можна придбати в магазинах вашого населеного пункту? 2. Чи користуєтеся ви та ваші рідні послугами інтернет-торгівлі?

1. ГЕОГРАФІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ.

У світі постійно відбуваються поглиблення міжнародного поділу праці, глобалізація економіки, розвиток транспорту. Ці процеси розширюються і поглиблюють міжнародні економічні зв’язки та співробітництво між країнами. Жодне, навіть найпотужніше господарство світу не здатне однаково ефективно виробляти всі необхідні види продукції. Тому між країнами відбувається обмін товарами.

СЛОВНИК

Експорт — продаж товарів вітчизняними суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон країни.

Реекспорт — продаж іноземним суб'єктам господарської діяльності та вивезення за межі країни товарів, що були раніше імпортовані на територію цієї країни.

Імпорт — ввезення до країни товарів, технологій, капіталів, отримання послуг виробничого або споживчого призначення.

Сальдо торговельного балансу — різниця між вартістю експорту та імпорту. Додатне сальдо торговельного балансу означає перевищення експорту над імпортом (країна більше продає, ніж купує). Від'ємне сальдо торговельного балансу — перевищення імпорту над експортом (країна більше купує, ніж продає).

Торговельне ембарго — заборона експорту окремих товарів у певну державу або заборона імпорту окремих товарів із неї.

Демпінг — форма міжнародної цінової дискримінації, за якої експорт товарів відбувається за цінами, нижчими від цін на внутрішньому ринку.

Мал. 1. Політика протекціонізму.

Одним із видів міжнародних економічних зв’язків є зовнішня торгівля, що складається з експорту та імпорту.

Якщо імпорт держави перевищує її експорт, виникає торговий дефіцит — негативне явище, яке призводить до зменшення валютних резервів країни. Щоб його уникнути або зменшити, держави світу здійснюють певну торговельну політику, яка полягає у впливі держави на торгівлю через податки, субсидії та прямі обмеження на імпорт або експорт (мал. 1).

Зовнішня торгівля характеризується трьома головними показниками: 1) обігом; 2) товарною структурою; 3) географічним розподілом.

Користуючись схемою на мал. 1, поясніть, що таке політика протекціонізму, для чого її застосовують держави.

Головним регіоном міжнародної торгівлі світу є Європа. Друге місце у світовій торгівлі посідає Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Північна Америка перебуває на третьому місці. Привабливість ЄС у соціально-економічній сфері визначається перш за все тим, що в міжнародній торгівлі всередині цього інтеграційного об’єднання більш розвинені країни постійно допомагають менш розвиненим. Вони намагаються наблизити ці країни до свого рівня, хоча й зазнають від цього неминучих втрат саме у сфері торгівлі.

Лідерами світової торгівлі на сьогодні є Китай, США, Німеччина, Японія.

За обсягами імпорту попереду виступають США, країни ЄС, Китай, Німеччина.

Назвіть товари, якими торгують країни-лідери на світовому ринку. Під час відповіді скористайтеся картами атласу.

Найбільшими торговельними партнерами України є країни ЄС, Росія, Китай, Туреччина та ін. (мал. 2, 3).

2. ТОРГОВЕЛЬНИЙ ОБІГ.

Показниками обсягу міжнародної торгівлі є експорт, імпорт, зовнішньоторговельний обіг, генеральна торгівля. Зовнішньоторговельний обіг — це сума обсягів експорту й імпорту у вартісному вираженні за певний час (місяць, рік тощо). Генеральна торгівля є сумою експорту й імпорту та вартості транзитних перевезень.

Найбільший у світі зовнішньоторговельний обіг мають США. Він перевищує 3 трлн дол. Понад 2 трлн дол. становить зовнішньоторговельний обіг у Німеччині. На третьому місці перебуває Японія. Структурні зрушення в господарстві багатьох країн, що розвиваються, а також економічно розвинених країн приводять до змін їхнього зовнішньоторговельного обігу. Яскравим прикладом цього процесу є Південна Корея. У середині 1950-х рр. понад 80% її експорту становили сировинні ресурси.

Мал. 2. Країни — найбільші торговельні партнери України.

Сьогодні експорт країни складається з продукції машинобудування, у тому числі автомобілів, суден, промислового обладнання, засобів зв’язку, оргтехніки (її частка вже перевищила 45%) тощо. Такий самий шлях обрали багато інших країн, що розвиваються.

Майже половина зовнішньоторговельного обігу належить країнам «Великої сімки» — США, Німеччині, Японії, Франції, Великій Британії, Італії та Канаді (мал. 4).

Знайдіть країни «Великої сімки» на карті атласу. Установіть відповідність між продуктами харчування, зображеними на мал. 4, та країнами, що їх експортують.

Поясніть, чому країни «Великої сімки» експортують продукцію харчової промисловості, а не сільського господарства. Що треба зробити Україні, аби продукція харчової промисловості країни була більш конкурентоспроможною на світовому ринку?

Мал. 3. Країни-лідери за обсягами купівлі української сільськогосподарської продукції (на 2015 р.).

Мал. 4. Продукція промисловості, яку експортують країни «Великої сімки».

3. ПРОВІДНІ КРАЇНИ-ЕКСПОРТЕРИ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ У СВІТІ.

Промислову сировину в основному експортують країни, що розвиваються, а імпортують розвинені країни. У торгівлі промисловими товарами, машинами й обладнанням багато в чому спостерігається протилежна тенденція. Так, 50% світового експорту продукції машинобудування припадає на Японію, Німеччину та США. У міжнародній торгівлі продукцією інтелектуальної праці (міжнародне ліцензування, інжинірингові послуги) провідні позиції також належать розвиненим країнам світу. У наш час понад 90 % світового патентно-ліцензійного обміну припадає на 11 найрозвиненіших держав світу. Лідерами є США, Японія та Німеччина. Першість в імпорті ліцензій як у минулому, так і зараз належить Японії.

Схожа ситуація складається і в міжнародній торгівлі послугами. Світовий експорт послуг уже перевищив 20% загального обсягу експорту товарів і послуг. Лідерами є США — 20 % світового ринку, Німеччина — 7 %, Франція і Велика Британія — по 6%.

ВИСНОВКИ

• Міжнародний поділ праці, глобалізація економіки, розвиток транспорту розширюють і поглиблюють міжнародні економічні зв'язки, співробітництво та обмін результатами праці між країнами.

• Одним з основних видів міжнародних економічних зв'язків є зовнішня торгівля, що складається з експорту й імпорту.

• Перевищення обсягів імпорту держави над експортом створює торговельний дефіцит, який призводить до зменшення валютних резервів країни. Щоб його уникнути або зменшити, держави світу здійснюють торговельну політику протекціонізму — підтримки власного виробника.

• Головним регіоном міжнародної торгівлі світу є країни Європи. Друге місце у світовій торгівлі посідає Азіатсько-Тихоокеанський регіон. Лідерами світової торгівлі є Китай, США, Німеччина, Японія, країни ЄС.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть і покажіть на карті атласу країни-лідери в зовнішній торгівлі.

2. Поясніть, як впливає загальний рівень розвитку транспорту країни на обсяги її зовнішньої торгівлі.

3. Назвіть та покажіть на карті атласу країни, що тримають першість за обсягами експорту. Поясніть, чому саме ці країни є лідерами.

4. За допомогою карт атласу визначте продукцію, якій належать провідні місця у структурі експорту країн світу.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.