Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства

1. Назвіть основні галузі сфери послуг. 2. Поясніть, чому роль сфери послуг у сучасному суспільстві зростає.

1. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ПОСЛУГ.

До сфери послуг належать освіта, наука, культура, торгівля, охорона здоров’я, житлово-комунальне господарство, фізична культура, спорт, соціальне забезпечення, громадське харчування, пасажирський транспорт, зв’язок тощо (мал. 1).

СЛОВНИК

Послуга — надання споживачеві певного визначеного договором матеріального або нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб.

Життя сучасної людини неможливо уявити без ефективної роботи установ і організацій, які надають послуги. Чим вищим є розвиток суспільства, тим досконалішою та всеосяжнішою є його соціальна інфраструктура. У найбільш розвинених країнах вона задовольняє будь-які запити людини, що дає кожному громадянину можливість повністю зосередитися на діяльності з реалізації власних талантів і здібностей, свого покликання і призначення.

Мал. 1. Ринок послуг.

Сфера послуг виникла майже одночасно з формуванням господарської діяльності людини. Ця діяльність постійно розширювалася й ускладнювалася, паралельно з нею розширювалася й ускладнювалася і структура сфери послуг. Особливого розвитку вона набула з виникненням поділу праці. Якщо в давні часи люди самі забезпечували необхідними послугами себе і свою родину, то надалі послуги перетворилися на окрему галузь господарства. Особливого розвитку ця сфера набула в період феодалізму в Європі. Під час становлення ринкового господарства вона швидко розвивалася, хоча все ще відставала від провідних галузей господарства. І лише у XX ст. у розвинених країнах світу сфера послуг перетворилася на основну галузь людської діяльності.

2. ОСНОВНІ ГАЛУЗІ СФЕРИ ПОСЛУГ.

Сьогодні у світі виділяють понад 600 видів послуг. Існують різні класифікації сфери послуг, але найбільш повного є класифікація, здійснена Міжнародним валютним фондом. Так, сфера послуг поділяється на транспортне обслуговування, яке, у свою чергу, складається з пасажирських і вантажних перевезень; ділові та особисті подорожі; зв’язок; будівництво; страхування; фінансові послуги; комп’ютерні, інформаційні послуги; роялті (гонорар автору) та ліцензування; інші бізнес-послуги, такі як посередницькі, технічні, лізингові (довготермінова оренда машин, обладнання, споруд); персональні, культурні та рекреаційні послуги; послуги державних установ (мал. 2).

За схемою на мал. 2 назвіть, які із зазначених видів туристичних послуг можуть отримувати не тільки туристи, але й жителі країни, що надає ці послуги іноземним туристам.

Такий поділ відповідає сучасному постіндустріальному етапу розвитку світового господарства. У наш час сформувався міжнародний ринок послуг, який є одним із потужних чинників глобалізаційних процесів.

Наведіть приклади кожного виду послуг. Пригадайте, якими з них користувалися члени вашої родини вчора.

Послуги можна поділяти також на матеріальні та нематеріальні. Наприклад, до перших належать послуги з ремонту побутової техніки. Послуги закладів освіти належать до нематеріальних. Класифікацію послуг можна здійснювати і за їхнім цільовим призначенням. Наприклад, є послуги, які надаються всьому суспільству: охорона правопорядку, військова оборона тощо; послуги, які надаються окремим спільнотам залежно від їхнього віку та статусу в суспільстві (вища й середня освіта, майстер-класи, тренінги тощо); індивідуальні послуги, які надаються окремим громадянам.

Мал. 2. Основні види туристичних послуг.

Якими послугами, крім освітніх, ви користувалися цього тижня? Чи задоволені ви їхньою якістю?

Послуги можна класифікувати й за географічними критеріями. Це глобальні послуги, регіональні (ті, що надаються певними країнами), локальні. Напевно, зараз більшість послуг мають локальний характер і максимально наближені до місць проживання й праці людей.

3. РОЛЬ ГАЛУЗЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА.

Для сучасної світової економіки, сучасного етапу суспільного розвитку характерні випереджальні темпи розвитку сфери послуг. І це не випадково. Спостерігається пряма залежність між рівнем соціально-економічного розвитку країни та рівнем розвитку в ній сфери послуг. Таким чином, ця галузь світового господарства сьогодні перетворилася на своєрідний двигун соціально-економічного розвитку. У той самий час розвиток сфери послуг спрямований на збільшення питомої ваги виробничих послуг. Характерною є також тенденція до постійних змін на ринку послуг, зумовлених поглибленням і розширенням глобалізаційних процесів. Отже, сфера послуг, з одного боку, сприяє глобалізації, з іншого, — отримує від неї імпульси для подальшого розвитку.

ВИСНОВКИ

• До сфери послуг належать освіта, наука, культура, охорона здоров’я, торгівля, житлово-комунальне господарство, фізична культура, спорт, соціальне забезпечення, громадське харчування, транспорт, зв'язок тощо.

• Сфера послуг виникла майже одночасно із формуванням господарської діяльності людини. Вона постійно розширювалася, ускладнювалася, формувала певну структуру та перетворилася на окрему галузь господарства.

• Зараз у світі виділяють понад 600 видів послуг. Існують послуги матеріальні й нематеріальні, індивідуальні й суспільні тощо.

• Сфера послуг сприяє глобалізації та отримує від неї імпульси для власного розвитку. Спостерігається пряма залежність між рівнем соціально-економічного розвитку країни й рівнем розвитку в ній сфери послуг.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Які виділяють галузі сфери послуг? Наведіть приклади послуг, які вони надають населенню та господарству.

2. Поясніть, чим відрізняються матеріальні послуги від нематеріальних, наведіть приклади.

3. Які послуги надає сфера торгівлі? Поясніть, від чого залежить рівень задоволення споживачів торговельними послугами.

4. Поясніть залежність між рівнем соціально-економічного розвитку країни й рівнем розвитку в ній сфери послуг.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.