Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 22. Географія металургії, хімічної та лісохімічної галузей світу

1. Назвіть та знайдіть на карті атласу найбільші металургійні центри України. 2. Поясніть, чому хімічне виробництво негативно впливає на навколишнє природне середовище.

1. ГЕОГРАФІЯ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ГАЛУЗІ СВІТУ.

Металургія світу є базою для розвитку машинобудування. Сьогодні дешева робоча сила, а також ліберальне екологічне законодавство все більше орієнтують розміщення чорної металургії на країни, що розвиваються. Лідери цієї галузі, що концентрується переважно в районах вуглевидобування — США й країнах Західної Європи, — постійно зменшують виплавку чорних металів. Здешевлення вуглевидобутку, видобутку й збагачення залізної руди, а також розвиток морського транспорту дозволили розміщувати підприємства чорної металургії в морських портах, віддалених від родовищ сировини. Так виникли потужні металургійні центри на узбережжі в Японії, Південній Кореї, Бразилії, Тайвані, що перетворили ці країни на великих експортерів сталеливарної продукції (див. таблицю 1).

Таблиця 1

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ З ВИРОБНИЦТВА СТАЛІ, млн т

Місце

Країна

2007 р.

2009 р.

2014 р.

2016 р.

Весь світ

1351,3

1219,7

1674,0

1628,0

1

Китай

494,9

573,6

822,698

808,37

Європейський Союз

210,2

139,3

169,297

162,3

2

Японія

120,2

87,5

110,666

104,8

3

Індія

53,5

62,8

86,530

95,6

4

США

98,1

58,2

88,174

78,6

5

Росія

72,4

60,0

71,461

70,8

6

Південна Корея

51,5

48,6

71,543

68,6

7

Німеччина

48,6

32,7

42,943

42,08

8

Туреччина

25,8

25,3

34,035

33,16

9

Бразилія

33,8

26,5

33,912

30,21

10

Україна

42,8

29,9

27,170

24,2

Із яких галузей складається металургія? Проаналізуйте статистичні дані таблиці 1 та зробіть відповідні висновки.

За допомогою карт атласу назвіть країни, у яких розвинені виробництва кольорової металургії, що відображені у структурі металургійного комплексу (мал. 1).

Мал. 1. Структура металургійного комплексу.

Кольорова металургія в основному тяжіє до джерел сировини. Це пов’язано з тим, що в більшості руд кольорових металів міститься зовсім незначна кількість металу, іноді в десятки й сотні разів менша, ніж у залізній руді. Зараз у світі існує сім бокситоносних районів: Західна та Центральна Африка (переважно Гвінея); Південна Америка (Бразилія, Венесуела, Суринам, Гаяна); Карибський басейн (Ямайка); Китай; Океанія та Південна Азія (Індія, Австралія); Середземномор’я (Туреччина, Греція); Урал (Росія). Головними виробниками кольорових металів сьогодні є США, Канада, Австралія, Росія, Казахстан, Чилі, Іспанія, ДР Конго, Замбія, Індонезія тощо.

Поясніть, чим відрізняються метали, які виробляє кольорова металургія.

Потреба у виробництві кольорових металів постійно зростає. Однак це екологічно найнебезпечніше виробництво інтенсивно витісняється до країн, що розвиваються. Сьогодні такі підприємства будують у країнах Африки, Азії та Латинської Америки. Звідси кольорові метали постачаються до високотехнологічних машинобудівних підприємств розвинених країн.

Крім того, як вам відомо, виробництво алюмінію орієнтується на джерела дешевої електроенергії. Відповідно до цього заводи з його випуску збудовані та працюють в ОАЕ, Україні, Росії, Бразилії. Головним споживачем алюмінію у світі є авіабудування.

Таблиця 2

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ З ВИРОБНИЦТВА АЛЮМІНІЮ, тис. т

Країна

Виробництво

Річні виробничі потужності

2013 р.

2014 р.

2013 р.

2014 р.

США

1946

1720

2700

2330

Аргентина

425

425

455

455

Австралія

1780

1680

1820

1830

Бахрейн

913

930

970

970

Бразилія

1300

960

1700

1700

Канада

2970

2940

3020

2990

Китай

22 100

23 300

32 000

32 500

Німеччина

492

500

620

620

Ісландія

800

810

840

840

Індія

1700

2100

2580

2890

Весь світ

47 600

49 300

62900

63 700

Проаналізуйте дані таблиць 1 і 2. За допомогою карт атласу визначте країни-лідери в галузях чорної та кольорової металургії.

Відомо, що найбільшими кар’єрами з видобутку рудної сировини є мідні кар’єри. Це пов’язано з дуже незначним вмістом металу в руді (0,5—1%). Незважаючи на це, мідь — третій метал за обсягами виплавки (після сталі та алюмінію), адже вона широко використовується в електротехніці.

Таблиця 3

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ З ВИРОБНИЦТВА МІДІ, млн т (2015 р.)

Країна

Виробництво

Чилі

5,7

Китай

1,75

Перу

1,6

США

1,25

ДР Конго

0,99

Австралія

0,96

Росія

0,74

Канада

0,7

Замбія

0,6

Мексика

0,58

Знайдіть на карті світу країни-лідери з виробництва міді.

2. ГЕОГРАФІЯ ХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ СВІТУ.

Хімічна промисловість, як і машинобудування, визначає НТП в економіці. До її складу входять: гірнича хімія (видобуток мінеральної сировини), основна хімія (виробництво мінеральних добрив, солей, кислот), хімія органічного синтезу (виробництво синтетичного каучуку, синтетичних смол, пластмас і хімічних волокон) (мал. 2).

Мал. 2. Види хімічних волокон.

Значення хімічної галузі, здатної виробляти продукти з попередньо заданими властивостями, постійно зростає. До цієї галузі також належать фармацевтика, виробництво фарб і товарів побутової хімії. Основним регіоном хімічної промисловості світу залишається Західна Європа. Потужною є ця галузь також у США і Японії (див. таблицю 4).

Таблиця 4

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У СВІТІ (2012 р.)

Експорт

Імпорт

Країна

Обсяг, млрд дол.

Країна

Обсяг, млрд дол.

Німеччина

67,0

США

68,7

Швейцарія

54,4

Німеччина

45,9

Бельгія

44,8

Бельгія

38,0

США

39,9

Франція

29,9

Франція

34,7

Велика Британія

28,0

Інші країни

222,8

Інші країни

255,8

Усього

463,6

Усього

466,3

Розгляньте вдома продукцію хімічної промисловості, якою користується ваша родина. Визначте географію її виробництва.

Нафтохімічна промисловість розміщується в районах видобутку нафти (наприклад на узбережжі Мексиканської затоки в США), у портах, куди привозять сировину (Японія, Італія, Нідерланди), на трасах нафтопроводів (США, Росія, Україна). Основна хімія набула розвитку в США, Німеччині, Росії. Сірчану кислоту виробляють Китай, США, Україна, Японія, Франція. Мінеральні добрива: азотні — США, Україна, Китай, Японія, фосфорні — США, Китай, Австралія, калійні — Німеччина, Франція, Білорусь. Найбільше пластмас виробляють США, Японія, Німеччина. У виробництві медикаментів провідні позиції посідають США, Японія, Швейцарія, Велика Британія, Франція, Угорщина, Індія.

3. ГЕОГРАФІЯ ЛІСОХІМІЧНОЇ ГАЛУЗІ СВІТУ.

Лісохімічна галузь, що переробляє деревину хвойних і листяних порід, а також відходи лісопиляння (хвою, кору, тирсу тощо), у своєму розміщенні орієнтується на лісопромислові райони. Питома вага целюлозно-паперового виробництва у валовому випуску підприємств лісохімії становить понад 80 %. До лісохімії належить виробництво метилового спирту, каніфолі, камфори, скипидару, оцтової кислоти, деревного вугілля, дьогтю тощо. Найбільшими світовими виробниками в цій галузі є США, Канада і Швеція. У цілому основними виробниками та експортерами продукції лісохімічної галузі залишаються розвинені країни світу.

СЛОВНИК

Лісохімія — галузь господарства, що вивчає хімічні властивості деревини та способи її промислової переробки з метою отримання якомога більшої кількості корисних речовин.

Целюлозу, папір, картон, деревоволокнисті та деревостружкові плити, покрівельні та ізоляційні матеріали, нітроцелюлозу виробляє целюлозно-паперова промисловість галузі. Зрозуміло, що галузь є ресурсовитратною та не завжди відповідає екологічним нормам виробництва.

4. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ.

Металургія, що випускає незамінні для світового господарства конструкційні матеріали, і надалі залишатиметься однією з провідних галузей промисловості. Зараз ряд підприємств галузі потребують швидкого технічного переоснащення та впровадження нових технологій виробництва. Головна проблема галузі — екологічна, що зумовлює переміщення підприємств галузі до країн, що розвиваються.

Швидкими темпами розвиватиметься хімічна промисловість світу, технології якої все більше «втручатимуться» майже в усі галузі господарства. Посилиться конкуренція металургійної та хімічної промисловості у виробництві конструкційних матеріалів. Основною проблемою розвитку хімічної промисловості також залишатиметься екологічна.

Подальшого розвитку набуде лісохімічна промисловість, потреба в продукції якої зростатиме. Підприємства цієї галузі будуть переміщуватися до країн, що розвиваються.

ВИСНОВКИ

• Металургія та хімічна промисловість є базою для розвитку машинобудування світу. Дешева робоча сила та ліберальне екологічне законодавство все більше орієнтують ці галузі на розміщення в країнах, що розвиваються.

• Кольорова металургія тяжіє до джерел сировини та електроенергії. Потреба у виробництві кольорових металів постійно зростає.

• Хімічна промисловість представлена гірничою та основною хімією, хімією органічного синтезу, фармацевтикою, виробництвом фарб і товарів побутової хімії.

• Нафтохімічна промисловість розміщується в районах видобутку нафти, у портах або на трасах нафтопроводів.

• Лісохімічна галузь світу у своєму розміщенні орієнтується на лісопромислові райони.

• Екологічні проблеми зумовлюють переміщення цих галузей до країн, що розвиваються.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть країни-лідери з виробництва окремих видів промислової продукції металургійної, хімічної та лісохімічної галузей.

2. Охарактеризуйте тенденції географічного розташування цих галузей.

3. Визначте роль металургії та хімічної промисловості як бази для розвитку машинобудування світу.

4. Поясніть, чому розміщення металургійної, хімічної та лісохімічної галузей пов'язане з екологічними проблемами.

5. Проаналізуйте дані таблиці 3 (с. 66). Поясніть, чому географія виробництва та споживання фармацевтичної продукції не завжди збігаються.