Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Значення промисловості в сучасному світовому господарстві

1. Назвіть основні галузі промисловості України. 2. Поясніть значення промисловості України для розвитку держави.

1. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СВІТУ.

Промисловість — найбільша й технічно найдосконаліша галузь виробництва, основа розвитку економіки. У промисловості світу зайнято понад 350 млн осіб. Виробничі функції промисловості такі: видобування мінеральної сировини й палива; використання гідроенергетичних ресурсів; експлуатація природних ресурсів рослинного і тваринного походження (заготівля деревини, рибальство тощо); обробка й переробка промислової та сільськогосподарської сировини (мал. 1).

Таблиця 1

НАЙБІЛЬШІ ЕКОНОМІКИ СВІТУ ЗА ОБСЯГАМИ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (за даними МВФ та ЦРУ на 2015 р.)

Місце

Країна

Обсяги виробництва, млрд дол.

1

Китай

4922

Європейський Союз

4162

2

США

3752

3

Японія

1082

4

Німеччина

1051

5

Велика Британія

588

6

Індія

559

7

Південна Корея

555

8

Бразилія

496

9

Канада

456

10

Франція

453

За допомогою політичної карти світу та за даними таблиці 1 визначте регіони світу — лідери за обсягами випуску промислової продукції.

Зробіть висновки.

За характером виробництва та предметів праці промисловість поділяють на добувну й обробну. Добувна промисловість об’єднує галузі, зайняті видобуванням сировини з надр Землі, вод і лісів, а також палива. Вона включає підприємства та організації, які видобувають паливо (вугілля, нафту, природний газ, горючі сланці, торф); підприємства з видобутку та збагачення залізних, марганцевих руд, РУД кольорових металів, нерудних корисних копалин і лісозаготівлі; підприємства з видобутку солі, вилову риби, китів, морських звірів, морепродуктів.

Обробна промисловість займається обробкою або переробкою сировини (отриманої гірничодобувною промисловістю, сільським господарством, рибальством, полюванням) і напівфабрикатів. Найважливіші галузі промисловості: хімічна, машинобудування й металообробка, електроенергетика, чорна та кольорова металургія, нафтопереробка, виробництво будівельних матеріалів, деревообробна й целюлозно-паперова, текстильна, швейна, взуттєва, харчова та ін. Обробна промисловість дає понад 3/4 світової промислової продукції.

Спробуйте назвати один із видів продукції, який виробляє кожна з перелічених вище галузей.

Основними промисловими районами світу є країни ЄС, прибережні райони США, південь Канади, країни Перської затоки, східна частина Китаю та Японії, прибережні райони Індії, Австралії, ПАР, Бразилії, європейська частина та південь Західного Сибіру Росії, центральна й північна частини Мексики тощо.

2. ЗНАЧЕННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ.

Мал. 1. Структура промисловості.

Значення промисловості, її місце й роль у сучасному світовому господарстві за останній період суттєво змінилися. Якщо в країнах, що розвиваються, вона продовжує відігравати головну роль, то в розвинених постіндустріальних країнах ситуація інша. Тут на перше місце вийшла сфера послуг, відсунувши промисловість на другий план. Одночасно в самій промисловості відбуваються структурні зміни, спрямовані на підвищення ролі окремих галузей у сучасному світовому господарстві. У структурі обробної промисловості провідне місце посідає машинобудування, до якого належать новітні наукоємні галузі. В економічно розвинених країнах частка сучасних галузей машинобудування у структурі промисловості вже досягла 40 %. Незважаючи на зменшення питомої ваги промисловості у структурі господарства світу, її значення не зменшиться й надалі. Вона матиме великий вплив не лише на економіку, а й на суспільство в цілому. Нині основна частка досягнень НТП спрямована саме в цей сектор економіки. На промислових виробах базується і світова торгівля.

Таблиця 2

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЕКСПОРТОМ (за даними Книги фактів ЦРУ на кінець 2015 р.)

Місце

Країна

Обсяги експорту, трлн дол.

Світ

17 779

1

Китай

2275

Європейський Союз

2259

2

США

1504

3

Німеччина

1292

4

Японія

625

5

Південна Корея

535,5

6

Франція

509,1

Гонконг

499,4

7

Нідерланди

488,3

8

Велика Британія

460,

9

Італія

454,6

10

Канада

408,7

СЛОВНИК

Промисловість — найбільш технічно досконала галузь матеріального виробництва, яка є основою індустріалізації економіки та має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств із виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобутку й переробки сировини, виробництва товарів і послуг.

Таблиця З

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ІМПОРТОМ (за даними Книги фактів ЦРУ на кінець 2014 р.)

Місце

Країна

Обсяги імпорту, трлн дол.

Світ

18 791

1

США

2380

Європейський Союз

2312

2

Китай

1960

3

Німеччина

1319

4

Японія

811,9

5

Франція

634

6

Велика Британія

625,7

Гонконг

560,2

7

Південна Корея

542,9

8

Індія

508,1

9

Нідерланди

488,8

10

Канада

482,1

Проаналізуйте дані таблиць 2 і 3 та зробіть висновок про найбільших експортерів та імпортерів товарів і послуг.

3. ОБСЯГИ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.

Промислове виробництво світу продовжує розвиватися, хоча темпи цього розвитку з 1960 р. до сьогодні скоротилися з 6 до 2 %. Стабільних темпів розвитку не спостерігається. Для підтвердження цього наведемо таку статистику: 2005 р. — 6,0%, 2009 р. — 2,9%, 2011 р. — 3,9%, 2012 р. — 0,0%, 2013 р. — 3,5% і 2015 р. — 0,0% (мал. 2).

Загальний обсяг виробленої промисловістю світу продукції нині вже перевищив 20 трлн дол. Найбільшим виробником промислової продукції серед країн є Китай, якому вдалося випередити США.

Мал. 2. Темпи розвитку промислового виробництва світу.

ВИСНОВКИ

• Промисловість — найбільша й технічно найдосконаліша галузь виробництва, основа розвитку економіки, яка видобуває мінеральну сировину й паливо; використовує гідроенергетичні та інші ресурси; експлуатує природні ресурси рослинного та тваринного походження; обробляє й переробляє промислову та сільськогосподарську сировину.

• За характером виробництва й предметів праці промисловість поділяється на добувну та обробну, яка дає понад 3/4 світової промислової продукції.

• У структурі обробної промисловості провідне місце посідає машинобудування, до якого належать новітні наукоємні галузі, що визначають НТП.

• Найбільшим виробником промислової продукції серед країн є Китай, що випередив США.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть види світового промислового виробництва.

2. Охарактеризуйте тенденції та показники розвитку промисловості світу.

3. Поясніть, як і чому змінюється значення промисловості. Якими є її місце та роль у сучасному світовому господарстві?

4. Назвіть країни-лідери за обсягами промислового виробництва й торгівлі товарами.

5. Користуючись схемою на мал. 1 (с. 56), назвіть галузі, які використовують мінеральну сировину й паливо, гідроенергетичні та інші ресурси, обробляють і переробляють сільськогосподарську сировину.