Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Географії (поглиблений рівень). 9 клас. Масляк - Нова програма

Підручник містить обов’язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. Методичний апарат відповідає сучасним вимогам викладання географії. У підручнику наведені програмові практичні роботи та географічні дослідження. Карти, схеми та ілюстрації підручника допоможуть краще засвоїти основні факти й поняття курсу.

Вступ

§ 1. Об'єкти вивчення економічної і соціальної географії світу. Простір як об'єкт вивчення географії. Методи географічних досліджень

§ 2. Тенденції розвитку сучасного світу. Роль географії в територіальній організації суспільства

Розділ I. Загальна характеристика сучасного світу (частина перша)

Тема 1. Природа і людина в сучасному світі

§ 3. Географічне середовище. Взаємодія суспільства й природи в географічному середовищі в минулому та сьогодні

§ 4. Поняття про природно-ресурсний потенціал, його оцінка у світі та в окремих регіонах. Світові природні ресурси, їх класифікація

§ 5. Світові природні ресурси. Карти світових природних ресурсів

§ 6. Природокористування на сучасному етапі, його наслідки. Шляхи збереження навколишнього середовища

Тема 2. Населення світу

§ 7. Динаміка кількості населення світу, його відтворення. Механічний рух населення

§ 8. Вікова і статева структура населення

§ 9. Мовний та етнічний склад населення

§ 10. Релігія як явище культури. Світові та національні релігії

§ 11. Розміщення населення. Найбільш заселені регіони та країни світу

§ 12. Міське населення світу

§ 13. Сільське населення світу

§ 14. Зайнятість населення в країнах різних типів

§ 15. Проблеми зайнятості, безробіття. Рівень і якість життя населення

Розділ I. Загальна характеристика сучасного світу (частина друга)

Тема 3. Сучасне світове господарство

§ 16. Світове господарство. Особливості та тенденції розвитку світового господарства в умовах глобалізації суспільства

§ 17. Міжнародний поділ праці та господарська спеціалізація. Економічна інтеграція

§ 18. Структура світового господарства. Світове господарство в період науково-технічного прогресу

§ 19. Значення промисловості в сучасному світовому господарстві

§ 20. Паливно-енергетичний комплекс світу

§ 21. Географія машинобудування світу

§ 22. Географія металургії, хімічної та лісохімічної галузей світу

§ 23. Географія легкої і харчової промисловості світу

§ 24. Основні промислові регіони та центри світу

§ 25. Соціально-економічне значення сільського господарства

§ 26. Структура світового сільського господарства, обсяги виробництва тенденції розвитку

§ 27. Найголовніші райони землеробства і тваринництва світу

§ 28. Роль галузей сфери послуг у соціально-економічному розвитку суспільства

§ 29. Географія основних видів транспорту світу

§ 30. Географія зовнішньої торгівлі

§ 31. Географія фінансово-кредитної сфери. Основні фінансові центри світу

§ 32. Географія міжнародного туризму. Головні туристичні райони світу

§ 33. Поняття про постіндустріальне суспільство

§ 34. Інтеграційні галузеві та регіональні економічні організації

§ 35. Економічна інтеграція та Україна

Розділ II. Типізація країн світу

Тема 1. Політичне облаштування світу

§ 36. Політична карта світу у XX та XXI ст. Класифікація країн за державним устроєм і формою правління

§ 37. Геополітичне становище країн і регіонів

§ 38. Міжнародні політичні організації

Тема 2. Економічна типізація країн світу

§ 39. Класифікація країн за типом господарської системи та рівнем соціально-економічного розвитку

§ 40. Показники рівня розвитку країн. Основні відмінності між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються

Тема 3. Розвинені країни світу

§ 41. Загальна характеристика країн із розвиненою економікою

§ 42. Розвинені країни Європи. Загальна характеристика

§ 43. Німеччина

§ 44. Франція

§ 45. Велика Британія

§ 46. Італія

§ 47. Японія — розвинена країна Азії

§ 48. Північна Америка. Загальні та внутрішньорегіональні відмінності. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку

§ 49. Сполучені Штати Америки

§ 50. Канада

§ 51. Австралія — країна переселенського капіталізму

Тема 4. Країни, що розвиваються

§ 52. Диференціація країн, що розвиваються

§ 53. Нафтодобувні країни

§ 54. Малі острівні країни. Найменш розвинені країни

§ 55. Гіганти «третього світу». Китай

§ 56. Індія

§ 57. Бразилія

§ 58. Нові індустріальні країни

Тема 5. Країни з перехідною економікою

§ 59. Загальна характеристика країн із перехідною економікою

§ 60. Росія

§ 61. Білорусь

§ 62. Молдова

§ 63. Польща

§ 64. Країни-сусіди України із Центральної Європи: Словаччина, Румунія, Угорщина

§ 65. Сусіди та партнери України: Грузія, Туреччина

Розділ III. Міжнародні відносини

Тема 1. Форми міжнародних відносин

§ 66. Особливості відносин між країнами в умовах глобалізації

§ 67. Геополітика. Глобальні, регіональні та субрегіональні міжнародні відносини

Тема 2. Україна у світі

§ 68. Місце України у світі

§ 69. Міжнародне співробітництво з країнами-сусідами та країнами-членами ЄС

§ 70. Світова природна і культурна спадщина в Україні. Культурні зв'язки України з країнами світу

Тема 3. Глобальні проблеми людства

§ 71. Поняття про глобальні проблеми людства

§ 72. Проблема війни і миру

§ 73. Демографічна та продовольча проблеми

§ 74. Енергетична і сировинна проблеми

§ 75. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються

Словник понять і термінів

Додатки. Таблиці



Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.