Географія. 7 клас. Масляк

Географія. 7 клас. Масляк

Метою запропонованого підручника є формування географічних знань про природу материків і океанів та її цілісність, про населення та його життєдіяльність у різних природних умовах. Водночас автори підручника намагалися розширити знання учнів про географічну оболонку та її компоненти шляхом використання нетрадиційних форм і методів навчання.

Зміст та структуру підручника спрямовано на формування навчально-пізнавальної, інформаційної, картографічної, комунікативної, загально-культурної компетенцій учнів 7-го класу.

Видання призначене для учнів, вчителів-географів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться географією.

Вступ

§ 1. Материки та океани як об’єкти вивчення регіональної географії. Джерела вивчення і дослідження материків та океанів

§ 2. Карти материків та океанів, їх класифікація за охопленням території, змістом і призначенням

Розділ I. Закономірності формування природи материків та океанів

Тема 1. Форма і рухи Землі

§ 3. Куляста форма Землі та її географічні наслідки. Рухи Землі, їх наслідки: добова і річна ритміка в географічній оболонці

Тема 2. Материки та океани – великі природні комплекси географічної оболонки

§ 4. Походження материків та океанічних западин. Співвідношення і розподіл на Землі материків та океанів

§ 5. Рельєф Землі та його формування. Геологічна історія формування рельєфу материків. Платформи і пояси складчастості

§ 6. Залежність клімату від надходження енергії Сонця

§ 7. Повітряні маси та їхні типи

§ 8. Кліматичні пояси та області. Кліматичні карти

§ 9. Природні комплекси материків та океанів. Широтна зональність і вертикальна поясність

§ 10. Водні маси, їх властивості, закономірності переміщення океанічних течій

Розділ II. Материки тропічних широт

Тема 1. Африка

§ 11. Географічне положення. Дослідження та освоєння материка

§ 12. Рельєф, тектонічна будова та корисні копалини Африки

§ 13. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату

§ 14. Води суходолу. Використання водних ресурсів

§ 15. Природні зони екваторіального і субекваторіального кліматичних поясів

§ 16. Природні зони субтропічного і тропічного кліматичних поясів

§ 17. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми

§ 18. Об’єкти, занесені до списку природної і культурної спадщини ЮНЕСКО на материку

§ 19. Населення Африки. Держави: Єгипет, Ефіопія

§ 20. Держави: Ніґерія, Південна Африка. Зв’язки України з державами африканського континенту

§ 21. Освоєння природи Африки людиною

Тема 2. Південна Америка

§ 22. Географічне положення. Дослідження материка

§ 23. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини материка

§ 24. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату

§ 25. Води суходолу Південної Америки

§ 26. Природні зони. Висотна поясність Анд

§ 27. Сучасні екологічні проблеми. Зміни природи материка людиною

§ 28. Об’єкти Південної Америки, занесені до списку природної спадщини ЮНЕСКО

§ 29. Населення. Держави Бразилія, Аргентина, Чилі. Зв’язки України з державами Південної Америки

Тема 3. Австралія та Океанія

§ 30. Географічне положення. Відкриття та дослідження

§ 31. Тектонічна будова, рельєф, корисні копалини

§ 32. Клімат і води суходолу

§ 33. Природні зони субекваторіального, тропічного і субтропічного кліматичних поясів. Особливості рослинного світу Австралії

§ 34. Природні зони Тасманії. Особливості тваринного світу Австралії

§ 35. Населення, його склад та розміщення. Австралія — країна-материк. Україна і Австралія

§ 36. Несприятливі природні процеси і явища на материку. Зміни природи материка людиною

Розділ III. Полярний материк планети

Тема 1. Загальні відомості про Антарктиду

Тема 2. Природа материка

§ 37. Географічне положення. Історія відкриття та дослідження. Українська дослідна станція «Академік Вернадський»

§ 38. Льодовий покрив. Рельєф і корисні копалини Антарктиди

§ 39. Клімат і органічний світ Антарктиди

Розділ IV. Материки Північної півкулі

Тема 1. Північна Америка

§ 40. Географічне положення. Історія відкриття та освоєння

§ 41. Тектонічні структури, рельєф, корисні копалини

§ 42. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату

§ 43. Води суходолу

§ 44. Природні зони Північної Америки

§ 45. Природні зони субтропічного, тропічного і субекваторіального кліматичних поясів

§ 46. Зміни природи материка людиною. Сучасні екологічні проблеми

§ 47. Об’єкти Північної Америки, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО

§ 48. Населення. Держави: США, Канада, Мексика. Україна і держави Північної Америки

Тема 2. Євразія

§ 49. Географічне положення. Поділ Євразії на дві частини світу. Дослідження та освоєння материка

§ 50. Рельєф, роль внутрішніх і зовнішніх сил у його формуванні. Корисні копалини

§ 51. Загальні риси клімату. Кліматичні пояси: континентальні, сезонно-вологі й вологі типи клімату

§ 52. Води суходолу

§ 53. Природні зони арктичного та субарктичного поясів

§ 54. Природні зони помірного кліматичного поясу

§ 55. Природні зони субтропічного й тропічного кліматичних поясів

§ 56. Природні зони субекваторіального й екваторіального кліматичних поясів

§ 57. Зміни природи материка людиною

§ 58. Об’єкти, занесені до Списку природної спадщини ЮНЕСКО

§ 59. Населення. Найбільші держави Європи — Україна, Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія

§ 60. Найбільші держави Азії — Китай, Індія, Японія. Зв’язки України з країнами Європи та Азії

Розділ V. Океани

Тема 1. Тихий океан

Тема 2. Атлантичний океан

Тема 3. Індійський океан

Тема 4. Північний Льодовитий океан

§ 61. Тихий океан

§ 62. Атлантичний океан

§ 63. Індійський океан

§ 64. Північний Льодовитий океан

Розділ VI. Вплив людини на природу материків і океанів

Тема 1. Використання природних багатств материків і океанів

Тема 2. Екологічні проблеми материків та океанів

§ 65. Природні багатства материків та океанів. Наслідки використання ресурсів людиною

§ 66. Наслідки використання ресурсів людиною. Порушення природної рівноваги. Антропогенні ландшафти

§ 67. Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження

§ 68. Міжнародне співробітництво у розв’язанні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи

Додатки

Додатки

Короткий словник географічних термінів і понять

Короткий словник географічних термінів і понять