Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 99. Інформаційне суспільство. Ноосферна цивілізація. Геопросторові зміни. Глобальні політичні прогнози

1. Що таке ноосфера? 2. Назвіть основні форми розселення населення. Чим вони відрізняються? 3. Які чинники спричинили глобальне потепління? 4. Чому у світі відбуваються цивілізаційні конфлікти?

1. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Інформаційне суспільство, яке іноді називають мережевим, — вищий етап розвитку постіндустріального суспільства. Інформація є не просто важливою сферою економіки, але й охоплює всі галузі діяльності суспільства: від управління до спорту, від освіти й медицини до культури та мистецтва (мал. 1).

Мал. 1. Медіа-культура та мистецтво: а) Медіа-музей у Лідсі (Велика Британія); б) медіа-проект «Мистецтво без кордонів» у Токіо (Японія); в) світлове шоу в Нансі (Франція).

 • 1) Про інформаційні технології в мистецтві читайте в статті К. Корнєєвої (Інститут мистецтвознавства, етнографії та фолькльору Білорусі).
 • 2) Відвідайте онлайн: Медіа-музей (Лідс, Велика Британія) scienceandmediamuseum.org.uk/visit-us; медіа-проект «Мистецтво без кордонів» (Токіо, Японія): borderless.teamlab.art/.
 • 3) Ознайомтеся з інформацією «Фестиваль світла та медіа-мистецтва Odessa Light Festival на каналі Youtube.

В інформаційному суспільстві особливої цінності набуває економічна і соціальна інформація. Перша є сукупністю відомостей, що відображають економічну діяльність у країні та світі. Її джерелами є виробничі процеси, шляхи обігу матеріальних цінностей, коштів, товарних, фінансових, трудових ресурсів. Друга — це сукупність інформаційних даних, що формуються в суспільстві й використовуються окремими людьми, організаціями, соціальними інституціями для регулювання соціальної взаємодії, відносин між людиною, природою та суспільством.

Поясніть, що таке медіа-мистецтво, чи стає воно ближче до суспільства порівняно зі звичними формами мистецтва.

Формування інформаційного суспільства відбувається в процесі накопичення, переробки й використання інформації. Процеси глобалізації, які характерні для нинішнього етапу розвитку цивілізації, неможливі без інформатизації суспільства. В інформаційному суспільстві інформація виступає важливим чинником суспільного розвитку, стає його головною цінністю. Характерною особливістю формування інформаційного суспільства є перетворення інформації на своєрідний капітал, що підвищує її грошову цінність. Населення отримує все більше реклами, яка є штучним замінником інформації. Реальна ж інформація, що стає засобом управління світом, приховується.

2. СТАНОВЛЕННЯ НООСФЕРНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ ЯК МОЖЛИВИЙ НАСТУПНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Поняття ноосфери (сфери розуму) уперше було введено Е. Леруа (1927 р.) і П. Тейяром де Шарденом (1930 р.), а потім обґрунтовано В. Вернадським (1944 р.). Ноосфера розглядається як єдина система «людина—виробництво—природа», що розвивається на основі природно-історичних законів. Саме вони визначають організованість біосфери та навколишнього планетарного й космічного простору відповідно до інтересів сучасного й майбутнього поколінь людей. Розумна людська діяльність є головним чинником розвитку біосфери. Планетарний і космічний простір (як природне середовище) людський розум перетворює на основі екологічно грамотного використання природних ресурсів. Ноосфера як нова, вища стадія еволюції біосфери пов’язана з розвитком у ній людства, що, пізнаючи закони природи й удосконалюючи техніку, починає здійснювати визначальний вплив на природні процеси.

Людству ще далеко до реалізації концепції ноосфери, оскільки відбуваються дії, що абсолютно протилежні розумній діяльності людини з раціонального перетворення біосфери: гонка озброєнь, акти тероризму, відверті погрози людству ядерною війною з боку Північної Кореї, Ірану, Росії тощо.

Додаткову інформацію читайте в статті «Ноосферна цивілізація: від потенцій до нової реальності» академіка НАН України С. Пирожкова.

Мал. 2. Кліматичні катаклізми: а) посуха в Каліфорнії (США); б) сніг у Південній Африці; в) повінь у Сочі (Росія).

3. ГЕОПРОСТОРОВІ ЗМІНИ В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Традиційно в суспільній географії розглядалася система розселення «місто—село». При цьому в багатьох країнах, що розвиваються, можна було одразу визначити, де міський населений пункт, а де сільський. Нині відбулися значні геопросторові зміни в системі розселення та організації життєдіяльності людини. На зміну сільському й містечковому розселенню прийшли урбаністичні форми. Відповідно змінилася і якість життя. Бажання мати одночасно переваги роботи у великому місті з більшою зарплатою та пропозицією робочих міст і переваги життя на природі, екологічні й соціальні проблеми великих міст «вигнали» мільйони людей у приміські зони. Сформувалися метрополітенські регіони.

Метрополітенський регіон — це велике місто, агломерація разом із приміською зоною та сільською місцевістю, що її оточує. Жителі селищ і сіл у межах метрополітенського регіону щодня їдуть на роботу до нього, а ввечері повертаються додому. Зливаючись, метрополітенські регіони формують мегалополіси.

Знайдіть на карті атласу найбильші мегалополіси світу.

В Україні також формуються метрополітенські регіони. Найбільш вираженим є Київський.

4. ГЕОПРОСТОРОВІ ЗМІНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛІННЯ. Зміни клімату, що відбуваються на планеті, пояснюють глобальним потеплінням, пов’язаним із господарською діяльністю людини. Хоча існують й інші концепції кліматичних змін. Деякі вчені вважають, що на Землі відбуваються протилежні природні процеси глобального похолодання, яке приховується наслідками забруднення атмосфери. Однак час від часу глобальне похолодання проривається крізь завісу антропогенного потепління, і трапляються погодні катаклізми: випадає сніг у Сахарі тощо (мал. 2).

Атмосферне повітря Землі дуже забруднене шкідливими викидами промислових підприємств. Сліди цього забруднення знаходять навіть в Антарктиді. Значні площі Світового океану вкриті нафтовою плівкою, яка блокує його природний енерго-, тепло- і вологообмін з атмосферою. Зростає забрудненість навколоземного космічного простору залишками космічних апаратів. Зменшення озонового шару, що рятує Землю від ультрафіолетового випромінювання, змінилося його зростанням і «затягуванням» озонових дір над Антарктидою. Це підтверджує неоднозначність антропогенного впливу на атмосферу. Можливо, циклічні похолодання й потепління, зменшення і збільшення шару озону викликані не антропогенними, а природними процесами.

Чим загрожує людству глобальне потепління?

Головна загроза глобального потепління полягає в таненні льодовиків Антарктиди, Арктики та гірських районів. Якщо вони розстануть повністю, рівень Світового океану підніметься на 50—60 м і затопить площі суходолу, де нині живуть мільйони людей. їх переселення на вже заселені частини Землі спричинить глобальну соціальну кризу.

Глобальне потепління — одна з причин опустелювання великих територій. Нагальною є проблема африканської Сахари, яка невпинно насувається на південь. Піски засипають населені пункти, пасовища, родючі землі. Тисячі людей залишили ці землі й шукають притулку в країнах Європи.

5. ГЛОБАЛЬНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ПРОГНОЗИ. Непевність геополітичної ситуації у світі, збільшення витрат на озброєння, зростання кількості країн, які володіють ядерною зброєю, примусили вчених розглядати різні варіанти розвитку подій у світі в разі ядерної війни. Один із таких прогнозів передбачає виникнення так званої «ядерної зими» унаслідок глобального або регіонального військового конфлікту із застосуванням ядерної зброї. Відповідно до нього через потужні ядерні вибухи в атмосферу потрапить величезна кількість речовини з поверхні Землі, яка на тривалий час закриє доступ сонячному випромінюванню. Виникне різке похолодання, яке знищить рослинний покрив, тваринний світ і призведе до вимирання більшої частини людства.

Американський вчений С. Гантінгтон висунув теорію «кліматичних оптимумів». Він вважав, що найсприятливіші умови для всебічного розвитку мають країни, розміщені в помірних кліматичних поясах. Світ поділили на глобальні «Північ» (багаті країни) і «Південь» (бідні країни). Так, «Північ» закінчується південними кордонами США, охоплює всю Європу й частину Азії з Туреччиною та пострадянськими країнами.

«Багата Північ» і «бідний Південь» характерні й для деяких країн. Наприклад, у Європі «Північ» — це країни Скандинавії, Велика Британія, Німеччина, Франція, «Південь» — Іспанія, Італія (особливо південна частина), Греція.

Підтвердьте або спростуйте таку диференціацію для країн Європи.

Якщо С. Гантінгтон пророкував «конфлікт цивілізацій», заснований на пануванні в різних цивілізаціях відмінних цивілізаційних цінностей, то М. Хатамі (п’ятий президент Ірану) висунув концепцію «діалогу цивілізацій». Він запропонував принципи конструктивного діалогу між різними цивілізаціями для досягнення єдиної думки про майбутнє людства. Однак поки що переважає концепція «конфлікту цивілізацій», а у світі існують цивілізаційні розломи. Ними в геополітиці (подібно до геологічних розломів, де проходять зони землетрусів і виверження вулканів) відбуваються збройні конфлікти, існує політична напруженість. На жаль, Україна теж опинилася в зоні конфлікту цивілізацій.

СЛОВНИК

«Ядерна зима» — імовірний глобальний стан клімату Землі (тривалий глобальний кліматичний охолоджуючий ефект) унаслідок широкомасштабної ядерної війни.

Nuclear winter is a hypothetical global state of the Earth's climate (prolonged global climate cooling effect) as a result of a large-scale nuclear war.

Україна протягом тисячоліть перебувала в зоні цивілізаційних розломів і взаємодії європейської, ісламської та євразійсько-московської цивілізацій. Вона відчувала на собі тристоронній геополітичний тиск: із північного заходу (Польща), північного сходу (Росія), півдня (Туреччина).

Проаналізуйте причини цивілізаційного розлому між Україною та Росією.

ВИСНОВКИ

 • Інформаційне суспільство — вищий етап розвитку постіндустріального суспільства.
 • Формування ноосфери як сфери розуму зустрілося з проблемою можливого знищення біосфери внаслідок нерозважливої політики, гонки озброєнь окремих ядерних держав.
 • Метрополітенський регіон — це велике місто разом із прилеглою приміською та сільською зонами.
 • В Україні формування метрополітенських регіонів визначається особливостями сучасного рівня соціально-економічного розвитку держави.
 • Глобальне потепління все більше впливає на геопросторову організацію суспільства в різних країнах і регіонах світу.
 • Концепція «ядерної зими» застерігає людство від винищувальної ядерної війни.
 • У світі поки що переважає концепція «конфлікту цивілізацій» С. Гантінгтона.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть на конкретних прикладах, що інформаційні технології охоплюють усе життя сучасного суспільства.
 • 2. Обґрунтуйте необхідність формування ноосфери.
 • 3. Спрогнозуйте подальший розвиток найбільших мегалополісів світу.
 • 4. Порівняйте метрополітенський регіон Львова і Запоріжжя.
 • 5. Доведіть, що глобальне потепління торкнулося й України.
 • 6. Обґрунтуйте концепцію «ядерної зими».
 • 7. Які конфлікти відбуваються на лінії «багата Північ» і «бідний Південь»?