Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 97. Підходи до розв’язання проблеми сталого розвитку: досвід різних країн. Роль географії в забезпеченні сталого розвитку

1. Пригадайте причини, за яких економіка окремих країн і світу зазнає економічної кризи. 2. Поясніть причини появи проблеми сталого розвитку.

1. ПІДХОДИ ДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В РІЗНИХ КРАЇНАХ. Об’єктивні причини значної диференціації підходів до розв’язання проблем сталого розвитку зумовлені тим, що різні країни світу перебувають на різних етапах суспільного розвитку. Розвинені країни найбільше турбує ця проблема, але вони й мають відповідні ресурси для її вирішення. Для реального впровадження заходів сталого розвитку потрібні значні кошти. Лідерами в запровадженні сталого розвитку є європейські держави, скандинавські країни. Другу й третю групи складають держави Західної і Південної Європи. До них наближаються країни Східної Європи (колишні соціалістичні країни, мал. 1).

Мал. 1. Регіональний поділ Європи.

Назвіть країни — лідери в запровадженні сталого розвитку.

Скандинавські країни не лише зробили великий внесок у розробку концепції сталого розвитку, але й першими почали впроваджувати її в життя на державному рівні. Для них характерний високий рівень втручання держави у вирішення екологічних, економічних і соціальних проблем. І вже сьогодні вони готові передати наступним поколінням високі соціально-економічні стандарти життя й господарської діяльності в умовах чистого довкілля.

Найвищий у Європі рівень економічного розвитку, потужна промисловість не завадили сталому розвитку Німеччини, особливо в очищенні річок від отруйних промислових відходів, у першу чергу колись найзабрудненішої річки Європи — Рейн. Для сталого розвитку країни Західної Європи обрали напрямок структурної перебудови енергетики та зменшення питомої ваги екологічно небезпечних виробництв. Процес переходу до технологій «зеленої енергетики» стимулювали шляхом прийняття суворих екологічних законів.

Доберіть із додаткових джерел інформацію про впровадження «зеленої енергетики» в Німеччині та її результати.

Цей досвід використовують Південна Європа та колишні соціалістичні держави Східної Європи. Особливо успішно він запроваджується в Польщі, Чехії, Словаччині, Словенії.

Інша ситуація склалася в країнах колишнього СРСР (крім країн Балтії, які увійшли до ЄС і НАТО та послуговуються високими екологічними і соціально-економічними стандартами, прийнятими в цих організаціях). Проте в пострадянських державах ідею сталого розвитку ще не знайшла реального втілення (див. таблицю).

  • 1) Як на вашу думку, чи не краще було б розвивати в Україні «зелену енергетику» замість закупівлі кам'яного вугілля для роботи ТЕС?
  • 2) Розвиток «зеленої енергетики» лобіюється компаніями — виробниками обладнання для вітрових та сонячних електростанцій. Чи може бути підтвердженням цієї тези статистика таблиці? Що є більш позитивним — лобіювання закупівель кам'яного вугілля в Україні чи лобіювання розвитку «зеленої енергетики» (у країнах, зазначених у таблиці)?

2. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПІДХІД І РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. За об’єктом і предметом дослідження лідером у питанні забезпечення сталого розвитку є соціально- економічна (суспільна) географія як наука про територіальну організацію суспільства. Територіально-просторовий аспект у вирішенні проблем сталого розвитку надзвичайно важливий. Кожна країна і нація за роки існування й господарської діяльності накопичила багатий досвід взаємодії людини і природи в кожних конкретних, абсолютно відмінних природно- кліматичних умовах. Одні держави і нації будували суспільні відносини в умовах субарктичного, а інші — тропічного або екваторіального клімату.

Поясніть, чим в економічному плані відрізняються умови життя і господарської діяльності населення Куби та Ісландії, Японії та України. Зробіть відповідні висновки.

Таблиця

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА РОЗВИТКОМ «ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ»

Найбільші у світі сонячні електростанції (2018 р.)

Країни-лідери за часткою вітрової та сонячної енергії в енергобалансі

Лідери з виробництва сонячних панелей

Лідери з виробництва вітрогенераторів

1

Tengger Desert Solar Park, Китай

1

Нова Зеландія

1

ABi-Solar, Велика Британія

1

Siemens-Gamesa, Іспанія—Німеччина

2

Kurnool Ultra Mega Solar Park, Індія

2

Іспанія

2

Panasonic (Solarcity), Японія — США (після об'єднання з Tesla Motors)

2

Vestas, Данія

3

Datong Solar Power Top Runner Base, Китай

3

Німеччина

3

Viessmann, Німеччина

3

Goldwind Global, Китай

4

Longyangxia Dam Solar Park, Китай

4

Португалія

4

Jinko Solar, Китай

4

GE Wind Energy, США

5

Rewa Ultra Mega Solar, Індія

5

Велика Британія

5

Trina Solar, Китай

5

Enercon, Німеччина

Мал. 2. Система індексів для моніторингу прогресу та оцінки, позиції і перспективні плани України.

Тільки географія дає суспільству розуміння просторово-територіальної диференціації сталого розвитку. Незважаючи на універсальність принципів його запровадження, він не має універсального характеру й мусить використовувати місцеві географічні умови та ресурси. Тільки за цих умов сталий розвиток має шанс на перемогу. У цьому людство вже переконалося хоча б на прикладі скандинавських та африканських країн.

3. СТРАТЕГІЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Ця стратегія на період до 2030 р. висвітлена у відповідному законі, схвалення якого перебуває практично на рівні діяльності окремих активістів та екологічних громадських організацій. Вони намагаються завадити варварській вирубці лісів, знищенню зелених насаджень великих міст, неконтрольованій, безсистемній забудові, масовому нелегальному видобутку бурштину, діяльності «чорних» археологів і геологів. Однак без державної підтримки це дає тимчасові позитивні результати. Держава фактично самоусунулася від контролю за ефективним використанням природних ресурсів, і про впровадження реальної стратегії сталого розвитку в Україні говорити, на жаль, поки що зарано.

За допомогою Інтернету ознайомтеся з основними положеннями Стратегії збалансованого розвитку України на період до 2030 р. Обговоріть основні її розділи на одному з уроків географії. Зробіть висновки щодо її змісту.

Великі проблеми в державі пов’язані і з реалізацією на загальнонаціональному рівні глобальної стратегії гуманізації суспільства. Глобальна стратегія гуманізації суспільства у XXI ст. означає створення справедливого суспільства рівних можливостей, рівного доступу всіх до ресурсів, створення умов для самореалізації особистості. В Україні до цього ще дуже далеко. Наше суспільство надто диференційоване за всіма цими показниками, а різниця між багатими й бідними одна з найбільших у світі. Ресурси розвитку суспільства фактично передані в руки олігархічних кланів, і абсолютна більшість населення не має до них доступу, так само як і доступу до високоякісної освіти, охорони здоров’я, відпочинку тощо (мал. 2).

Основні принципи сталого розвитку були проголошені на світовому самій з природного середовища і розвитку, що відбувся в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) в червні 1992 р. Ці принципи підтримані самітами в Нью-Йорку (США) (1997 р.) та Йоганнесбурзі (ПАР) (2002 р.).

Світовим лідером із використання «зеленої енергетики» можна вважати Коста-Рику. У 2017 р. країна протягом 300 днів використовувала виключно енергію вітру, води, Сонця та інших відновлюваних джерел. Коста-Рика побила свій же рекорд 2015 р. — 299 днів на відновлюваній енергії. 78% енергобалансу країни становить гідроенергетика, по 10% — енергія вітру і геотермальна і по 1 % — біопаливо й сонячна енергетика.

За допомогою мал. 2 оцініть сучасні позиції України у світових рейтингах та реальні можливості щодо зазначених там перспектив. Від кого, на вашу думку, залежить їх реалізація?

ВИСНОВКИ

  • У світі існує значна диференціація підходів до реалізації принципів сталого розвитку, найдалі в плані їх реалізації просунулися скандинавські країни.
  • Географії належить чільне місце в реалізації ідей сталого розвитку.
  • В Україні існують гострі проблеми реалізації стратегії сталого розвитку й гуманізації суспільства.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на конкретних прикладах, що географія відіграє велику роль у реалізації ідей сталого розвитку.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність використання досвіду різних країн для постійного вдосконалення принципів сталого розвитку.
  • 3. Порівняйте рівень гуманізації суспільства в Україні та Норвегії.
  • 4. Проаналізуйте основні реальні принципи суспільної (демократичної) моралі в Україні й США.

Дослідження

  • Реалізація планів сталого розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки.