Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 96. Сутність соціальної та прояви економічної кризи. Сутність і показники сталого економічного, екологічного та соціального розвитку

1. Поясніть визначення понять «економічна криза», «природокористування». 2. Назвіть природоохоронні території в Україні й мету їх створення.

1. СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ. ПРОЯВИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ. Причинами соціальної кризи як форми прояву соціальних суперечностей у суспільстві є порушення гармонійної та ефективної взаємодії між окремими членами суспільства, соціальними групами й інститутами. Проявляється вона у збільшенні та інтенсивності конфліктних ситуацій, наростанні соціального протесту в різних його формах і проявах.

Назвіть форми та прояви соціальних протестів, відомі вам з історії. Укажіть їх причини і наслідки.

Масові протести громадян (політичні, соціальні, культурні) — мирні зібрання, намагання донести до влади необхідність проведення реформ (економічних, соціальних). Вони можуть бути санкціоновані й несанкціоновані, можуть набирати крайніх екстремістських форм, які виливаються в акти насильства й вандалізму. Революції як крайня форма протесту відрізняються власною глибиною: демонтується віджилий суспільний лад, знищуються його провідники, вилучаються їхні статки.

Економічна криза є порушенням рівноваги між попитом і пропозицією на товари та послуги, що географічно проявляється в окремій країні, регіоні або світовій економіці загалом. Вона проявляється у спаді або стагнації виробництва, банкрутстві підприємств і банків, порушенні економічних зв’язків. Унаслідок зростання безробіття та зниження добробуту громадян поглиблюється соціальна криза, яка може знайти відображення в масових протестах громадян (мал. 1).

Мал. 1. Динаміка ВВП у період світової економічної кризи 2008 р.

Додаткова інформація про соціальну та економічну кризу — на сторінках Енциклопедії сучасної України: esu.com.ua/.

Проаналізуйте дані мал. 1 та зробіть відповідні висновки.

Хоча навіть у підручниках пишуть про три революції в Україні (1991, 2004, 2014 рр.), насправді це були не революції, а масові протести громадян. В Україні за часи її незалежності не відбулося жодної революції, оскільки революція передбачає зміну суспільного ладу, а він залишився майже незмінним ще з радянських часів.

2. ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО (ЗБАЛАНСОВАНОГО) РОЗВИТКУ. Показники сталого (збалансованого) розвитку донині не є визначальними та загальновизнаними. Вчені пропонують різні методи його кількісної та якісної оцінки відповідно до соціально-економічних, еколого- економічних, соціально-екологічних та еколого-соціо-економічних показників (природокористування, природоохоронні території, стан довкілля, економічний розвиток, раціональність господарювання, здоров’я, соціальна справедливість, тривалість життя людини тощо, мал. 2).

Розгляньте мал. 2 та поясніть, чи впливає забезпеченість країн водними ресурсами на їх сталий розвиток. Назвіть країни світу, де забезпеченість водними ресурсами стає загрозою стабільного розвитку.

Для подальшої розробки й апробації були запропоновані інтегральні показники сталого розвитку, індекси екологічної стійкості, реального прогресу, енергії, надзвичайних ситуацій, стійкого економічного добробуту, живої природи та інші. Вони враховують раціональність природокористування, стан довкілля, кількість і площу природоохоронних територій, економічний розвиток країни або регіону, раціональність ведення господарства, рівень захворюваності, стан медицини, соціальну справедливість, тривалість життя людини тощо (див. таблицю).

Проаналізуйте статистичні дані таблиці й зробіть відповідні висновки.

Таблиця

ПОКАЗНИКИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ОКРЕМИХ КРАЇН СВІТУ

Місце в рейтингу

Країни за очікуваною (2017 р.) тривалістю життя жінок (років)

Місце в рейтингу

Індекс якості життя (2013 р.)

Місце в рейтингу

Індекс людського розвитку

Місце в рейтингу

Індекс екологічної ефективності

1

Японія

86,8

1

Швейцарія

8,22

1

Норвегія

0,95

1

Фінляндія

90,6

2

Сингапур

86,1

2

Австрія

8,12

2

Швейцарія

0,94

2

Ісландія

90,5

3

Іспанія, Південна Корея

85,5

3

Норвегія

8,09

3

Австралія

0,939

3

Швеція

90,4

4

Франція

85,4

4

Швеція

8,02

4

Ірландія

0,938

4

Данія

89,2

5

Швейцарія

85,3

5

Данія

8,01

5

Німеччина

0,936

5

Словенія

88,8

179

Чад

54,5

75

Ангола

5,9

185

Бурунді

0,417

174

Афганістан

37,5

180

Кот-д'Івуар

54,4

76

Бангладеш

5,7

186

Чад

0,404

175

Нігер

37,4

181

ЦАР

54,1

77

Україна

4,98

187

Південний Судан

0,388

176

Мадагаскар

37,1

182

Ангола

54,0

78

Кенія

4,91

188

ЦАР

0,367

177

Еритрея

36,6

183

Сьєрра-Леоне

50,8

79

Нігерія

4,74

189

Нігер

0,354

178

Сомалі

27,6

Мал. 2. Рівень забезпеченості регіонів світу водними ресурсами.

3. СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО, ЕКОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Сталий розвиток економічної, екологічної і соціальної сфери має на меті забезпечення всебічних потреб нинішнього покоління без завдання шкоди можливостям забезпечити власні потреби поколінням наступним. Уперше ця ідея необхідності переходу людства до розвитку нового типу — сталого розвитку — була висвітлена в Підсумковому звіті «Наше спільне майбутнє» Міжнародної комісії з навколишнього середовища і розвитку (1987 р., МКНСР). МКНСР була створена в 1983 р. з ініціативи Генерального секретаря ООН. Очолила її прем’єр-міністр Норвегії Гру Харлем Брунтлан (мал. 3).

Реалізація моделі сталого розвитку передбачає врахування найкращих надбань національних культур і світового досвіду, перехід від парадигми захисту й охорони природи від «всесильної економіки» до парадигми підпорядкування соціально-економічного розвитку потребам екології (дотримання законів природи, розуміння й сприйняття вимог та обмежень, що визначають ці закони в усіх сферах життєдіяльності).

Назвіть закони, яких потрібно дотримуватися в різних сферах життєдіяльності.

Це означає, що розвиток суспільства відбуватиметься в межах господарської діяльності та ресурсних можливостей природного середовища, без внесення незворотних змін у природу, руйнування традиційної системи життєзабезпечення й загрози для тривалого існування людства.

За сучасного стану соціально-економічного розвитку суспільства альтернативи сталого розвитку практично не існує. Ідеї цього розвитку визначатимуть світоглядний, моральний, екологічний, політичний, економічний, соціальний, технологічний, гуманітарний виміри XXI ст. Досягнення цієї мети можливе лише завдяки зусиллям усього людства. Кожна держава має йти до цієї мети своїм шляхом, ураховуючи національні культурно-ментальні цінності, завдання і можливості їх виконання. Із проблемою сталого суспільного розвитку асоціюються поняття про екологічно безпечний, збалансований, стабільний, природовідновлюючий розвиток суспільства.

Додаткову інформацію про сталий розвиток на прикладі Китаю читайте у статті О. В. Хоменко «Що є основою сталого розвитку КНР?» для Української асоціації китаєзнавців «Україна—Китай».

Мал. 3. Складові сталого розвитку.

ВИСНОВКИ

  • Соціальна криза — форма прояву соціальних суперечностей у суспільстві.
  • Економічна криза є порушенням рівноваги між попитом і пропозицією на товари та послуги.
  • Остаточні показники сталого розвитку донині не є визначеними.
  • Сутність сталого розвитку суспільства полягає в необхідності врахування ним законів природи для власного прогресу.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть що Україна не використовує принципів сталого розвитку.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність сталого розвитку для всього людства.
  • 3. Порівняйте за допомогою додаткових джерел інформації ситуацію зі сталим розвитком у США і Китаї.
  • 4. Створіть картосхему зон екологічного лиха в Україні.
  • 5. Проаналізуйте причини виникнення сучасних масових протестів громадян.