Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 92. Територіальний аналіз екологічних проблем світу

1. Поясніть, чому екологічна ситуація покращується в розвинених країнах світу. 2. Назвіть основні райони найгостріших екологічних проблем та причини їх виникнення.

1. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СВІТУ. Як і будь-яка глобальна проблема світу, екологічна проблема має яскраво виражений просторово-територіальний або географічний характер. Очевидно, що процес руйнування довкілля людиною диференційований у просторі й часі. Місцями територія нашої планети вже перетворена людиною на таку, що не придатна для життя. Це частини африканських країн на південній межі Сахари, окремі частини узбережжя Сомалі, Папуа-Нової Гвінеї, Венесуели, Колумбії; величезне скупчення відходів у Тихому океані, яке за площею більше за Україну; великі промислові зони Китаю, заповнені отруйним смогом; перенаселені великі міста Індії, де швидко розвивається промисловість.

Суворе природоохоронне законодавство розвинених країн Заходу сприяє винесенню виробництв, які забруднюють довкілля, до країн, що розвиваються, де екологічна ситуація постійно погіршується. У такий спосіб у розвинених країнах екологічна ситуація покращується.

Прискорений розвиток Центральної і Південної Америки й Азії сприяє збільшенню екологічно небезпечних територій, тут безжально винищуються ліси, забруднюються водойми, створюються величезні сміттєзвалища (див. таблицю).

Проаналізуйте дані мал. 1 та зробіть висновки.

Більше інформації про індекс екологічної ефективності країн шукайте на сайті: epi.envirocenter.yale.edu/epi-topline.

Таблиця

РЕЙТИНГ КРАЇН СВІТУ ЗА ІНДЕКСАМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ (ІЕЕ) ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ ВРАЗЛИВОСТІ (ІЕВ)

Місце в рейтингу за ІЕЕ

Країни-лідери за екологічною ефективністю

Місце в рейтингу за ІЕВ

Країни з найвищою екологічною вразливістю

Місце в рейтингу за ІЕЕ

Країни-аутсайдери за екологічною ефективністю

1

Швейцарія

225

Сент-Люсія

171

ЦАР

2

Франція

226

Кірибаті

172

Нігер

3

Данія

227

Віргінські Острови

173

Лесото

4

Мальта

228

Філіппіни

174

Гаїті

5

Швеція

229

Барбадос

175

Мадагаскар

6

Велика Британія

220

Макао

176

Непал

7

Люксембург

231

Гваделупа

177

Індія

8

Астрія

232

Науру

178

ДРК

9

Ірландія

233

Сингапур

179

Бангладеш

10

Фінляндія

234

Самоа

180

Бурунді

2. ЕКОЛОГІЧНА КРИЗА. Екологічною кризою називається ситуація, що виникає в екологічних системах унаслідок порушення рівноваги під впливом стихійних природних явищ або внаслідок впливу антропогенних чинників. Ця криза засвідчує, що біосфера та її компоненти є досить неміцними структурами.

Порушення рівноваги руйнує взаємозв’язки в окремих складових природного довкілля, тому екологи виділяють шість основних груп екологічних проблем (мал. 1).

Проаналізуйте мал. 1 та наведіть приклади проявів основних груп екологічних проблем у вашій місцевості.

Через порушення взаємозв’язків у глобальній природній системі все більше виникає «спеціалізованих» проблем: глобальне потепління, зростання площ пустель, забруднення Світового океану, збільшення частки вуглекислого газу в атмосфері, руйнування озонового шару й утворення кислотних дощів, зменшення біологічного різноманіття на планеті тощо.

3. ПРОБЛЕМА ЗАХИСТУ ГЕОГРАФІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА. Сьогодні проблема захисту географічного середовища набула багатоаспектного характеру. Більшість населення планети прагне високого рівня життя, а для цього з довкілля вилучається все більше різноманітної речовини, переробляється на готові продукти і викидається назад у природу у вигляді різноманітних забруднюючих речовин. Людство хоче вживати все більше готової їжі, яка має бути відповідним чином упакована. Упаковка від використаних продуктів утворює величезні маси сміття.

Єврокомісія взялася за порятунок Світового океану і запропонувала заборонити низку одноразових продуктів із пластику до 2021 р. До чорного списку потрапили десять найменувань: пластиковий посуд і столові прибори, трубочки для напоїв, ватні палички тощо. Автори ініціативи хочуть, щоб виробники перейшли на альтернативну продукцію. Крім Європи, одноразові пластикові пакети з 2018 р. заборонено виробляти, використовувати та імпортувати в Грузії, Чилі, Новій Зеландії, Канаді, Узбекистані, Вірменії і навіть в окремих штатах Індії. В Україні ця заборона не діє.

Мал. 1. Основні групи екологічних проблем.

На проблемі захисту географічного середовища позначається й загальна криза сучасної світобудови. Окремі країни, наприклад США, відмовляються брати на себе зобов’язання з глобальної охорони довкілля. Ця країна вийшла з Кіотського протоколу, який зобов’язав країни-учасники зменшити викиди парникових газів в атмосферу. США вважають, що вони взяли на себе багато зобов’язань і витрачають значні кошти на охорону географічного середовища, а внесок інших держав у цю справу дуже малий.

Більше інформації про Кіотський протокол читайте на сайті: zhiva-planeta.org.ua/.

4. ПРОБЛЕМА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРОМИСЛОВОСТІ. Сьогодні проблема раціонального використання мінеральних ресурсів виходить на перший план. З одного боку, загальні запаси паливних та інших мінеральних ресурсів Землі досить великі. У різних регіонах світу щороку відкривають нові родовища. Запроваджуються нові технології видобутку нафти і природного газу, наприклад із сланцевих шарів гірських порід. З іншого боку, спостерігається деяка ресурсна обмеженість у регіональному відношенні. Найбільш доступні, а отже, і найбільш дешеві поклади енергоносіїв вичерпуються, тому збільшується глибина їх видобутку і знижується рентабельність. На думку вчених, невдовзі енергетичні витрати на розвідування й видобування головного виду палива — нафти — за межами Близького Сходу перевищуватимуть кількість енергії, яка може бути з неї отримана.

СЛОВНИК

Рентабельність — відносний показник прибутковості, що характеризує ефективність господарської та фінансової діяльності (підприємства).

Profitability a relative indicator of profitableness characterizing the efficiency of economic and financial activities (enterprises).

Унаслідок інтенсивного видобутку починають вичерпуватися й запаси металевих руд. Особливо відчутною стає нестача найдоступніших за глибиною залягання та районами видобутку родовищ залізної, марганцевої, мідної, нікелевої руд. Помітно збідніли ресурси алюмінієвої сировини, насамперед багатих родовищ бокситів. Це створює загрозу поглиблення кризи в галузях господарства, які виробляють потрібні для людства конструкційні матеріали. Стає помітнішою й нестача прісної води. Ця проблема все більше загострюється.

Президент США Д. Трамп заявив, що ніякого глобального потепління не існує, і все це вигадки ліберальних вчених, які заробляють на дослідженні неіснуючих процесів і явищ у природі. На його думку, процеси вікових коливань клімату не пов'язані з антропогенною діяльністю, а вчені, які займаються дослідженнями клімату, лише вдало шантажують світ щодо фінансових вливань.

Чи погоджуєтеся ви з позицією Д. Трампа щодо глобального потепління?

ВИСНОВКИ

  • Екологічні проблеми світу мають яскраво виражений географічний характер прояву.
  • Екологічна криза є порушенням природних взаємозв'язків у планетарній системі, що викликана антропогенною діяльністю.
  • Природа захисту географічного середовища стає багатоаспектною.
  • Найбільш доступні мінеральні ресурси все більше вичерпуються. Потрібна їх комплексна переробка та пошук нових родовищ.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що утилізація побутового сміття є одним зі шляхів часткового вирішення екологічної проблеми.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність прийняття в Україні суворого екологічного законодавства.
  • 3. Складіть прогноз на розвиток ситуації із забрудненням Світового океану.
  • 4. Порівняйте екологічну ситуацію розвинених країн і країн, що розвиваються.