Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 84. Місце України на світовому ринку інвестицій та запозичень. Транснаціональні фінансові корпорації (банки, фінансові компанії) в Україні

1. Пригадайте, фінансовими послугами яких установ користуються ваші близькі. 2. Поясніть, як змінюється обсяг фінансових послуг із розвитком господарства.

1. МІСЦЕ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАПОЗИЧЕНЬ. Фінансово-кредитна сфера України складається з фінансів підприємств і галузей, державного бюджету, місцевих бюджетів, соціального, майнового та особистого страхування, позабюджетних фондів, банківського, державного й міжнародного кредитів. Основними фінансово-кредитними організаціями нашої країни є банки, а також фінансові, страхові компанії, інвестиційні, пенсійні, позичкові фонди, ощадні каси.

На сьогодні у світі сформувався потужний ринок фінансово-банківських послуг. Міжнародну інвестиційну діяльність здійснюють переважно міжнародні й транснаціональні банки. Головною їх функцією є виділення коштів під відсотки або інші зобов’язання для реалізації масштабних проектів або підтримки національних фінансових систем (як в Україні). Прикладом співробітництва України з транснаціональними банками є її взаємодія з МВФ. Національні (державні) банки країн (США, Німеччини, Канади тощо) із фондів власних державних банків періодично виділяють нашій державі допомогу для розвитку або функціонування певних сфер. Наприклад, наприкінці 2018 р. Німеччина виділила нашій державі 75 млн євро.

За допомогою мережі Інтернет знайдіть інформацію про фінансову допомогу Україні з боку інших держав у 2018 р.

У Києві працюють постійні представництва Світового банку, МВФ, МБРР, ЄБРР. За останні роки в Україні різко зменшилася кількість українських і зросли питома вага й активи іноземних (або з мішаним капіталом) банків. Зараз у банківській системі України найбільші активи належать європейським, американським і російським банкам (BNP Paribas, Credit Agricole, Deutsche Bank, ING Group, Unicredit Citigroup, Сбербанк, ВТБ тощо), які здійснюють фінансову діяльність у нашій країні.

Мал. 1. Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2010—2018 рр.

Мал. 2. Найбільші надходження інвестицій за сферами діяльності у 2016—2018 рр.

За даними Держстату, у січні—березні 2018 р. в економіку України іноземними інвесторами із 76 країн світу було вкладено 1151 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). До підприємств промисловості, установ та організацій, що здійснюють оптову та роздрібну торгівлю, спрямовано 33,6% прямих інвестицій. Основними країнами-інвесторами є Кіпр (28,1%), Нідерланди (20,6%), Велика Британія (6,1%), Німеччина (5,5%), Швейцарія (4,7%), Віргінські Острови (Брит., 4,1%), Австрія (3,4%).

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємствами України в січні—березні 2018 р. склали 89 млрд грн (на 37,4% більше, ніж за відповідний період 2017 р., мал. 1).

Проаналізуйте дані мал. 1, 2 та зробіть висновки.

2. ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ФІНАНСОВІ КОРПОРАЦІЇ (БАНКИ, ФІНАНСОВІ КОМПАНІЇ) В УКРАЇНІ. Сьогодні у світі налічується понад 40 великих міжнародних фінансових корпорацій.

Мал. 3. Умови та виклики покращення інвестиційної привабливості України та умови збільшення інвестицій у найбільш привабливі сектори економіки України.

Найбільш відомі з них: Всесвітній банк, Лондонський клуб, Паризький клуб, Європейський центральний та інвестиційний банки тощо.

Відповідно до Закону України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» від 3 червня 1992 р. Україна стала членом МВФ. Крім того, держава співпрацює з багатьма фінансовими компаніями. Наприклад, Європейський інвестиційний банк під час саміту Україна—ЄС у Брюсселі підписав угоду про виділення позики на 75 млн євро для реалізації проекту «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України». Інший приклад: у 2001 р. уряд України в результаті переговорів із Паризьким клубом домовився про реструктуризацію зовнішнього боргу на 580 млн дол. США за період 2000—2002 рр. на термін 12 років.

Для підвищення активності транснаціональних фінансових корпорацій в Україні необхідно створити сприятливий інвестиційний клімат та дієве законодавство, а найголовніше — подолати корупцію. Прикладом вдалого використання іноземних інвестицій та співпраці з міжнародними фінансовими корпораціями може бути сучасна економіка Китаю (мал. 3).

Перший у світі банк, який працює й донині, виник в Італії в Ранньому Середньовіччі. А коли виник перший банк в Україні, ніхто точно не знає. Відомо, що вже в X ст. за часів Русі виготовляли срібні й золоті монети. На них, як і тепер, був зображений давній державний символ (герб) — тризуб.

Вчені Вищої технічної школи Цюриха (Швейцарія) проаналізували взаємозв'язки 43 тис. ТНК та визначили, що існує відносно невелика група компаній, здебільшого банки, яка здійснює непропорційно великий вплив на світову економіку. Вони склали модель глобальної економіки, що дозволила їм визначити 147 ТНК, які контролюють близько 40% світових доходів.

ВИСНОВКИ

  • Україна посідає незначне місце на світовому ринку інвестицій та запозичень. Міжнародну інвестиційну діяльність в Україні здійснюють переважно міжнародні й транснаціональні банки.
  • В Україні відбуваються концентрація й централізація капіталу, що відповідає загальносвітовим тенденціям.
  • Україна співпрацює з багатьма транснаціональними фінансовими установами, але для підвищення результативності цього процесу в країні необхідно побороти корупцію, створити сприятливий інвестиційний клімат, дієве законодавство.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Опрацюйте інтернет-джерела та доведіть, що Україна посідає незначне місце на світовому ринку інвестицій та запозичень.
  • 2. Обґрунтуйте необхідність централізації та концентрації капіталу в нашій державі.
  • 3. Порівняйте рівень фінансових запозичень України та Польщі.
  • 4. Проаналізуйте ризики фінансових запозичень України в міжнародних фінансових установах.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.