Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 79. Сучасні тенденції та регіональні відмінності розвитку енергетики в Україні. Імпорт енергоносіїв та енергетична безпека держави

1. Пригадайте основні нафтогазоносні райони та вугільні басейни в Україні. Знайдіть їх на карті атласу. 2. Поясніть закономірності поширення родовищ енергоносіїв.

1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ. Кожна галузь паливно-енергетичного комплексу України має власні особливості й тенденції розвитку та їх регіональні прояви. Наприклад, вугільна промисловість концентрується переважно на Донбасі (близько 92% запасів кам’яного вугілля): вугілля видобувають переважно шахтним способом; кам’яного вугілля видобувають значно більше, ніж бурого. Головним чинником, який зараз визначає стан видобутку кам’яного вугілля в Україні, є окупація значної території басейну. На цій території поступово відбувається деградація й затоплення шахт. На заході країни розташований Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн (продовження Силезького басейну Польщі). Видобуток бурого вугілля поступово зменшується і за обсягами, і територіально.

В Україні є три основні нафтогазоносні регіони: Дніпровсько-Донецький (основна частина видобутку), Карпатський та Причорноморсько-Кримський. На Лівобережжі потужність осадових порід досягає 18 км, наявні декілька горизонтів залягання нафти й природного газу. Видобуток ведеться з верхніх шарів. Тому цей регіон залишається перспективним для нарощування видобутку вуглеводнів. Значні поклади природного газу розташовані на шельфі Чорного моря (окупований Росією). Є перспективи видобутку природного газу в Поліссі.

Близько половини всього первинного палива (вугілля, нафта, природний газ, уран), яке має або отримує з інших держав Україна, а також енергія річок витрачається на виробництво електро- та теплоенергії (мал. 1).

Мал. 1. а) Видобуток нафти та газового конденсату; б) транспортування нафти трубопроводами; в) виробництво електроенергії; г) споживання електроенергії.

Показники

із початку 2018 р.

Щодо відповідного періоду минулого року

+/-

%

Споживання електроенергії (брутто)

111435,1

+2522,6

102,3

Виробництво електроенергії

115929,0

+2302,1

102,0

Експорт електроенергії

4517,2

+335,5

108,0

Мал. 2. 110 проектів «зеленої» енергетики на 368 млн євро загальною потужністю 603 МВт.

 • 1) Пригадайте та знайдіть на карті атласу найбільші електростанції України. Які енергоносії вони використовують?
 • 2) Пригадайте основні принципи розміщення електростанцій та наведіть приклади в межах України.

Поступово в Україні зростає питома вага вітрових (ВЕС) та сонячних електростанцій (СЕС), використовуються біомаса та біогаз. Розміщення електростанцій має власну специфіку.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали «Зелений тариф в Україні 2018, відгук власника сонячної електростанції». Зробіть висновки.

Електроенергетика має складні проблеми розвитку: спрацьоване обладнання, незадовільне забезпечення паливом, екологічні проблеми. Тому зараз усе більшого розвитку набуває альтернативна електроенергетика.

Установка домашніх сонячних електростанцій та виробництво «зеленої» енергії набирає популярності серед українців. У II кварталі 2018 р. 4660 приватних домогосподарств установили сонячні панелі, а інвестиції в цю область склали близько 88 млн євро. Лідерами за кількістю приватних сонячних електростанцій є Київська, Дніпропетровська та Тернопільська області. Високий попит домогосподарств на сонячні панелі стимулює підприємства до використання вітчизняних виробничих потужностей у цій сфері. У березні 2018 р. в Енергодарі почав працювати український завод із виробництва сонячних панелей для населення та підприємницької діяльності, створюючи тим самим додаткові робочі місця.

Новини щодо розвитку енергетики та вугільної промисловості України читайте на сайті: тре. kmu.gov.ua.

2. ІМПОРТ ЕНЕРГОНОСІЇВ ТА НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНУ ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ. Напружені відносини з Росією особливо гостро висвітлили проблеми енергетичної безпеки України, яка багато років майже повністю залежала від російських поставок природного газу, нафти та ядерного палива. Україна почала шукати шляхи диверсифікації поставок енергоносіїв.

У Карпатському нафтогазоносному районі нафту почали видобувати ще в 1770 р. Життя робітників у цьому регіоні описав Іван Франко у творі «Борислав сміється».

Проаналізуйте переваги та недоліки ситуації, за якої український шельф Чорного моря здали в концесію американській компанії з видобутку вуглеводнів.

Україна залишається енергодефіцитною, критично залежною від імпорту енергетичної сировини країною. До цього часу не розроблена енергетична стратегія і немає відповідей на головне питання: як підвищити рівень енергозабезпечення країни за рахунок внутрішніх джерел та зростання енергоефективності. Досвід розвинених країн доводить, що стабільне забезпечення енергоресурсами — це частина зовнішньої політики (див. таблицю).

Таблиця

ЕКСПОРТ ТА ІМПОРТ НАФТОПРОДУКТІВ

Рік

Імпорт в Україну нафтопродуктів, млн дол.

Експорт з України нафтопродуктів, млн дол.

2011

6954,512

3338,668

2012

7606,735

1389,384

2013

6418,318

810,772

2014

6698,287

510,596

2015

3857,019

116,385

2016

3267,185

86,585

2017

4159,033

180,851

 • 1) За даними таблиці оцініть статистику щодо експорту та імпорту нафтопродуктів.
 • 2) Поясніть вплив «зеленої» енергетики на можливості підвищення рівня енергозабезпечення країни за рахунок внутрішніх джерел (мал. 2).

ВИСНОВКИ

 • Кожна галузь паливно-енергетичного комплексу країни має власні особливості розвитку й розміщення. Приблизно 92% запасів кам'яного вугілля зосереджене на Донбасі.
 • Різні регіони країни по-різному забезпечені електроенергією.
 • Відносини з Росією особливо гостро висвітлили проблеми енергетичної безпеки України.
 • Вирішення питань енергетичної безпеки України можливе за рахунок раціонального використання внутрішніх джерел.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що Україна багата на енергоносії.
 • 2. Обґрунтуйте необхідність посилення енергетичної безпеки України.
 • 3. Спрогнозуйте розвиток альтернативних видів електроенергетики у вашому регіоні.
 • 4. За додатковими джерелами порівняйте розвиток вугільної промисловості в Україні та Польщі.
 • 5. Проаналізуйте перспективи розвитку альтернативної енергетики в Україні.