Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 74. Віковий і статевий склад населення України. Міграційні процеси в країні. Українці на світовому і регіональному ринку праці. Демографічна політика в Україні

1. Поясніть основні причини сучасних міграцій. 2. Назвіть країни світу, які найбільше популярні серед мігрантів.

1. ОСОБЛИВОСТІ ВІКОВОГО І СТАТЕВОГО СКЛАДУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Демографічні процеси визначають статево-вікову структуру населення — певне співвідношення між різними його віковими й статевими групами. За даними перепису 2001 р., більшість населення України становили жінки (53,8%) зі значною їх перевагою у вікових групах після 40 років. Це зумовлено більшою середньою тривалістю їхнього життя — 74,1 року (серед чоловіків — 62,6 року). Причинами нижчої середньої тривалості життя чоловіків є біологічні особливості їх організму, небезпечні для здоров’я та життя професії, шкідливі звички тощо (мал. 1, 2).

Мал. 1. Кількість населення за віковими категоріями.

 • 1) За даними мал. 1 підрахуйте та порівняйте відсоткове співвідношення кількості дітей, людей працездатного та похилого віку у структурі населення України в 1990 та 2017 рр.
 • 2) За допомогою мал. 2 порівняйте співвідношення жіночого і чоловічого населення України в різних вікових категоріях. Зробіть висновки.

2. СУЧАСНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ. УКРАЇНЦІ НА СВІТОВОМУ І РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ. Переміщення населення, пов’язані зі зміною місця проживання, стосуються не тільки постійних міграцій, а можуть бути і тимчасовими — маятниковими.

Пригадайте, як і з якою метою відбуваються маятникові міграції.

Міграції поділяються на внутрішні й зовнішні (еміграції та імміграції), за рахунок яких відбувається механічний приріст або скорочення кількості населення країни. Причини міграції різні — економічні, політичні, релігійні тощо.

Назвіть основні політичні, економічні та інші причини міграцій, поширені сьогодні в Україні.

Зараз в Україні поширені та відбуваються практично всі види міграцій. Внутрішні пов’язані переважно з нестабільністю відносин із сусідньою Росією, ситуацією в Криму та на Донбасі. Зовнішні переміщення зумовлені процесами трудової, у тому числі сезонної, міграції (мал. 3).

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріал «Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни. Економіка майбутнього» та «Обличчя українського емігранта». Опрацюйте інформацію мал. 3. Зробіть висновки.

За даними Державної прикордонної служби, із 2008 до 2017 р. з України виїхало й не повернулося 3,7 млн громадян. Через активну трудову міграцію в Україні вже відчувається дефіцит висококваліфікованої робочої сили, що стримує збільшення обсягів виробництва продукції на багатьох підприємствах.

Знайдіть у мережі Інтернет інтерактивну карту «Підприємства, відкриті в Україні з початку 2015 р.» та назвіть ті, що створено у вашій області. Що вам відомо про їх діяльність?

3. ДЕМОГРАФІЧНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ. На сьогодні демографічна політика в Україні відповідає сучасній економічній і соціальній ситуації в державі. За оцінкою Державного комітету статистики, кількість населення в Україні на 1 вересня 2018 р. становила 42,2 млн осіб. Упродовж січня—серпня 2018 р. кількість населення країни зменшилася на 152,4 тис. осіб — це кількість населення Мелітополя, або майже два таких міста, як Дрогобич. Проте, як стверджують окремі фахівці, зменшення кількості населення, падіння рівня фертильності — це не тільки українська проблема, але загальносвітова та особливо західноєвропейська тенденція (мал. 4).

Зробіть висновки щодо змісту мал. 4.

Загалом, за даними ООН, із 233 країн та територій світу у 2016—2017 рр. 27 мали від’ємну демографічну динаміку.

В Україні держава надає грошову матеріальну допомогу при народженні немовлят їхнім батькам на підставі свідоцтва про народження або опікунам на підставі рішення про встановлення опіки. Допомога, призначена державою, вважається власністю дитини, і право на її отримання не залежить від фінансового становища, виду діяльності й трудового стажу батьків. Вона виплачується всім громадянам — від студентів і безробітних до державних службовців і підприємців. Із 1 липня 2014 р. сума виплат при народженні немовлят не залежить від кількості народжених у родині дітей. Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» встановлено єдиний розмір фінансового забезпечення після народження — 41280 гри. Грошові виплати здійснюються одноразово в сумі 10 320 грн, решта коштів виплачується рівними частинами (860 грн на місяць) наступні 36 місяців.

Мал. 2. Піраміда статево-вікової структури населення України (2017 р.).

Мал. 3. а) Розподіл кількості внутрішніх мігрантів з окупованих територій України станом на 30 березня 2017 р.; б) виїзд громадян України до країн-сусідів, млн осіб; в) динаміка переказів українських заробітчан у 2015—2018 рр., млн дол.

Прочитайте та обговоріть статтю М. Віхрова «Велика демографічна шахівниця». Зробіть висновки про основні напрями демографічної політики в країнах Європи. Чи актуальні вони для української демографічної ситуації?

43-річна Леонора Намені потрапила до Книги рекордів України, коли народила 20-ту дитину. А у 2013 р., народивши 21-го малюка, вона побила власний рекорд і знову була визнана найбагатодітнішою матір'ю України! Ця жінка живе в селі Остриці Герцаївського району Чернівецької області. Тепер у родині Леонори і Яноша Намені десять доньок і ціла футбольна команда синів. Леонора і Янош також походять із багатодітних сімей. У родині Яноша було 16 братів і сестер, у Леонори — 14.

Мал. 4. Динаміка народжуваності в різних країнах світу в 1960—2016 рр.

ВИСНОВКИ

 • Більшість населення України, особливо у віці старше 50 років, становлять жінки.
 • В Україні поширені всі види міграцій. Внутрішні пов'язані головним чином із нестабільністю відносин із сусідньою Росією, а зовнішні — із процесами трудової міграції.
 • Активна трудова міграція українців стримує збільшення обсягів виробництва продукції на багатьох підприємствах країни через дефіцит кваліфікованих фахівців.
 • На сьогодні зважена та послідовна демографічна політика в Україні як така взагалі відсутня.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що в Україні сьогодні переважає модель «Одна сім'я — одна дитина».
 • 2. Обґрунтуйте необхідність державної демографічної політики, спрямованої на збільшення народжуваності.
 • 3. Спрогнозуйте економічні важелі підвищення народжуваності в Україні.
 • 4. Створіть проект заходів для запровадження демографічної політики, спрямованої на підвищення народжуваності в Україні.
 • 5. Проаналізуйте проблему відпливу трудових ресурсів з України.