Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Розділ IV. Суспільна географія держави (на прикладі України)

 • Тема 1. Українська держава
 • Тема 2. Населення України
 • Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці
 • Тема 4. Культура України
 • Тема 5. Особливості політичної організації України
 • Тема 6. Суспільно-географічна характеристика своєї області

Тема 1. Українська держава

§ 70. Українська держава та її територія. Етнічні землі. Формування сучасної території Української держави

1. Пригадайте, чим відрізняються поняття «держава» і «країна». 2. Поясніть, чим відрізняється територія сучасної української держави від території Русі-України, Української Народної Республіки.

1. УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ЇЇ ТЕРИТОРІЯ. Україна розташована у Східній (Центрально- Східній) Європі, у межах південно-західної частини Східноєвропейської рівнини.

Пригадайте площу території України та охарактеризуйте її фізико-географічне положення.

Україна — найбільша (повністю розташована) за площею країна Європи, унітарна держава. Це парламентсько-президентська республіка, що складається з 24 областей, Автономної Республіки Крим і двох міст зі спеціальним статусом: Київ (столиця та найбільше місто) і Севастополь. Главою держави є Президент, єдиним органом законодавчої влади є парламент — Верховна Рада.

У межах сучасної території України, починаючи з доби палеоліту, послідовно існували й зникали багато археологічних культур: мустьєрська, гребениківська, кукрецька, трипільська, чорноліська та інші. За часів античності тут існували держави скіфів, готів, давньогрецькі колонії.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріал «Обличчя української історії. Ярослав Мудрий». Поясніть особливості зовнішньої політики України за часів князівства.

Із IX до XIII ст. в межах сучасної України існувала могутня держава Русь-Україна (Київська Русь). Проте геополітичне положення етнічних земель України як спадкоємиці давньої країни на межі різних культур і цивілізацій стало однією з головних причин поглинання її сусідніми державами Річчю Посполитою, Московією, а пізніше радянською Росією та СРСР.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріал «Обличчя української історії. Степан Бандера».

Сучасна Україна як держава утворилася внаслідок розпаду Радянського Союзу. 24 серпня 1991 р. було проголошено незалежність нашої держави, яку підтвердили результати всенародного референдуму 1 грудня 1991 р.

Додаткова інформація на інформаційно-довідковому сайті «Україна»: proukraine.net.ua/.

Мал. 1. Етнічні землі України.

2. ЕТНІЧНІ ЗЕМЛІ. Етнічні землі — це території історичного формування та проживання людей, об’єднаних спільністю мови, традицій, культури, побуту, ментальності, території, де живуть етнічні спільності людей — народи, нації, народності, окремі племена та їх групи. Національний склад населення будь-якої країни визначають за результатами перепису. В Україні останній перепис населення проводився у 2001 р. (мал. 1, 2).

Укажіть відповідність між територіями етнічних земель України та межами її сучасних адміністративних областей. Обчисліть приблизну кількість росіян (віком 20—40 років) у складі сучасного населення країни відповідно до їхньої частки в кількості вікових груп за переписом 2001 р. (мал. 2, 3).

Межі окремих етнічних земель є досить стабільними і змінюються переважно під впливом політичних чинників (наприклад, депортація з Кримського півострова татар 18—20 березня 1944 р., вірмен, болгар і греків 27—28 червня 1944 р.), що є етноцидом. Зазвичай цей процес супроводжується застосуванням військової сили та геноцидом (до 46 % кримських татар загинуло під час депортації, до 1948 р. було перейменовано близько 90% кримськотатарських топонімів). Така закономірність в історії розвитку й занепаду українських етнічних земель є трагічною (мал. 3).

Мал. 2. Етнічний склад населення України.

 • 1) Перегляньте та обговоріть на одному з уроків фільм про депортацію кримських татар «Хайтарма» режисера Ахтема Сеітаблаєва.
 • 2) Більше інформації про етнічний склад населення України шукайте на сайті: istpravda.com.ua/.

3. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. Серед науковців немає єдиної думки щодо етапів формування території української держави. Так, більшість із них відносить виникнення окремого українського етносу до XII—XV ст. (див. таблицю).

Мал. 3. Етнічні території.

Таблиця

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ у XX ст.

Період

Історичні події

7 листопада 1917 р.

Проголошення УНР (м. Київ)

13 листопада 1918 р.

Проголошення ЗУНР (м. Львів)

1919—1920 рр.

Входження українських земель до складу Росії, Польщі, Чехословаччини та Румунії

1922 р.

Входження східної частини України до складу СРСР

1939 р.

Приєднання до України її західних земель Східної Галичини й Волині

1940 р.

Приєднання до України Північної Буковини та Південної Бессарабії

1945 р.

Приєднання до України Закарпаття

1954 р.

Передача Верховною Радою СРСР Кримської області до складу УРСР

24 серпня 1991 р.

Проголошення незалежності України та визнання Гельсінської угоди 1975 р., за якими державні кордони в Європі є непорушними

ВИСНОВКИ

 • Українська держава розташована в межах території, де протягом тисячоліть формувалася українська нація. Україна є однонаціональною унітарною державою, у межах якої живуть представники різних націй та народностей.
 • Протягом століть український та інші народи, що проживають на території сучасної України, зазнавали етноциду та геноциду.
 • Формування сучасної території України закінчилося у XX ст.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що сучасна Україна розташована в межах історичного формування українського етносу.
 • 2. Обґрунтуйте причини геноциду та етноциду в межах української держави.
 • 3. Створіть карту етнічних земель України.
 • 4. Порівняйте історичну долю українського, єврейського та вірменського народів у XX ст.