Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 69. Геополітика та її складові. Зовнішня та внутрішня геополітика. Геополітика «сили». Різновиди «сили»

1. Пригадайте, яке місце посідає Україна на політичній карті Європи. 2. Назвіть сусідів України першого та другого порядку.

1. ГЕОПОЛІТИКА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ. ЗОВНІШНЯ ТА ВНУТРІШНЯ ГЕОПОЛІТИКА. Геополітика — це наука, яка вивчає вплив географічних чинників на зовнішню й внутрішню політику держав. Найбільший внесок у її розвиток зробили німецькі географи. Деякі з них, наприклад Ф. Ратцель та його шведський послідовник Р. Челлен, розглядали держави як живі організми. Як і будь-який живий організм, держави, за цією теорією, не тільки змагаються між собою за ресурси, але й проходять певні стадії розвитку: народження, зростання і змужніння, занепад, смерть. Як і люди, держави можуть жити мало або бути довгожителями.

Назвіть відомі вам з історії та географії держави- довгожителі й ті, що давно припинили існування. Пригадайте причини зникнення цих держав.

Держава, як і людина, вважав Р. Челлен, крім тіла (території), має ще й душу (народ або націю). Як живий організм, держава у своїх діях керується природними інстинктами, найсильнішими з яких є самозбереження й зростання.

Після Другої світової війни американський географ Р. Гартшорн запропонував так звану функціональну теорію. Він стверджував, що держава є політично організованим простором, успішне функціонування якого залежить від уміння переборювати відцентрові сили, що намагаються подрібнити державу. Ці сили діють у кожній країні, але тільки в деяких руйнують державу повністю. Тому головними чинниками успішного функціонування й самого існування будь-якої країни американський вчений зазначав так звані чинники зв’язаності, тобто її цілісності.

Р. Гартшорн вважав, що в наш час цілісність держави вже не може бути забезпечена одним державним апаратом, яким би організованим й ефективним він не був. Її можна досягти лише за рахунок національної ідеї, яка існує в чуттєвій сфері населення країни. Якщо населення ототожнює себе із цією державою, вважає за необхідне об’єднуватися й підтримувати різні групи в усіх її куточках, вона залишиться єдиною. Серед чинників такого об’єднання головним Р. Гартшорн вважав націоналізм. Фактично цю геополітичну теорію взяв на озброєння й президент США Д. Трамп.

Поясніть, як внутрішня та зовнішня політика співвідноситься з міркуваннями Р. Гартшорна. Чи погоджуєтеся ви з думкою вченого?

2. ГЕОПОЛІТИКА «СИЛИ». РІЗНОВИДИ «СИЛИ» (ЕКОНОМІЧНА, МІЛІТАРНА, «М'ЯКА», АБО «СМАРТ-СИЛА»). Геополітика оперує поняттям «сила», яке різні геополітичні школи розуміють по-різному. Загалом «сила» в геополітиці — це певний вплив держав та окремих організацій на інші держави й організації з метою зміни їхньої політики в регіоні й світі та отримання від цього якихось переваг.

За допомогою мережі Інтернет назвіть країни «двох світів» (капіталістичного і соціалістичного), що існували до розпаду СРСР. Порівняйте сучасний рівень розвитку окремих країн цього колись біполярного світу. Зробіть висновки.

Існує декілька різновидів «сили»: економічна, мілітарна, «м’яка», або «смарт-сила», національна сила. Економічна сила є здатністю впливати на політику економічними методами. Мілітарна сила — сукупність засобів збройного примусу, що застосовується державою або іншими суб’єктами політики з метою досягнення внутрішньо- або зовнішньополітичних цілей.

Поняття «м’якої» сили виникло наприкінці XX ст. Це один з інструментів геополітичного впливу, який світове співтовариство застосовує проти держав, що порушують усталений світовий порядок. Національна сила — це постійний вплив держави на міжнародній арені.

За допомогою знань з історії, географії та останніх новин у світі наведіть приклади всіх різновидів сили. Оцініть наявні та можливі наслідки їх застосування.

3. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МІЖ НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА ГЕОПОЛІТИЧНИМИ ІНТЕРЕСАМИ ДЕРЖАВИ. Національні інтереси є об’єктивно важливими метою й завданням держави як цілісного організму, вони формулюються та визначаються панівною в державі нацією. У більшості випадків вони є синонімом таких державних та геополітичних інтересів, як національний суверенітет, політична незалежність, територіальна цілісність, збереження конституційного ладу, безпека громадян і всього суспільства. Геополітичні інтереси — це один із методів відстоювання національних інтересів на міжнародній арені.

Назвіть сучасні геополітичні інтереси України.

4. ПОЛІТИКО-ГЕОГРАФІЧНЕ ТА ГЕОПОЛІТИЧНЕ РАЙОНУВАННЯ СВІТУ. Основою для виділення різних регіонів світу є відмінності одних частин нашої планети від інших. За найзагальнішими критеріями ці відмінності можна об’єднати в чотири групи: природні, історичні, соціально-економічні й політичні.

У політичному відношенні світ поділяється на країни Європи, Євразії, Азії, Африки, Америки, Австралії та Океанії. У геополітичному відношенні це районування здійснюється по-різному, головним підходом є цивілізаційно-менталітетний, за прихильністю країн або регіонів до певних геополітичних та геостратегічних напрямів розвитку.

 • 1) Ознайомитися з матеріалами «Геополітичне положення України» можна на сайті geograf.com.ua/.
 • 2) За додатковими джерелами знайдіть картосхеми геополітичних районів світу XX ст. (автори К. Хаусхофер, С. Коен, С. Гантінгтон), і порівняйте, як змінювалася геополітична картина нашої планети.

Карл Хаусхофер — німецький географ та військовий, один із засновників німецької школи геополітики, редактор часопису «Геополітика». Він був другомі вчителем Рудольфа Гесса (заступника А. Гітлера). Під час утримання Р. Гесса в Ландсберзькій в'язниці К. Хаусхофер читав для нього лекції з геополітики.

ВИСНОВКИ

 • Геополітика — це наука, яка вивчає вплив географічних чинників на внутрішню й зовнішню політику.
 • Загалом поняття «сила» в геополітиці означає вплив одних держав на політику інших.
 • Національні інтереси є об'єктивно важливими метою й завданням держави як єдиного організму.
 • Головний підхід до геополітичного районування — цивілізаційно- менталітетний.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що географічні чинники мають вплив на внутрішню й зовнішню політику держав.
 • 2. Обґрунтуйте взаємозв'язок між національними та геополітичними інтересами.
 • 3. Спрогнозуйте геостратегічне майбутнє України.
 • 4. Проаналізуйте різні геополітичні моделі світу.

Практична робота

 • 40. Аналіз політичного вибору населення певної території за даними статистики останніх виборів в Україні в географічному розрізі.

Дослідження

 • Написання есе на тему «Територіально-політична система своєї області».Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.