Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 68. Основні напрями досліджень політичної географії. Електоральна географія

1. Назвіть відомі вам політичні партії України та пригадайте особливості електоральних симпатій виборців вашої області. 2. Поясніть, чому стратегічним завданням України є вступ до ЄС та НАТО.

1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПОЛІТИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ. У наш кризовий час, коли людство опинилося на геополітичному роздоріжжі, відбувається зміна основних напрямів досліджень у політичній географії. Актуальним є дослідження головних просторово-територіальних особливостей «нового переселення народів», яке відбувається у формі світових міграційних потоків біженців. Усе більш негативні наслідки соціально-економічному розвитку завдає межування розвинених і стабільних країн із кризовими, що також потребує аналізу. Не меншого значення набуло вивчення територіальної організації світового тероризму (див. таблицю).

Ознайомтеся з інформацією про центри міжнародного тероризму сучасного світу: https://www.dni.gov/nctc/groups.html.

До актуальних проблем політичної географії належать: порівняльний аналіз формування й трансформації територій країн різних регіонів; вивчення політико-географічного положення країн, що постійно змінюється; класифікація міжнародних кордонів; вплив кордонів на господарський та політичний розвиток прикордонних регіонів; динаміка й політична роль політико-адміністративних територіальних систем; взаємозв’язок етнічних відносин і конфліктів; зміна електоральних симпатій виборців у просторі-часі.

За додатковими джерелами дізнайтеся більше про одну з указаних проблем. Підготуйте повідомлення.

Таблиця

НАСИЛЬНИЦЬКІ НЕДЕРЖАВНІ ОРГАНІЗАЦІЇ СВІТУ

Назви організацій

Країна

Кількість атак

Ісламська держава Іраку і Леванту

Сирія, Ірак

3317

Фронт ан-Нусра

Сирія

551

Донецька народна республіка (ДНР)

Україна

526

Талібан

Афганістан

502

Комуністична партія Індії (Маоїстська)

Індія

337

Ансар Аллах

Сектор Газа

285

Луганська народна республіка (ЛНР)

Україна

268

Боко Харам

Нігерія

260

Робітнича партія Курдистану (РПК)

Туреччина

246

Харакат Аш-Шабаою Аль-Муджахедін

Сомалі

236

Мал. 1. Державний борг України станом на 30.06.2018 р.

2. ЕЛЕКТОРАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ. Електоральна географія, або географія вибору, є наукою, яка вивчає просторово-територіальні закономірності виборчого процесу, виборів та їх результатів. Як один із напрямків політичної географії, вона бере свій початок у 1920-х рр. у демократичних країнах. Зараз електоральна географія належить до структурних частин політичної географії та розвивається досить динамічно.

Причини цього явища полягають у посиленні значення електорального вибору населення певної країни для її подальшої долі. Правильний, зважений, стратегічно обумовлений вибір влади здатен швидко змінити ситуацію в кризових країнах на краще, як і навпаки. Це ми бачимо на прикладі виборів в Україні.

  • 1) За допомогою мал. 1 та додаткових джерел укажіть, під час роботи якого уряду (Президент і Прем'єр-міністр) Україна накопичила найбільший внутрішній та зовнішній борг. Зробіть висновки.
  • 2) За додатковими джерелами визначте, чи є у світі країни, які не мають боргів.

Електоральна поведінка виборців визначається багатьма чинниками, серед яких географічні, які іноді відіграють вирішальну роль. До важливих чинників належать характеристика населення країни, зокрема етнічний і соціальний його склад, рівень урбанізації, розміщення населення по території, історичні традиції, розвиток політичної культури, рівень розвитку економіки та регіональна спеціалізація господарства, вплив засобів масової інформації, втручання зовнішніх політичних сил тощо.

Вибори 1800 р. у США виявили недоліки в Конституції. Зазвичай кожен виборець подавав два голоси за президента. Кандидат, що набирав більшість голосів, ставав президентом, а той, хто посідав друге місце, — віце-президентом. Коли Т. Джефферсон та А. Берр вийшли на президентські вибори, усі знали, що Т. Джефферсон балотується в президенти, а А. Берр — у віце- президенти. Виборці проголосували за обох кандидатів. У результаті — нічия! Після серйозних дебатів Палата представників належним чином обрала Т. Джефферсона президентом, а 12-та поправка до Конституції згодом ввела роздільне голосування щодо кандидатури президента й віце-президента.

ВИСНОВКИ

  • Зміна основних напрямів дослідження політичної географії пов'язана із загальною кризою усталеного політичного порядку у світі.
  • Електоральна географія є наукою про просторово-територіальні закономірності виборчого процесу.
  • Електоральна поведінка виборців визначається багатьма чинниками, серед яких важливу роль відіграють географічні.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Обґрунтуйте зміну пріоритетів у дослідженнях політичної географії.
  • 2. Спрогнозуйте результати майбутніх парламентських виборів в Україні.
  • 3. Порівняйте виборчу систему України та США.
  • 4. Проаналізуйте результати останніх виборів Президента України в регіональному розрізі.