Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 65. Окультурені ландшафти. Географічна культура населення

1. Поясніть, що таке природний та антропогенний ландшафти. 2. Наведіть приклади природного та антропогенного ландшафтів вашої місцевості.

1. ОКУЛЬТУРЕНІ ЛАНДШАФТИ. Поняття «окультурені ландшафти» часто зустрічається в науковій літературі, але недостатньо чітко визначене. Під ним розуміють території з розрізненими осередками змінених або культурних у широкому розумінні ландшафтів та занедбані культурні ландшафти різних стадій природного відновлювання (що дичавіють).

Промислове та сільськогосподарське виробництво, будівництво електростанцій, випробування нових видів зброї в другій половині XX ст. суттєво збільшило вплив людини на природу. Було знищено більше половини площі лісів планети, повністю або частково порушені природні ландшафти на 2/3 площі Землі. Зростання кількості населення сприяє розширенню господарського використання землі, значні площі якої перетворюються на пустощі, пустелі, чагарникові хащі (мал. 1).

Загальний вплив людини на природні ландшафти настільки великий, що вже виходить на біосферний рівень (мал. 2).

Штучні, особливо сільськогосподарські ландшафти, які не характеризуються сталим розвитком, не відновлюються і не зберігаються природно. Припинення втручання людини може сприяти поверненню ландшафту до початкового стану, але не повному відновленню природного співтовариства.

Поясніть, чому окультурені сільськогосподарські ландшафти (лани, сади, виноградники) не набувають первинного природного вигляду. Чи є такі ландшафти у вашій місцевості?

Отже, окультурений ландшафт — це частина природного зонального, але постійно підтримуваного людиною ландшафту. Аналіз структури трансформованих людиною ландшафтів свідчить, що всі вони мають дві складові: природну та антропогенну (господарську). Без природи, незалежно від неї, людина жодних штучних, суто антропогенних ландшафтів створити поки що не може.

Мал. 1. Окультурені ландшафти.

Мал. 2. Колишні антропогенні ландшафти: а) місто Абхазії Ткварчелі, покинуте через російсько-грузинську війну (1992—1993 рр.); б) озеро на місці Інкерманського вапнякового кар'єру (Севастополь), відомого з античних часів; в) камбоджійський Кеп Сур Мер — розкішний курорт часів французької колонізації, покинутий за правління комуністичного режиму «Червоних кхмерів».

Мал. 3. Складові поняття «географічна культура» та компоненти мови географії.

Назвіть природну складову окультурених ландшафтів: водосховища, лісосмуги, поля пшениці, терикону.

Один із найвищих териконів Західної Європи розташований у Лосі-ен-Гохле, на колишній вугледобувній ділянці Па-де-Кале (Франція). Два із п'яти конусів териконів досягають 180 м (більше за найвищу вершину Фландрії — гору Мон-Кассель). У Герінгені (Гессен, Німеччина) майже на 250 м над рельєфом піднімається Монте Калі — порожня порода від видобутку калію. Висота Ель-Когульйо, або Монцалат (гора Солоного хлопчика) у Салленті (Центральна Каталонія, Іспанія) сягає 474 м.

2. ГЕОГРАФІЧНА КУЛЬТУРА НАСЕЛЕННЯ. Географія вивчає відносини між людством і його природним середовищем, оскільки відтоді як людина почала використовувати природу, щоб забезпечити себе всім необхідним, почалася експлуатація цього середовища.

Формування географічної культури людини є головним способом гармонізації її відносин із природою, спрямованим на свідому соціально-економічну діяльність суспільства з метою збереження планети для наступних поколінь. В основі становлення географічної культури будь-якого суспільства є географічна освіта. Опанування географічної культури передбачає володіння мовою географії (мал. 3).

Мал. 4. Географічна оболонка.

Оцініть рівень власного володіння мовою географії за допомогою мал. 3.

Географія завжди була й залишається важливою дисципліною. Географічні знання формують науковий світогляд школярів разом з іншими природничими предметами.

До провідних ідей шкільних курсів географії відносять ідеї, що відображають прояв основних рис і законів діалектики (розвитку) у географічній оболонці та її складових (мал. 4).

В умовах економіко-географічної реальності всі елементи та складові господарства, усі процеси, що протікають у ньому, взаємопов’язані між собою. Вони постійно розвиваються, ліквідують старе й створюють нове. Проблема взаємодії природи й суспільства полягає в тому, що людина як частина природи використовує різноманітні природні умови Землі. Людина як чинник, що впливає на природу в процесі своєї господарської діяльності, змінює її неоднаково на різних територіях. Отже, роль природи, ступінь її впливу на розвиток і розміщення господарства змінюються в часі. Людина як ініціатор цих змін має чітко уявляти їх наслідки та можливі проблеми. Цю уяву формують географічні знання та рівень географічної культури населення.

Поясніть, як можуть виглядати наслідки відсутності географічної культури населення. Оцініть рівень географічної культури населення вашого регіону.

Дізнайтеся більше про географічну культуру: ua-referat.com/географічна_культура.

Необхідність формування географічної культури має важливе екологічне значення. Це пов’язано з порушенням рівноваги в природі, виснаженням енергетичних і сировинних ресурсів, зникненням видів тварин і рослин, забрудненням навколишнього середовища. Підвищення антропогенних навантажень на природу ставить під загрозу саме виживання людини.

ВИСНОВКИ

 • Окультурені ландшафти — території змінених або культурних (антропогенних) ландшафтів. Вони є частиною природного зонального, але постійно підтримуваного людиною ландшафту.
 • Припинення втручання людини не повертає ландшафт до його початкового природного стану.
 • Формування географічної культури людини — це головний спосіб гармонізації її відносин із природою. Необхідність формування географічної культури має важливе екологічне значення, спрямоване на збереження планети для наступних поколінь.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть необхідність формування географічної культури населення.
 • 2. Обґрунтуйте залежність між людиною та природою.
 • 3. Спрогнозуйте проблеми, які виникнуть через відсутність утилізації побутових відходів у вашому регіоні.
 • 4. Чи завжди дотримано природну рівновагу у створенні антропогенних ландшафтів (на прикладі вашого населеного пункту)?
 • 5. Проаналізуйте можливості вашої громади щодо відновлення природної рівноваги в регіоні.

Практична робота

 • 39. Написання есе на тему «Географічна культура випускника школи».

Дослідження

 • 1. Вплив глобалізації на особливості житла, інтер’єру, одягу.
 • 2. Культура племен Амазонії та жителів мегаполісів США: параметри цінностей.
 • 3. Окультурені ландшафти своєї місцевості.