Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 61. Міжнародна валютно-фінансова система. Ринок інвестицій та фінансів. Інформаційне суспільство

1. Пригадайте, фінансовими послугами яких установ користуються ваші близькі. 2. Назвіть держави-офшори. Із якою метою вони були створені?

1. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА (МЕРЕЖА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ЦЕНТРІВ, СВІТОВА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА МЕРЕЖА). Міжнародна валютно-фінансова система складається з розгалуженої глобальної мережі банків, кредитних спілок, лізингових та страхових компаній, ломбардів, довірчих товариств, пенсійних та інвестиційних фондів тощо. В основі глобального просторового каркасу його своєрідними вузлами є банки, які володіють найбільш універсальними валютно-фінансовими функціями (накопичення грошових та інших цінностей, здійснення грошових розрахунків, випуск в обіг цінних паперів, проведення операцій із золотом тощо, мал. 1).

За мал. 1 поясніть структуру світової фінансової системи.

Найбільшими транснаціональними банківськими та валютно-фінансовими організаціями світу є Світовий банк, Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародна асоціація розвитку зі штаб-квартирами у Вашингтоні. До найбільших належать і європейські — Банк міжнародних розрахунків (Базель, Швейцарія), Європейський банк реконструкції і розвитку (Лондон) та Європейський інвестиційний банк (Люксембург, див. таблиці 1—3).

Мал. 1. Структура світової фінансової системи.

Більше про діяльність Європейського інвестиційного банку (eib.org/en/). Міжнародного валютного фонду (imf.org/external/index.htm) та Банку міжнародних розрахунків (bis.org/) можна дізнатися на їх офіційних сайтах.

Таблиця 1

НАЙБІЛЬШІ БАНКИ СВІТУ

Місце

Назва

Країна

1

Industrial and Commercial Bank of China

Китай

2

China Construction Bank Corporation

Китай

3

Agricultural Bank of China

Китай

4

Bank of China

Китай

5

Mitsubishi UFJ Financial Group

Японія

6

JPMorgan Chase & Co

США

7

HSBC Holdings PLC

США

8

BNP Paribas

Франція

9

Bank of America

США

10

Credit Agricole

Франція

Таблиця 2

НАЙБІЛЬШІ ФІНАНСОВІ ЦЕНТРИ СВІТУ

Місце

Місто

Країна

1

Нью-Йорк

США

2

Лондон

Велика Британія

3

Гонконг

Гонконг

4

Сингапур

Сингапур

5

Шанхай

Китай

6

Токіо

Японія

7

Сідней

Австралія

8

Пекін

Китай

9

Цюрих

Швейцарія

10

Франкфурт-на-Майні

Німеччина

Таблиця 3

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА РІВНЕМ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Місце в рейтингу

Країна

Місце в рейтингу

Країна

1

США

6

Японія

2

Китай

7

Австралія

3

Канада

8

Франція

4

Німеччина

9

Індія

5

Велика Британія

10

Сингапур

Сучасна валютно-фінансова система використовує світову телекомунікаційну мережу для власного функціонування. Світова телекомунікаційна мережа являє собою глобальну сукупність передавачів, каналів зв’язку й приймачів, які узгоджено працюють для надходження потрібної споживачеві інформації. До цієї мережі належать телеграф, телефон, телетайп, телевізійний, радіо-, супутниковий, оптоволоконный, радіорелейний зв’язок, Інтернет тощо.

На конференції у Бреттон-Вудсі (1944 р.) глава американської делегації Г. Декстер Вайт на ідею англійського економіста Дж. М. Кейнса створити МВФ відгукнувся: «Наша позиція — ні і ще раз ні».

За додатковими джерелами інформації поясніть, чому американці були проти створення МВФ.

У просторово-територіальному значенні телекомунікаційні мережі поділяються на локальні й глобальну (складається з локальних). Глобальна забезпечує комунікацію в межах материків, планети, локальна — у межах установ. Обидві є різномасштабними мережами телекомунікаційної інфраструктури, що надають послуги з транспортування інформації власними каналами.

В основі світової телекомунікаційної мережі є Інтернет та інтернет-сервіс-провайдинг, який має практично безмежні можливості накопичення, зберігання, обробки та подання інформації у формі веб-сторінок. Це глобальна інформаційна система, що бурхливо розвивається.

У 1973 р. була заснована Міжнародна між- банківська система передачі інформації та здійснення платежів SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications), до якої увійшли 240 банків 15 країн світу. Головний офіс SWIFT розташований у Брюсселі (Бельгія), а кожен підключений до системи банк має свій унікальний код. Щодня через систему SWIFT проходять мільйони транзакцій, грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки.

Мал. 2. Зовнішній борг та ВВП України.

Найстаріший у світі банк Monte dei Paschi di Siena, заснований у 1472 p. в Італії, працює й донині. Він має понад 2 тис. відділень та 4,5 млн користувачів.

Найбільшими банками України станом на 2018 р. були: Приватбанк, Ощадбанк, Укрексімбанк. Приватбанк набагато випереджає всі інші банки країни за кількістю платіжних карток, банкоматів, платіжних терміналів.

2. СВІТОВИЙ РИНОК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ФІНАНСІВ. Світовий ринок інвестицій та фінансів — це ринок, де відбуваються операції з надання інвестиційних позик клієнтам (держави, фірми та окремі громадяни). Міжнародну інвестиційну діяльність здійснюють переважно міжнародні й транснаціональні банки, головною функцією яких є виділення коштів під відсотки та інші зобов’язання для реалізації масштабних проектів та підтримки національних фінансових систем.

Саме інвестиційна діяльність на світовому ринку інвестицій та фінансів дає змогу заробляти найбільше грошей. Наприклад, у 2015 р. американський банк JP Morgan Chase & Co отримав від цього виду фінансової діяльності 24,5 млрд дол., і його було визнано кращим інвестиційним банком світу. Лідер ринку іпотечного кредитування США банк Wells Fargo & Co цього самого року отримав понад 23 млрд дол. прибутку. Обидві установи в кілька разів збільшили за рік власні прибутки. Це свідчить про те, що інвестиційна діяльність належить до найприбутковіших у світі (мал. 2, 3).

Проаналізуйте дані мал. 2, 3 та зробіть висновки.

Мал. 3. Прямі іноземні інвестиції та грошові перекази в Україну.

3. ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО. Постіндустріальне суспільство, функціонування і розвиток якого базується на інформаційних технологіях, називають інформаційним суспільством. В основі сучасного інформаційного суспільства та його трансформації лежить бурхливий розвиток Інтернету. Вважалося, що саме він здатен вирішити якщо не всі, то принаймні частину глобальних проблем людства. Однак цього не сталося.

Через це, а також завдяки інформаційно-комунікаційній кризі 2001—2002 рр. та глобальній фінансово-економічній кризі 2008—2009 рр. багато дослідників почали відмовлятися від використання поняття «інформаційне суспільство». Проте в Україні воно набуло значно більшого поширення, ніж у розвинених країнах світу. І це на тлі абсолютної незахищеності нашого суспільства від інформаційних загроз, свідомого й організованого поширення дезінформації тощо.

СЛОВНИК

Інформаційне суспільство — суспільство, де створення, поширення, використання, інтеграція й маніпулювання інформацією є важливою економічною, політичною та культурною діяльністю.

An information society is a society where the creation, distribution, use, integration and manipulation of information is a significant economic, political, and cultural activity.

Більше про інформаційне суспільство читайте в статті Девіда Лайона «Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії, інформація, ідеологія та утопія» на сайті: http://www.philsci.univ.kiev.ua/biblio/lajon.html.

ВИСНОВКИ

 • Міжнародна валютно-фінансова система складається з розгалуженої глобальної мережі банків, кредитних спілок, страхових компаній тощо.
 • Світова телекомунікаційна мережа являє собою сукупність передавачів, каналів зв'язку та приймачів, які узгоджено працюють для надходження потрібної споживачеві інформації.
 • На світовому ринку інвестицій відбуваються операції з надання інвестиційних позик клієнтам.
 • Інформаційне суспільство — постіндустріальне суспільство, функціонування й розвиток якого базується на інформаційних технологіях, які поступово проникають у всі сфери життя.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що банки є найуніверсальнішими валютно-фінансовими установами.
 • 2. Висловіть свої міркування щодо співробітництва України з МВФ.
 • 3. Спрогнозуйте подальший розвиток індустріального суспільства.
 • 4. Порівняйте за допомогою додаткових джерел долю країн, які співпрацювали з МВФ.
 • 5. Проаналізуйте на основі інтернет-джерел стан банківської системи України.

Практичні роботи

 • 36. Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості: «видобування алюмінієвої сировини —> виробництво глинозему —> виробництво первинного алюмінію —> споживання алюмінію».
 • 37. Укладання просторової моделі виробництва автомобілів на підприємствах однієї з ТНК та її аналіз.
 • 38. Конструювання просторових моделей логістичного потоку «Вирощування кави —> ... —> продаж кавових напоїв у кав’ярнях вашого обласного центру».

Дослідження

 • 1. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.
 • 2. Соціальні та економічні чинники розташування виробництва окремих технічних сільськогосподарських культур у світі й Україні.
 • 3. Трансконтинентальна виробнича кооперація у виробництві літаків корпорації «Боїнг» (США).
 • 4. Роль ТНК у розвитку хімічних виробництв в Україні.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.