Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 60. Виробництво текстилю, одягу, взуття. Сучасні транспортно-логістичні системи та інформаційно-комунікаційні мережі

1. Поясніть, чому лідерами виробництва хімічних волокон залишаються розвинені країни. 2. Охарактеризуйте основні переваги й недоліки різних видів транспорту.

1. СУЧАСНА ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЧИННИКИ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ У ВИРОБНИЦТВІ ТЕКСТИЛЮ, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ. В останній час значно занепала текстильна промисловість у розвинених країнах і зросло виробництво текстилю в країнах Азії та Центральної і Південної Америки. Проте розвинені країни залишаються лідерами за обсягом експорту високоякісного текстилю (Німеччина, Італія тощо), найбільшими виробниками тканин із хімічних волокон (США, Німеччина, Японія, Південна Корея тощо), головними їх експортерами (Південна Корея, Японія, Тайвань тощо).

Важлива галузь текстильної промисловості — трикотажна, яка виробляє переважно білизну, шкарпетки, верхній одяг із плетених волокон. Територіально вона також зосереджується в країнах, що розвиваються. Звідси продукція йде на продаж у всьому світі.

Значні обсяги дешевого одягу виробляють у країнах Азії (Пакистан, Малайзія, Індонезія, Бангладеш тощо), Африки (Туніс, Алжир, Єгипет тощо) та Америки (Мексика та Бразилія). Дорогий (брендовий) одяг виготовляють розвинені країни (Франція, Італія, Німеччина, Велика Британія, США, мал. 1, 2).

Проаналізуйте мал. 1, 2. Зробіть висновки. Оцініть місце України у структурі глобального ланцюга доданої вартості в текстильній промисловості.

Мал. 1. Частка країн-лідерів у світовому експорті текстилю.

Територіальний перерозподіл виробництва відбувся і у взуттєвій промисловості: із розвинених країн до країн, що розвиваються. Зараз на країни Азії вже припадає понад 60% світового виробництва взуття. Головними його виробниками у 2017 р. та експортерами стали Китай (1,7 млрд пар), В’єтнам (404 млн пар), Індонезія (104 млн пар). Однак законодавцями високої моди, як і у швейній промисловості, залишаються італійські, французькі, британські та американські взуттєві фірми («Nike», «Puma», «Adidas», «Asics Corp», «New Balance», «Bata Limited», «Sympatex Technologies», «Columbia Sportswear Company», «Kathmandu Holdings Limited», «Jack Wolfskin» тощо).

Дізнатися більше про сучасний світовий ринок взуття можна на сайті: https://www.transparencymarketresearch.com/footwear-market.html. За допомогою Інтернету визначте, у яких країнах зареєстровані зазначені виробники взуття.

Головними чинниками міжнародної спеціалізації легкої промисловості залишаються дешева робоча сила, наявність місцевої сировини, високий рівень організації галузей, наявність наукової бази. Глобалізація також впливає на спеціалізацію різних країн та регіонів у виготовленні продукції легкої промисловості (див. таблицю).

СЛОВНИК

Транспортна логістика — система організації доставки (переміщення) будь-яких предметів (речовин) за оптимальним маршрутом, один із напрямків науки про управління інформаційними та матеріальними потоками.

Transport logistics — a system for organizing the delivery (transfer) of any items (substances) to the optimal route, one of the areas of science management information and material flows.

Мал. 2. Ланцюг доданої вартості в текстильній промисловості.

Таблиця

ОБСЯГИ СПОЖИВАННЯ ВЗУТТЯ В ОКРЕМИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Країна

Кількість пар взуття на людину на рік

США

6,68

Японія

4,60

ЄС

4,38

Канада

3,80

Тайвань

3,66

Австралія

3,65

Південна Корея

3,42

Бразилія

2,68

Таїланд

2,25

Мексика

1,72

Китай

1,71

Індія

1,61

Індонезія

1,49

2. ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНФРАСТРУКТУРНА ОСНОВА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ Й ГОСПОДАРСТВА. Функціонування сучасного суспільства загалом й економіки зокрема неможливі без транспортно-логістичних систем та інформаційно-комунікаційних мереж, а також їх постійного розвитку та вдосконалення. Вони становлять інфраструктурну основу суспільства й глобальної економіки.

Транспортна логістика як наука про управління матеріальними та інформаційними потоками у процесі руху товарів оптимальним вважає той маршрут, за яким товар доправляється до споживача в найкоротший (визначений) термін із мінімальними витратами та найменшою шкодою для самого товару.

Існує просторово-територіальна спеціалізація транспорту. Наприклад, міжконтинентальні перевезення вантажів здійснює переважно морський транспорт; автомобільний перевозить вантажі й пасажирів на короткі та середні відстані; авіаційний спеціалізується на перевезенні пасажирів на значні відстані; трубопровідний найдоцільніший для транспортування на великі відстані нафти й природного газу.

Пригадайте відомі вам трансконтинентальні магістралі. Територіями яких країн вони проходять?

Транспортно-логістична мережа світу остаточно сформувалася у XX ст. В умовах НТР та глобалізації різко зросли її пропускна здатність, якість транспортних шляхів, сучасність, місткість та швидкість пересування транспортних засобів, територіальна концентрація перевезень.

Проаналізуйте причини зростання транспортного чинника в розвитку сучасного світового господарства.

За допомогою карт атласу визначте країни з найгустішою мережею транспортних шляхів. Назвіть найбільші транспортні вузли планети.

Знайдіть та опрацюйте в мережі Інтернет статтю В. Брагінського «Розвиток транспортно-логістичної системи як форми реалізації транзитного потенціалу України». Зробіть висновки відповідно до її змісту.

Сучасні інформаційні мережі мають все- охоплююче проникнення в життя нашого глобалізованого суспільства. Загальна кількість користувачів Інтернету вже перевищила 48 % кількості населення Землі, у розвинених країнах — 81%, а в Ісландії та Ліхтенштейні — понад 98%. Мережеві інформаційні системи поступово стають засобом управління всіх сфер функціонування суспільства. В економічній діяльності інфраструктурним інформаційно-комунікаційним мережам усе більше передається функція управління та моніторингу.

Які інформаційно-комунікаційні можливості забезпечує Інтернет для вас?

Знаменита кутюр'є Коко Шанель у віці шести років залишилася сиротою, а у 18 років почала працювати продавчинею в крамниці одягу. У вільний від роботи час дівчина співала в кабаре. Із часом вона відкрила невелику власну крамницю в Парижі. Це був початок злету у світі високої моди. Її життєвий шлях є нагадуванням кожному з нас: ніколи не втрачайте надії, ставте собі найвищу мету, працюйте над її досягненням.

ВИСНОВКИ

  • Просторова організація легкої промисловості суттєво зрушена в бік країн, що розвиваються. Однак головними споживачами готової продукції галузі все ще залишаються розвинені країни світу, вони ж залишаються законодавицями моди.
  • Основним чинником територіального тяжіння виробництв легкої промисловості є дешева робоча сила.
  • Транспортна логістика — організація переміщення товару від виробника до споживача за оптимальним маршрутом.
  • Сучасні інформаційно-комунікаційні мережі мають всеохоплююче проникнення в життя глобалізованого суспільства планети.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що виготовлення взуття та одягу завжди залишатиметься важливою галуззю світового господарства.
  • 2. Обґрунтуйте сучасні зрушення в розміщенні підприємств легкої промисловості світу.
  • 3. Спрогнозуйте структурні зрушення в розвитку транспорту нашої планети.
  • 4. Порівняйте автомобільні дороги в Німеччині та Україні. Чим зумовлені такі відмінності?