Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 59. Виробництво транспортних засобів, електроніки, фармацевтичної продукції

1. Пригадайте роль транспорту в процесах глобалізації світового господарства. 2. Поясніть причини змін галузевої структури машинобудування світу за останні півстоліття.

1. ВИРОБНИЦТВО ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ. До провідних галузей машинобудування належить виробництво транспортних засобів.

У час інтеграції та глобалізації транспорт відіграє одну з провідних ролей. Завдяки розвитку насамперед літакобудування людям стали доступними найвіддаленіші куточки світу. Лідерами галузі є США — «Боїнг» та консорціум ЄС «Ербас». На виробництві регіональних пасажирських літаків спеціалізується Бразилія («Ембраер») та Канада («Бомбардье»).

Більше інформації про найбільші авіабудівні компанії світу можна знайти на їх офіційних сайтах: airbus.com/, boeing.com/, bombardier.com/, embraer.com/.

Мал. 1. Щорічний випуск літаків «Боїнг» та «Ербас».

Світове автомобілебудування захоплює все нові країни. До списку традиційних країнви- робників долучилися Індія, Бразилія, Мексика, Таїланд, Туреччина, відбувся географічний зсув галузі до країн, що розвиваються (див. таблицю). Це характерно й для суднобудування через значно дешевшу робочу силу. Найбільш швидкими темпами галузь розвивається в Аргентині, Мексиці та Індії. США зосереджують свою увагу на виробництві військових кораблів. Проте лідерами глобального суднобудування є Китай (45% замовлень і 42% світового будівництва суден у 2017 р.) та Південна Корея (30% замовлень, мал. 1, 2).

Таблиця

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ВИРОБНИЦТВОМ АВТОМОБІЛІВ (тис. одиниць)

Місце

Країна

2017 р.

2016 р.

2015 р.

1

Китай

29015

28119

24503

2

США

11190

12198

12100

3

Японія

9694

9205

9278

4

Німеччина

5646

6063

6033

5

Індія

4783

4489

4161

6

Південна Корея

4115

4229

4556

7

Мексика

4068

3597

3565

8

Іспанія

848

2848

2733

9

Бразилія

2700

2156

2429

10

Франція

2227

2082

1972

Усі ці три галузі машинобудування формують глобальні ланцюги доданої вартості. Найбільшою мірою це стосується автомобілебудування, адже кожен автомобіль — це продукт кооперації різних компаній та країн. Наприклад, автомобіль «Рено» може мати двигун фірми «Ніссан» і електрообладнання турецького виробництва. Це дозволяє здешевити й наблизити до споживача кінцеву продукцію, покращити її якість.

Мал. 2. Країни-лідери суднобудування за вантажністю (2017 р.).

Мал. 3. Глобальні ланцюги доданої вартості на прикладі виробництва мобільних телефонів (за І. Кравцовою).

Однак у виробництві високотехнологічної продукції з підвищеним рівнем безпеки (літаки та вертольоти, морські судна) у глобальних ланцюгах доданої вартості важливе місце належить підготовці висококваліфікованих кадрів. Значних витрат потребує технічне обслуговування літаків за участю їх розробників та виробників. В автомобілебудуванні значними є витрати на транспортування та реалізацію готової продукції.

Поясніть, чому лідери суднобудування Європи (Німеччина, Нідерланди, Франція) втратили світовий ринок галузі. На виробництві яких суден зараз спеціалізуються ці та інші країни Європи?

2. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОНІКИ, МІКРОЕЛЕКТРОНІКИ, КОМП'ЮТЕРНОЇ ТА РОБОТОТЕХНІКИ (ЗБИРАННЯ). У наш час виробництво електроніки, мікроелектроніки, комп’ютерної та робототехніки у своєму розміщенні зорієнтоване на Південно-Східну та Східну Азію (Китай, Таїланд, Сингапур), Мексику й Бразилію. Країни Європи та США залишаються лідерами у сфері наукових розробок і зосередилися на виробництві дорогої та якісної продукції галузі.

У виробництві гаджетів поза конкуренцією зараз перебуває Китай, де в глобальних ланцюгах доданої вартості все більшу роль відіграють транспортні витрати, а також швидкість доставки оптових партій готового товару до споживача (мал. 3).

Проаналізуйте мал. 3 і поясніть можливість участі України в глобальних ланцюгах доданої вартості мобільних телефонів.

За останні п’ять років річний обсяг продажу промислових роботів збільшився на 114%, а 73% від загального обсягу продажів припадають на Китай, Японію, Південну Корею, США й Німеччину. Нове середнє значення щільності глобального робота в обробних галузях — 85 роботів на 10 тис. співробітників (2016 р. — 74 одиниці). За регіонами середня щільність роботів становить у Європі — 106 одиниць, Америці — 91, а в Азії — 75.

Більше інформації про розвиток робототехніки шукайте на сайті: ifr.org/ — Інтернаціональна федерація робототехніки.

3. ВИРОБНИЦТВО ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. До найбільш наукоємних галузей господарства належить виробництво фармацевтичної продукції. Такі підприємства зосереджені переважно в розвинених країнах. Проте до випуску цієї економічно вигідної продукції все частіше долучаються країни, що розвиваються (Бразилія, Індія тощо).

Серед десяти найпотужніших глобальних фармацевтичних компаній половина належить США, по дві — Швейцарії та Великій Британії, одна — Франції. Саме ці країни, а також Німеччина й Італія мають найрозвиненішу фармацевтичну промисловість. Узагалі країни ЄС ще називають «світовою аптекою» та косметичним салоном. Фірми США та Швейцарії належать до найбільш інноваційних і вкладають величезні кошти в наукові дослідження.

Глобальні ланцюги доданої вартості у фармацевтичній промисловості досить специфічні. Для них характерні значні витрати на наукові дослідження, розробку, випробування, масове виробництво, поширення, моніторинг ліків за результатом їх впливу. Масове використання ліків у світі, незважаючи на значні витрати, дає фармацевтичним компаніям великі прибутки, тому у фармацевтичній промисловості досить поширені глобальні ТНК. Наприклад, німецька фармацевтична компанія «Баєр» (заснована в 1863 р.) має філії в 76 країнах, де створює майже 100 тис. робочих місць.

Sykorsky Aircraft — американська літако- і вертольотобудівна корпорація, створена в 1926 р. вченим і авіаконструктором І. Сікорським (народився в Києві). Зараз корпорація працює над створенням важкого вантажного вертольота Sikorsky СН-53К King Stallion для Корпусу морської піхоти США (USMC). Це буде найбільший і найважчий вертоліт у США. У травні 2018 р. Корпус морської піхоти отримав перший вертоліт. Усього їх буде збудовано 200 одиниць загальною вартістю 25 млрд дол.

ВИСНОВКИ

  • Перетворення транспортного машинобудування на одну з провідних галузей промисловості світу зумовлене зростанням значення транспорту в розвитку глобальної економіки та суспільства загалом.
  • Виробництво електроніки переважно орієнтується на країни Південно-Східної та Східної Азії, але наукові розробки залишаються пріоритетом високорозвинених країн.
  • Фармацевтична промисловість — одна з найбільш наукоємних галузей, тому глобальні ланцюги доданої вартості є одними з найскладніших, що зумовлене специфікою виробництва.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на прикладах роль транспорту в глобалізації економіки.
  • 2. Обґрунтуйте причини зміщення виробництва транспортних засобів до країн, що розвиваються.
  • 3. За додатковими джерелами проаналізуйте та спрогнозуйте розвиток фармацевтичної промисловості в Україні.
  • 4. За мал. 3 складіть глобальні ланцюги доданої вартості у фармацевтичній промисловості.
  • 5. Проаналізуйте перспективи розвитку електронної промисловості в Україні.