Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 58. Видобування й споживання паливних мінеральних ресурсів і рудної сировини

1. Пригадайте класифікацію мінеральних ресурсів за способом використання. 2. Поясніть, від чого залежить ресурсозабезпеченість країн світу.

1. ВИДОБУВАННЯ Й СПОЖИВАННЯ, ІНФРАСТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ ПАЛИВНИХ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ. Сучасні технології та наукові розробки дали геологам нові прилади для пошуку родовищ корисних копалин (сейсмо-, граві-, магнітометри тощо).

Новітні технології видобутку дають змогу вилучати з надр Землі понад 80 млн барелів нафти на день. Найбільше її видобувають США, Росія (у 2018 р. її експорт забезпечив 46% державного бюджету країни). На країни, що розвиваються, припадає близько 80% запасів нафти та приблизно половина її видобутку. Вони є основними постачальниками нафти- сирцю й дають значну частку нафтопродуктів (мазут, гас, бензин, мал. 1). Більшість цих країн входить до міжнародної організації країн-експортерів нафти (ОПЕК). Інфраструктуру глобального ринку нафти складають танкери, трубопроводи, а також потужні нафтопереробні підприємства.

Мал. 1. Країни-лідери за експортом нафти.

Таблиця 1

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЕКСПОРТОМ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (2017 р.)

Місце

Країна

Частка світового експорту, %

1

Саудівська Аравія

15,9

2

Росія

11,1

3

Ірак

7,3

4

Канада

6,4

5

ОАЕ

5,9

6

Іран

4,8

7

Кувейт

4,5

8

Нігерія

3,9

9

Ангола

3,6

10

Казахстан

3,2

Таблиця 2

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ІМПОРТОМ ВУГІЛЛЯ (2017 р.)

Країна

Показники, дол. США та частка від світового імпорту

Японія

22,9 млрд (17,3%)

Китай

18,5 млрд (14,1%)

Індія

15,2 млрд (11,6%)

Південна Корея

15,1 млрд (11,5%)

Тайвань

6,8 млрд (5,2%)

Німеччина

5,9 млрд (4,5%)

Нідерланди

5,6 млрд (4,3%)

Туреччина

3,9 млрд (3%)

Бразилія

3,4 млрд (2,6%)

Україна

2,7 млрд (2,1 %)

Малайзія

2,5 млрд (1,9%)

Франція

2,2 млрд (1,7%)

Іспанія

1,86 млрд (1,4%)

Італія

1,85 млрд (1,4%)

Польща

1,5 млрд (1,2%)

Таблиця 3

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЕКСПОРТОМ ВУГІЛЛЯ (2017 р.)

Країна

Показники, дол. США та частка від світового експорту

Австралія

40,6 млрд (36,6%)

Індонезія

17,9 млрд (16,1 %)

Росія

13,5 млрд (12,2%)

США

9,9 млрд (8,9%)

Колумбія

6,8 млрд (6,2%)

ПАР

5,7 млрд (5,2%)

Канада

5,1 млрд (4,6%)

Нідерланди

4,1 млрд (3,7%)

Монголія

2,2 млрд (2%)

Китай

1,1 млрд (1 %)

Польща

816,9 млн (0,7%)

Казахстан

445,3 млн (0,4%)

Північна Корея

403,6 млн (0,4%)

Філіппіни

337,4 млн (0,3%)

Чехія

331,9 млн (0,3%)

Таблиця 4

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ЕКСПОРТОМ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ (2017 р.)

Місце

Країна

Частка від світового експорту, %

1

Австралія

51,9

2

Бразилія

20,2

3

Канада

5,0

4

ПАР

3,7

5

Україна

2,7

Таблиця 5

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ВИДОБУТКОМ БОКСИТІВ (2017 р.)

Місце

Країна

Частка від світового експорту, млн т.

1

Австралія

83

2

Китай

68

3

Гвінея

45

4

Бразилія

36

5

Індія

19

Таблиця 6

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ВИДОБУТКОМ МІДІ (2017 р.)

Місце

Країна

Частка від світового експорту, млн т.

1

Чилі

5,33

2

Перу

2,39

3

Китай

1,86

4

США

1,27

5

Австралія

0,92

За допомогою карт атласу, мал. 1 та додаткових джерел складіть картосхему паливно-добувної промисловості світу. Назвіть основні регіони експорту та імпорту палива. Зробіть висновки.

Природний газ видобувають лише 48 країн. Приблизно 1/6 обсягу його видобутку надходить на світовий ринок (див. таблицю 1). За рахунок видобутку сланцевого газу цей список очолюють США. Країни-споживачі отримують газ через газопроводи або танкерами (скраплений газ).

На відміну від нафтовидобутку, вугільна промисловість (близько 60 країн) зосереджена здебільшого в розвинених країнах (див. таблиці 2—6). На світовий ринок потрапляє близько 10% його видобутку (величезними суховантажними суднами або залізничним транспортом).

Торгівля паливними ресурсами відбувається переважно за участю товарних бірж, частина яких працює в режимі онлайн.

За додатковими джерелами дізнайтеся, які саме товарні біржі виконують операції з паливними ресурсами.

2. ВИДОБУВАННЯ РУДНОЇ СИРОВИНИ. Рудні корисні копалини відіграють велику роль у світовій економіці. Із них виробляють конструкційні матеріали, машини, вони є провідниками електричного струму. Виробництво чорних металів — комплексоутворююча галузь, яка чітко поділяється на окремі галузі з власною технологією та організацією виробництва, але всі вони пов’язані між собою й одна без одної втрачають сенс. У глобальних ланцюгах доданої вартості в процесі виготовлення кінцевого продукту (сталь, чавун, прокат) важливу роль відіграє географічний чинник. Удосконалення технологій зумовлює переформатування територіального тяжіння окремих галузей та зміни їх питомої ваги в доданій вартості (див. таблицю 4).

Зовсім недавно металургія тяжіла до басейнів кам’яного вугілля через велику енергоємність виробництва і значну питому вагу витрат на видобуток палива. Зараз ситуація змінилася. Витрати на видобуток вугілля стали меншими, ніж на видобуток і збагачення залізної руди. У глобальних ланцюгах доданої вартості також зменшилися витрати на транспортування сировини для виплавки чорних металів.

Поясніть, чому саме зменшилися витрати на транспортування сировини для виплавки чорних металів. Як це позначилося на географії галузі?

Великий стрибок у розвитку чорної металургії зробила Японія, яка не має власної сировини. З’явилися нові потужні металургійні центри в Бразилії, Південній Кореї, Тайвані тощо. У глобальних ланцюгах доданої вартості в цих країнах значну роль зараз відіграють дешева робоча сила, урядові субсидії та податкові пільги на експорт сталі й прокату.

3. ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ ТА МІДІ. ЧИННИКИ Й ФОРМИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ КРАЇН. У світовій економіці постійно зростає значення кольорових металів, серед яких основну роль відіграють алюміній та мідь (див. таблиці 5, 6).

Пригадайте географію поясів кольорових металів (міді та олова). За допомогою карт атласу вкажіть основні регіони видобутку сировини для алюмінієвої та мідної промисловості світу.

На розміщення підприємств кольорової металургії впливають два чинники: сировинний та енергетичний. На формування глобальних ланцюгів доданої вартості у виробництві міді впливає висока енергоємність технологічного процесу на всіх стадіях виробництва. У мідній руді невелика частка міді. Крім того, це екологічно небезпечне виробництво, і необхідні кошти на збагачення й зменшення викидів шкідливих речовин у довкілля.

На відміну від мідної руди, боксити можуть містити до 60% алюмінію. Проте алюмінієве виробництво енерговитратне й тому тяжіє до регіонів, де виробляють дешеву електроенергію. У глобальних ланцюгах доданої вартості виробництва кольорових металів є всі стадії технологічного циклу: видобуток руди, її збагачення, виплавка чорного металу, очищення його від шкідливих домішок (рафінування), виробництво прокату різноманітних профілів.

Розміщення окремих стадій виробництва кольорових металів визначається природно- ресурсними, економічними, екологічними, правовими та іншими чинниками. Відповідно, і в глобальних ланцюгах доданої вартості питома вага цих чинників мінлива в часі й просторі. Суворе екологічне законодавство в розвинених країнах світу змушує підприємців нести значні додаткові витрати й витісняє кольорову металургію до країн, що розвиваються, із їх ліберальним законодавством та корупцією.

Приблизно 3,5 тис. років тому люди спробували з'єднати мідь та олово й отримали відносно твердий метал — бронзу. Почався бронзовий вік в історії людства, який 1,2 тис. років тому перетворився на залізний. Перші промисли нафти існували 6—4 тис. років тому на берегах Євфрату. Єгиптяни використовували нафту для бальзамування небіжчиків, а стародавні греки — як паливо.

Значення кольорових металів у житті суспільства дуже велике й мінливе в часі. Наприклад, якщо раніше найдорожчим металом була платина, то зараз ціна на родій (видобувають близько 30 т на рік у Мексиці, ПАР, Канаді, Колумбії) майже втричі більша. Дорогим є осмій. У США за рік видобувають близько 100 кг цього металу. Проте й він не найдорожчий. Ціна на ці та інші метали залежить від багатьох чинників і пов'язана з їх незамінністю, наприклад, для виробництва медичних імплантів, каталізаторів тощо. Для виробництва акумуляторних батарей для електромобілів та електроніки потрібні літій, кобальт, свинець і нікель, що також є недешевими металами.

За додатковими джерелами дізнайтеся, які метали коштують найбільше. Чому і як їх використовують?

ВИСНОВКИ

  • Основними паливними ресурсами світу є нафта, природний газ та вугілля. 80% видобутку нафти припадає на країни, що розвиваються. Природний газ видобувають у 48, а вугілля — у 60 країнах. Продаж паливних ресурсів відбувається за участю великих ТНК та товарних бірж. Попит на них, незважаючи на їх негативний вплив на екологію, збільшується.
  • Виробництво чорних металів є складною комплексоутворюючою галуззю, яка складається з багатьох ланок у глобальних ланцюгах доданої вартості.
  • Значення кольорової металургії у світовій економіці постійно зростає. У розміщенні підприємств кольорової металургії зараз одним з основних чинників є суворе екологічне законодавство розвинених країн світу.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що геологи шукають корисні копалини відповідно до певних чинників їх залягання та утворення.
  • 2. Поясніть, чому країни, де видобувають найбільше паливних корисних копалин, не є їх основними споживачами. Чи є виняток із цього правила?
  • 3. Спрогнозуйте подальше зростання потреб світової економіки на кольорові метали.
  • 4. Проаналізуйте причини перенесення виробництва кольорових металів до країн, що розвиваються.


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.