Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 56. Міжнародний ринок товарів

1. Яким є місце України на міжнародному ринку товарів та послуг? 2. Поясніть причини глобальної експансії китайських товарів на світовому ринку.

1. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТОВАРІВ. Просторову сферу торговельних відносин між країнами, що формується на основі міжнародного географічного поділу праці, називають міжнародним ринком товарів.

Країни, як правило, постачають на міжнародний ринок найбільш конкурентну продукцію: товари, виготовлені з низькими витратами й високими споживчими властивостями. Багато країн постачає продукцію на міжнародний ринок товарів за демпінговими цінами, підриваючи в такий спосіб позиції конкурентів.

За додатковими джерелами доберіть інформацію про демпінгові ціни на українські товари на міжнародному ринку.

Зараз на міжнародному ринку товарів за демпінговими цінами продаються переважно сировина, сільськогосподарські продукти або нереалізовані надлишки продукції (мал. 1—3).

За даними мал. 3 поясніть умови, чинники та ознаки розвитку міжнародного ринку.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали «Політична теорія — Адам Сміт».

СЛОВНИК

Демпінгова ціна (занижена експортна ціна) — контрактна ціна на товар, що експортується, яка свідомо встановлюється на світовому ринку нижче за внутрішні ціни на аналогічний товар.

The dumping price (understated export price) is the contract price for the exported product, which is deliberately set on the world market below the domestic prices of the similar product.

Мал. 1. Структура міжнародного ринку товарів та послуг.

Мал. 2. Методи міжнародної торгівлі.

Від зовнішньої торгівлі виграє кожна нація завдяки певній абсолютній перевазі у виробництві товарів, які вона реалізує на міжнародному ринку. Шотландський економіст Адам Сміт (1723—1790 рр.) дійшов висновку, що кожна країна має спеціалізуватися на виробництві й експорті продукції, у виготовленні якої вона має абсолютні переваги. Товари, виробництво яких обходиться країні дешевше, ніж іншим, вона має виробляти не тільки для задоволення внутрішніх потреб, але й для продажу на міжнародному ринку. Купувати держава змушена ті товари, виробництво яких їй коштує дорожче. Відбір товарів, на виробництві яких країна спеціалізується та які змушена закуповувати, здійснює не уряд, а ринковий механізм.

2. ІНФРАСТРУКТУРА МІЖНАРОДНОГО РИНКУ. Інфраструктура міжнародного ринку представлена основними вузлами торговельних зв’язків, а саме: міжнародні товарні біржі та аукціони, ярмарки, торги, торгові дома й виставки (мал. 4).

За допомогою мал. 4 поясніть, чому заклади освіти, система зв'язку та організації трудового забезпечення належать до складу інфраструктури міжнародного ринку.

Мал. 3. Умови, чинники й ознаки розвитку міжнародного ринку.

Серед інфраструктурних елементів виділяються міжнародні товарні біржі (МТБ) — постійний і наймасовіший ринок товарів, де гуртові продавці та покупці зустрічаються й укладають угоди на постачання великих партій товару. МТБ — це переважно акціонерні товариства, що працюють під егідою великих ТНК. Міжнародні товарні аукціони — спеціалізовані ринки, що працюють час від часу, де методом конкурентних публічних торгів продаються товари й послуги покупцеві, який заплатить найбільше. Міжнародні торги та ярмарки проводяться періодично, як правило, у визначеному місці, де зустрічаються продавці та покупці й укладаються угоди, продаються товари. Виставки є публічною демонстрацією науково-технологічних та інших досягнень, де також можуть укладатися угоди на постачання товарів і послуг. Вони сприяють розвитку науково-технологічного співробітництва між державами й фірмами.

Дізнайтеся більше про міжнародні виставки на сайтах: lyon.salon-du-chocolat.com/; https://www.professionalmotorsport-expo.com/en/; hppexhibitions.com/iftf/.

3. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТОВАРІВ. Формування цін на міжнародному ринку товарів та послуг залежить від дії різних чинників у певний час та певному місці. Наприклад, значний вплив на процес ціноутворення має загальна економічна ситуація у світі (економічна криза, стагнація, підйом тощо). Крім того, велике значення мають особливості виробництва конкретного товару, які залежать від витрат на виготовлення товару, прибутків, податків, різних зборів, співвідношення попиту й пропозиції, споживчих властивостей товару тощо (мал. 5, 6).

Проаналізуйте дані мал. 5 і 6 та поясніть, від яких чинників залежить ціна на нафту та бензин (на прикладі США, регіон Техасу).

Мал. 4. Інфраструктура міжнародного ринку.

Проаналізувати ціни на нафту, природний газ, бензин та інші види палива в США ви зможете за допомогою сайта Адміністрації енергетичної інформації США: eia.gov/.

У ціноутворенні на міжнародному ринку відіграють роль і такі чинники, як сезонність у використанні певних товарів або наданні послуг. Особливо велику роль сезонність відіграє в країнах помірного поясу з яскраво вираженими порами року. Зростає можливість отримати якісний післяпродажний сервіс, експлуатаційні гарантії. Усе більшого значення набуває реклама товару.

Чи впливають на ціноутворення на світовому ринку товарів транспортні послуги і як саме? Наведіть приклади.

Мал. 5. Щомісячні ціни західних регіонів Техасу на проміжні та брендові ціни на нафту (2013—2018 рр., дол. за барель).

Мал. 6. Середня роздрібна ціна на бензин у США (січень 2007 — травень 2017 р., дол. за галон).

Видатний американський підприємець Генрі Форд писав: «Чомусь завжди думають насамперед про те, як зробити виробництво дешевшим, а не як би спростити сам товар. А починати треба саме із цього».

ВИСНОВКИ

  • Міжнародний ринок товарів — просторова сфера торговельних відносин між країнами на основі міжнародного географічного поділу праці.
  • Основними просторовими вузлами торговельних зв'язків на міжнародному ринку товарів є міжнародні товарні біржі, аукціони, ярмарки, торги, торгові дома й виставки.
  • Основним інфраструктурним елементом міжнародного ринку товарів є міжнародні товарні біржі.
  • Ціни на міжнародному ринку товарів та послуг залежать від багатьох чинників і мають часовий та просторовий прояв.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що міжнародний ринок товарів має часові й просторові прояви.
  • 2. Обґрунтуйте значення реклами в розвитку міжнародного ринку.
  • 3. Спрогнозуйте розвиток міжнародного ринку у XXI ст.
  • 4. Порівняйте роль США та Китаю у трансформації сучасного міжнародного ринку.
  • 5. Проаналізуйте сучасний стан ціноутворення в Україні та вкажіть чинники, що його визначають.