Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 55. Система виробництва. Роль транснаціональних корпорацій (ТНК) та вільних економічних зон у функціонуванні глобальної економіки

1. Поясніть, із якою метою створюють вільні економічні зони. 2. Назвіть та проаналізуйте міжнародну спеціалізацію України.

1. СИСТЕМА ВИРОБНИЦТВА. ПОЄДНАННЯ В ПРОЦЕСІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ТА ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИХ ФОРМ ВИРОБНИЦТВА. Залежно від рівня розвитку технології, організації праці та методів зниження собівартості виділяють три типи систем виробництва: м’яка донаукова, або військово-анархічна (мануфактура) виробнича система; жорстка наукова виробнича система, або фордизм (конвеєрне виробництво); м’яка наукова система, що ґрунтується на гнучких виробничих технологіях, або тойотизм (комп’ютерне виробництво) — здатність постійно адаптуватися до різних умов виробництва.

Що вам відомо про конвеєр, який запровадив на своєму заводі Г. Форд? Хто його придумав та якими були результати?

Глобалізація економіки спричинила взаємозбагачення специфічних національних форм виробництва й виникнення на цій основі інтернаціональних форм. Вони поєднують у єдиному виробничому процесі ресурси різних країн, умови й чинники, притаманні цим країнам. Найорганічніше ці форми проявляються в діяльності спільних підприємств, ТНК, створенні вільних економічних зон, реалізації міжнародних інвестиційних проектів тощо.

Що ви знаете про вільні економічні зони Китаю? Де розташована їх більшість?

Скористайтеся інтерактивною картою та дізнайтеся більше про інтернаціональні компанії (у сфері кінематографа) на сайті: kftv.com/country.

2. СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ ТА КООПЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА. Міжнародна спеціалізація та кооперування виробництва мають чітко виражений географічний характер. Ці явища глобальної економіки беруть свій початок ще в епоху Великих географічних відкриттів, коли тисячі кораблів вирушили Світовим океаном, перевозячи сировину, товари й робочу силу.

Із географії та історії пригадайте основні напрямки перевезення сировини та готової продукції в період Великих географічних відкриттів. Проаналізуйте мал. 1 та зробіть висновки.

Міжнародний географічний поділ праці (МГПП), спеціалізація та кооперування ґрунтуються на цілком об’єктивній географічній основі, оскільки між країнами завжди існуватимуть відмінності в географічному положенні, природних умовах і ресурсах, структурі та трудових навичках населення. Жодна людина не може все знати та вміти все виробляти, так само жодна країна не спроможна з однаковою ефективністю, якістю і в потрібній кількості виготовляти все різноманіття сучасної продукції та надавати всі можливі нині послуги. Отже, виникає потреба об’єднати зусилля (кооперуватися) у виробництві товарів і наданні послуг. Так формуються умови для спеціалізації країн і регіонів (див. таблицю 1, мал. 1).

Таблиця 1

МІЖНАРОДНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ КРАЇН

Країна

Продукція країн

Італія

Автомобілі, обладнання для меблевого виробництва, побутова техніка та електроніка

Фінляндія

Морські судна, папір, продукція деревообробної промисловості, електротехніка

Алжир

Природний газ, нафта та нафтопродукти, фініки, цитрусові

Бразилія

Літальні апарати, автомобілі, етанол, взуття, тканини, кава, апельсиновий сік

Португалія

Риба та морепродукти, маслинова олія, вина

За допомогою мал. 1 та карт атласу поясніть кооперацію компанії «Боїнг».

Спеціалізацію та кооперування в процесі виготовлення легкових автомобілів можна простежити на прикладі ТНК «Форд мотор». Це понад 200 тис. робочих місць у 90 країнах світу. У Європі автомобілі «Форд» виробляють Велика Британія, Бельгія, Італія, Німеччина, Франція й Іспанія. На ці заводи з різних країн і підприємств привозять деталі та матеріали (двигун, електрообладнання, фарба, скло, гума тощо) і збирають та відправляють у продаж кінцевий продукт.

Чи означає це, що виробником американського автомобіля «Форд» є глобальна економіка?

3. РОЛЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (ТНК) І ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН У ФУНКЦІОНУВАННІ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Кількість та економічна могутність ТНК постійно зростає. Відповідно зростає і їхнє значення у функціонуванні глобальної економіки. ТНК вже виробляють понад 50% промислової продукції світу. Сьогодні ці корпорації стали головним локомотивом міжнародної господарської інтеграції і подальшого розвитку та вдосконалення глобальної економіки.

Можливо, одними з перших ТНК світу стали британська Ост-Індська компанія (заснована в 1600 р.), а згодом голландська Ост-Індська компанія (заснована в 1602 р.), що були найбільшими у світі майже 200 років. Першим транснаціональним банком можна назвати французький Орден Тамплієрів (заснований у 1129 р.), який із 1291 до 1312 р. надавав фінансові та торговельні послуги.

ТНК розширюють і поглиблюють економічні зв’язки між підприємствами різних секторів провідних економік світу. їм також належить важлива роль у залученні до інтеграційних процесів країн, що розвиваються. ТНК перебувають на вістрі НТП, інвестують величезні кошти у власні дослідницькі центри та найсучасніші сфери економіки. Вони інтегрують і глобалізують торгівлю, банківську і страхову сфери, створюють логістичні центри. ТНК стали не лише ядром глобальної економіки, але й значною мірою розробниками ідеології подальшого соціально-економічного розвитку людства (див. таблицю 2).

Мал. 1. Кооперування на прикладі виробництва літака «Боїнг».

Мал. 2. Модель глобальних ланцюгів доданої вартості.

Проаналізуйте дані таблиці 2 й зробіть висновки.

У функціонуванні глобальної економіки й вільних економічних зон помітною є роль спеціальних територій із пільговими валютними та податковими законами, де заохочується спільна з іноземним капіталом діяльність. У багатьох країнах, особливо в Китаї, вільні економічні зони виступили організаторами залучення у виробництво іноземного капіталу та надали додатковий імпульс розвитку й інтеграції країни до глобальної економіки.

Більше про діяльність вільних економічних зон Китаю та інших країн читайте на сайті Адміністрації морських портів України: uspa.gov.ua/.

4. ГЛОБАЛЬНІ ЛАНЦЮГИ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ. Глобальні ланцюги доданої вартості є результатом розвитку міжнародного поділу праці. Це єдиний бізнесовий процес виготовлення та розподілу готової продукції від отримання замовлення (від споживача) до виготовлення й доставки готової продукції, а також надання певних послуг. їх процвітання в епоху постфордизму можна розглядати як новий — глобальний етап розвитку міжнародного поділу праці, за якого активно розвивається торгівля проміжними товарами й послугами (60% світової торгівлі, мал. 2).

Основну роль у глобальних ланцюгах доданої вартості відіграють ТНК. Тенденція «вростання» окремих країн і ТНК у нові глобальні ланцюги доданої вартості зараз відбувається швидкими темпами.

За допомогою мал. 2 визначте місце України в сучасних світових глобальних ланцюгах доданої вартості. Зробіть висновки.

Україна залучена до глобальних ланцюгів переважно як постачальник сировини. Зростання конкуренції за інвестиції у світі та падіння цін на сировину зумовлює зменшення доходу від її експорту. Змінити ситуацію може лише розвиток IT-галузі, яка включає в себе людський капітал, науку, інновації, тобто чинники, які зараз є основою подальшого розвитку інших галузей. Проте через відсутність підтримки держави зараз спостерігається відплив IT-фахівців з України.

Таблиця 2

НАЙБІЛЬШІ ТНК СВІТУ (березень 2017 р., за даними Bloomberg)

Назва компанії

Громадянство

Індустрія

Зміни ринкової капіталізації 2016—2017 рр., млрд дол.

Ринкова капіталізація 2017 р., млрд дол.

1

Apple

США

Технології

149

25%

754

2

Amazon.com

США

Споживчі послуги

144

51 %

423

3

Bank of America

США

Фінанси

97

69%

236

4

JPMorgan Chase

США

Споживчі послуги

96

44%

314

5

Samsung Electronics

Південна Корея

Споживчі послуги

93

56%

259

6

Facebook

США

Технології

86

26%

411

7

Tencent

Китай

Технології

80

41 %

272

8

Charter Communications

США

Споживчі послуги

78

345%

101

9

Alibaba

Китай

Споживчі послуги

73

38%

269

10

Microsoft

США

Технології

72

17%

509

ВИСНОВКИ

  • Залежно від рівня розвитку технології, організації праці й методів зниження собівартості виробництва виділяють три типи виробничих систем: військово-анархічна (мануфактура), фордизм (конвеєрне виробництво), тойотизм (комп'ютерне виробництво).
  • Глобалізація економіки сприяє взаємозбагаченню національних форм виробництва й виникненню на цій основі інтернаціональних його форм.
  • Роль ТНК та вільних економічних зон у подальшому формуванні та розвитку глобальної економіки постійно зростає.
  • Глобальні ланцюги доданої вартості — усі витрати в процесі виготовлення продукції до відправки готового товару споживачу.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що в Україні й зараз існують усі типи систем виробництва.
  • 2. Спрогнозуйте зростання значення ТНК у розвитку й поглибленні міжнародного економічного співробітництва.
  • 3. Складіть картографічну модель кооперування на прикладі корпорації «Боїнг».
  • 4. Проаналізуйте глобальні ланцюги доданої вартості на прикладі корпорації «Боїнг».