Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 53. Вплив на розвиток економіки та спеціалізацію країн і регіонів кількості, розміщення населення, розселення, урбанізаційних та міграційних процесів, особливостей ринку праці. Демографічні прогнози

1. Пригадайте, як впливає спеціалізація господарства на розміщення й структуру населення країни. 2. Поясніть, чому українці працюють на розвиток, наприклад, економіки Польщі, а поляки їдуть працювати в Німеччину та Велику Британію.

1. ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ КРАЇН І РЕГІОНІВ КІЛЬКОСТІ, РОЗМІЩЕННЯ ТА РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ. Густоту й розміщення населення визначають не лише природні умови та ресурси, але й розвиток економіки та її спеціалізація.

Відомо, що здавна в густозаселеній Південній Європі виникла й постійно вдосконалювалася культура виноробства, були поширені вирощування маслин та виробництво з них олії, скотарство, вівчарство та виробництво сирів. Лісові ресурси регіону дали змогу поширювати спеціалізацію на виробництві меблів, клімат дозволив вирощувати ефіроолійні та інші субтропічні рослини. Сформувалися відомі на весь світ торгові марки на основі, наприклад, місцевої топоніміки: сири — італійський Пармезан (1597 р.), французький Камамбер (1791 р.); вина — французьке Шаблі (XII ст.), італійське Просекко (з Античності) тощо.

Кулінарні бренди Італії (піца, кальцоне, паста), засновані на спеціалізації місцевого сільського господарства, зараз відомі на весь світ. Розселяючись по всьому світу, італійці, так само як і китайці, французи, в’єтнамці та інші народи зробили рецепти своєї кухні світовими брендами. Зараз піца — найпопулярніша їжа в США, а арабський кус-кус — у Франції.

Із курсу географії пригадайте спеціалізацію сільського господарства двох-трьох країн та їхні основні сільськогосподарські райони. За допомогою тематичних карт атласу визначте густоту населення цих регіонів. Зробіть висновки.

Відомо, що підприємства деяких галузей промисловості (наприклад, приладобування, радіотехніка, робототехніка) доцільно розміщувати в густонаселених районах, де є високоосвічені кваліфіковані кадри. У районах зі сприятливим кліматом та вигідним географічним положенням цілеспрямовано створюються технопарки й технополіси. Комфортні умови життя, м’який клімат, високий рівень оплати притягують сюди кваліфікованих спеціалістів з усього світу, що, у свою чергу, збільшує концентрацію наукових установ, навчальних закладів та промислових підприємств із новітніми технологіями виробництва (див. таблицю).

Таблиця

НАЙПРЕСТИЖНІШІ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СВІТУ

Місце

Назва

Країна

2017 р.

2018 р.

1

1

Массачусетський технологічний Інститут

США

2

2

Стенфордський університет

США

3

3

Гарвардський університет

США

4

4

Каліфорнійський технологічний інститут

США

6

5

Оксфордський університет

Велика Британія

5

6

Кембриджський університет

Велика Британія

10

7

Швейцарська вища технічна школа Цюриха

Швейцарія

8

8

Імперський коледж Лондона

Велика Британія

9

9

Чиказький університет

США

7

10

Університетський коледж Лондона

Велика Британія

Знайдіть на карті атласу розташування найпрестижніших університетів. За тематичними картами визначте густоту населення та спеціалізацію господарства цих регіонів. Зробіть висновки.

Мал. 1. а) Частка робочих-мігрантів у загальній кількості населення окремих країн світу; б) міжнародні мігранти з урахуванням частки працездатного населення (2017 р.).

Існують трудомісткі галузі і в сільському господарстві (виноробство, поливне землеробство, тваринництво), які також доцільно розвивати в добре забезпечених економічно активним населенням регіонах світу.

Укажіть спеціалізацію регіонів, де добре розвинений третинний сектор господарства (наприклад, туризм). Знайдіть на карті атласу країни та території, що мають таку спеціалізацію. Визначте густоту їх заселення.

2. ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ КРАЇН І РЕГІОНІВ УРБАНІЗАЦІЙНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ, ОСОБЛИВОСТЕЙ РИНКУ ПРАЦІ. Значний вплив на розвиток економіки та спеціалізацію країн і регіонів мають процеси урбанізації. Ви вже знаєте, що розміщувати промислові підприємства об’єктивно вигідніше неподалік великих міст. Це пов’язано з існуванням тут усієї необхідної для виробництва інфраструктури (транспорт, енергетика та лінії електропередач, газопроводи, водопостачання та каналізація). Тут розташовані навчальні заклади, живе багато людей, яким необхідна робота. Якщо ж будувати підприємство за містом, усе це доведеться або створювати заново (аж до будівництва житла для робітників), або забезпечувати їх транспортні (маятникові) перевезення. Це здорожчує виробництво й може позначитися на його рентабельності.

Однак є приклади країн, які з метою збереження довкілля будують брудні заводи подалі від місць густого заселення (наприклад, цементні заводи в ОАЕ, теплова енергетика в Ізраїлі).

Міграційні процеси також визначають розвиток економіки. В окремі регіони світу (наприклад, США, Канада, країни Західної Європи та Перської затоки, Австралія) із країн, що розвиваються, заходить дешева робоча сила для виконання важкої некваліфікованої роботи (мал. 1).

 • 1) Проаналізуйте мал. 1 та зробіть відповідні висновки.
 • 2) Назвіть країни, які є основними постачальниками некваліфікованої робочої сили. Які види роботи виконують ці трудові мігранти?

У кожній країні існує ринок праці. Це форма перерозподілу економічно активного населення між різними сферами зайнятості, цивілізований спосіб включення робочої сили в господарську діяльність. У різних країнах світу ринок праці діє неоднаково, і це впливає на економіку загалом та на розвиток її окремих галузей. Так, у США не поширена централізована система наймання робочої сили. Кожний штат самостійно регламентує рівень зайнятості, допомогу безробітним, страхові фонди. Своєрідна модель ринку праці існує у Швеції. Держава активно втручається в його формування й функціонування за допомогою законів, податків, урядових вкладень у різні сфери господарства. Вона вирішує проблему зайнятості, перерозподіл кадрів між різними галузями господарства й навіть визначає рівень оплати праці.

У Японії діє так звана довічна система найму на роботу, що гарантує працевлаштування на фірмі до досягнення пенсійного віку. При цьому розмір заробітної плати та всіх додаткових виплат (наприклад, премія) залежить від віку й стажу роботи.

Мал. 2. а) Демографічний прогноз змін на ринку праці окремих країн і регіонів); б) прогноз бюро трудової статистики США до 2050 р.

Більше інформації шукайте на сайті: newgeography.com (англійською мовою).

За межами Індії проживає лише близько 1 % людей, що народилися в цій країні. Вона має найнижчі у світі темпи еміграції, але є найбільшим постачальником мігрантів (близько 16 млн осіб у 2016 р.). Половина з них — це жителі ОАЕ, Пакистану та США. Трудові мігранти щорічно переказують на батьківщину понад 70 млрд дол. (перше місце у світі, понад 3% ВВП країни). Більша частина цих коштів надходить із країн Перської затоки, США, Великої Британії та Канади.

3. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОГНОЗИ. Людство завжди цікавило, що на нього чекає в майбутньому. Тому майже в усіх галузях людського буття складали прогнози щодо розвитку ситуації.

Не є винятком і демографічні прогнози, які пов’язані з ринком праці (мал. 2).

Згідно з прогнозами ООН, до 2050 р. на Землі житиме 11—12 млрд осіб. Населення Європи буде зменшуватися, що призведе, на думку деяких учених, до нового переселення народів. Китайці заселять увесь Сибір, африканці, індійці й пакистанці — Європу, мексиканці та інші народи Центральної і Південної Америки — США. Проте, крім прогнозів зростання і переселення населення, важливими є прогнози щодо забезпечення господарства країн робочою силою.

Проаналізуйте мал. 2 та зробіть висновки.

Ознайомтеся з демографічними прогнозами щодо трудових ресурсів США на урядовому порталі: cbo.gov/publication/52365. Зробіть висновки.

ВИСНОВКИ

 • На розвиток і спеціалізацію господарства значний вплив мають кількісні та якісні характеристики населення країни або регіону, а також його просторове поширення.
 • Міграційні процеси сприяли поширенню різних трудових навичок населення по всій планеті.
 • У світі існують різні моделі ринку праці, які по-різному вирішують проблеми зайнятості населення.
 • Демографічні прогнози вказують на подальше збільшення кількості населення Землі та посилення міграційних потоків, які в тому числі пов'язані з пошуками роботи та більш високої оплати праці.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Обґрунтуйте модель ринку праці, яка найбільше підходить Україні.
 • 2. Спрогнозуйте умови, за яких українські заробітчани повернуться в Україну.
 • 3. Порівняйте за додатковими джерелами різні моделі ринку праці. Назвіть їхні сильні та слабкі сторони.
 • 4. Складіть картосхему трудової міграції народів.
 • 5. Поясніть, як процеси відтворення населення сьогодні впливатимуть на ринок праці в майбутньому.

Практичні роботи

 • 33. Встановлення природних чинників народжуваності за картою народжуваності.
 • 34. Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та механічного приросту населення країни за статистичними даними.
 • 35. Характеристика демографічної ситуації в країні за статево-віковою пірамідою.

Дослідження

 • 1. Сезонність укладання шлюбів та народжень.
 • 2. Вплив старіння населення на місце країни в міжнародному поділі праці.
 • 3. Працемісткі виробництва густозаселених регіонів світу.
 • 4. Економічні, адміністративно-правові та виховні заходи демографічної політики в одній із країн світу.
 • 5. Екологічні та соціальні проблеми густозаселених регіонів світу.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.