Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 51. Міграції. Просторові тенденції міграційних процесів у світі

1. Поясніть, що означає міграційна криза в Європі. 2. Назвіть приклади маятникової міграції у вашій місцевості.

1. МІГРАЦІЇ, ЇХ ПОКАЗНИКИ ТА ВПЛИВ НА ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ І ЙОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛ У СВІТІ. Переміщення людей територією планети здебільшого пов’язані зі зміною місця проживання — міграцією. Внутрішня міграція — це переїзд людей з однієї частини країни (області, провінції, штату) в іншу. Зовнішня міграція — це переміщення людей з однієї країни в іншу (мал. 1).

 • 1) Пригадайте значення понять «еміграція» та «імміграція». Яка між ними різниця?
 • 2) Проаналізуйте мал. 1 та наведіть приклади кожного з видів міграцій.

Основним показником міграційної активності населення є кількість у країні емігрантів та іммігрантів. Можна використовувати й показники питомої ваги мігрантів від загальної кількості населення та кількість мігрантів на тисячу жителів країни.

Міграції відбувалися на нашій планеті завжди. Поширення людства Землею — наслідок глобальних міграційних процесів. Для того щоб люди зрушили з обжитих місць, залишили батьківщину, потрібні вагомі причини. Ще вагомішими вони мають бути для переселення великої кількості людей (мал. 2).

Проаналізуйте мал. 2, знайдіть на карті атласу вказані країни. Зробіть висновки. Більше статистичної інформації на сайті: theworldonly.org/statistika-migratsii/.

Міграційні процеси все більше впливають на відтворення населення та його перерозподіл у світі. В основному мігрантами стають молоді чоловіки фертильного віку. їхнє переміщення до економічно розвинених країн зараз привело до зростання тут рівня народжуваності.

2. ПРОСТОРОВІ ТЕНДЕНЦІЇ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СВІТІ. У наш час міграційні потоки спричинені переважно економічними й політичними причинами. Так, пошук кращих умов життя, роботи й освіти зумовлює потік мексиканців та представників іншого латиноамериканського населення до США й Канади. У країнах Західної Європи живуть і працюють понад 15 млн іноземних робітників, які прибули сюди переважно з Туреччини та країн Африки.

За додатковими джерелами проаналізуйте сучасний стан міграції до країн Європи. Зробіть висновки.

У різних куточках світу постійно виникають збройні конфлікти. Рятуючи життя, мільйони людей залишають свої домівки й вирушають до інших країн. На межі XX—XXI ст. масові міграції були спричинені збройними конфліктами в колишніх республіках Югославії та СРСР, Афганістані, Туреччині, Палестині, Сирії, Сомалі, Судані, Пакистані тощо. Це стало головним джерелом міграційної активності.

У світі також поширена політична міграція, переважно характерна для держав, де встановлено тоталітарні режими (колишній СРСР, Куба, В’єтнам, Камбоджа, Лівія, Сирія тощо). Проте деякі люди, залишивши місця свого проживання, роками живуть на соціальну допомогу від урядів розвинених країн, свідомо не шукаючи роботу.

Мал. 1. Види міграції.

Мал. 2. а) Країни походження найбільшої кількості мігрантів; б) країни, де проживає найбільша кількість мігрантів (млн осіб).

Проаналізуйте тематичні карти географічного атласу. Поясніть, у яких країнах світу під впливом міграції утворилися найбільші діаспори.

Зростають і внутрішні міграції: із села в місто, із міст до приміської зони, районів освоєння нових земель (наприклад в Аргентині та Бразилії). Відбуваються і так звані маятникові міграції. Наймасовіші внутрішні міграції (у тому числі маятникові) характерні для США. Чимало американців, європейських ромів узагалі живуть у пересувних автофургонах. Набула поширення сезонна й постійна міграція в теплі регіони (у США — до Каліфорнії, Флориди, Техасу; Франції — на узбережжя Середземного моря; Європі — на південь Португалії та Іспанії). Щодня майже 30 млн американців у власних маятникових міграціях користуються авіаційним транспортом, що характерне також для жителів Люксембургу, Німеччини, Франції, Швейцарії та інших країн Європи.

У доповіді про міграцію Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш сказав: «Міграція є позитивним глобальним явищем. Вона стимулює економічне зростання, сприяє скороченню масштабів нерівності й зміцненню зв'язків між різними спільнотами, а також допомагає долати демографічні проблеми, викликані нерівномірним зростанням і скороченням населення. Однак міграція також є причиною посилення політичної напруженості й призводить до людських трагедій».

Відомо, що мігранти роблять значний внесок у зростання економіки. У 2017 р. загальносвітова сума їх грошових переказів склала 596 млрд дол. США, із яких 450 млрд — до країн, що розвиваються. Проте це тільки 15% їх доходів, решту грошей вони вкладають в економіку країни перебування.

ВИСНОВКИ

 • Міграції населення — переміщення людей у межах тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий період із різних причин.
 • У наш час причини міграцій переважно економічні та політичні.
 • Міграційні процеси в окремих країнах усе більше впливають на відтворення населення, його кількість і структуру.
 • Основні міграційні потоки зараз спрямовані до США, Канади, країн ЄС.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що процеси міграції сприяли поширенню людства на Землі.
 • 2. Обґрунтуйте причини внутрішніх і зовнішніх міграцій українців.
 • 3. За додатковими джерелами порівняйте міграційну політику різних країн ЄС.
 • 4. Складіть картосхему основних міграційних потоків світу.
 • 5. Проаналізуйте висловлювання Генерального секретаря ООН А. Гутерріша щодо міграцій.