Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 50. Структура й тривалість життя населення. Демографічна політика країн

1. Пригадайте особливості статево-вікового складу населення України. 2. Назвіть країни, у яких офіційно дозволені полігамні шлюби.

1. СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЯ: СТАТЕВО-ВІКОВА, ШЛЮБНО-СІМЕЙНА. Для суспільства велике значення має віковий склад (структура) населення, що оцінює співвідношення кількості осіб у різних його вікових групах з урахуванням статевої належності. Для економіки будь- якої держави важливе значення мають люди так званого працездатного віку.

Частка дітей є найбільшою у структурі населення Африки, Азії, Центральної і Південної Америки й досягає 40 % і більше (Нігер, Уганда, Малі). А от людей похилого віку тут мало (2—9%). Інша ситуація в розвинених країнах, де частка дітей менше 15% (Латвія, Італія, Словенія), а частка літніх людей — 15% і вище (Бельгія — 18,5%, Литва — 19,7%, Італія — 21,5%, Японія — 28%, мал. 1).

За матеріалами сайта populationpyramid.net визначте кількість населення Японії та Нігеру (мал. 1): у віковій категорії старше 65 та молодше 14 років і зробіть висновки.

Велике значення для будь-якої країни має й співвідношення між чоловіками та жінками — статева структура населення. Загалом у світі чоловіків більше. їхня кількість переважає в Китаї, Південній Азії, деяких мусульманських країнах (Катар, ОАЕ, Кувейт). У країнах Європи, Японії, США, Канаді, Австралії, навпаки, більше жінок.

Мал. 1. Статево-вікова структура населення: а) Японії; б) Нігеру.

Різними є співвідношення між чоловіками й жінками в містах і селах. У країнах Європи, США, Канаді, Австралії в сільській місцевості переважають чоловіки, у країнах, що розвиваються, — жінки.

Поясніть причини такого співвідношення чоловіків і жінок у різних країнах та місцевостях.

Шлюбна структура населення — це кількість або питома вага осіб шлюбного віку, які перебувають у зареєстрованому шлюбі. Антропологи запропонували кілька різних визначень поняття «шлюб» і його видів. Історично склалися й широкі міжкультурні відмінності в соціальних правилах, що регулюють шлюбні закони й вибір партнера для вступу в шлюб, і кожна культура заслуговує на повагу до своєї історії та життєвого досвіду в цьому питанні.

Шлюб — інститут, де історично існують обмеження: вік, стать, раса, соціальний статус, кровне споріднення, передача здорових генів, збереження культурних і матеріальних цінностей тощо. Залежно від цих чинників шлюбна структура населення країн може бути абсолютно різною. Наприклад, у сільських районах Африки (Нігер, Чад, Мозамбік, Малі) досі існують дитячі шлюби. Станом на 2018 р. понад 25 країн світу (Велика Британія, Нова Зеландія, Бразилія тощо) визнають законними одностатеві шлюби, понад 50 країн (більшість із них мусульманські — Алжир, Кенія, Афганістан, ОАЕ) — полігамні шлюби.

Шлюбність має велике значення для суспільства, оскільки переважно в шлюбі відбувається відтворення населення країни та його виховання. Щороку питома вага осіб, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, зменшується, а кількість родин, які не мають узаконених відносин, зростає. Тому деякі вчені говорять про кризу традиційного шлюбу.

2. ЗАЛЕЖНІСТЬ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ ВІД РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ. В економічно розвинених країнах загальний рівень життя дуже високий. Тут значні кошти витрачаються на охорону здоров’я, пропагується здоровий спосіб життя, розвиваються фізкультура і спорт, доступне повноцінне й здорове харчування тощо (див. таблицю).

Проаналізуйте дані таблиці та зробіть висновки.

Більше інформації на сайті: prosperity.com/rankings?pinned=&filter.

У світових рейтингах останні місця за тривалістю життя посідають Есватіні (до 2018 р. — Свазіленд (48,8 року), Лесото (50,4 року), Сьєрра-Леоне (52 роки), Чад (52,4 року), Кот- д’Івуар (52,6 року) (2017 р.).

3. ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ ІЗ РІЗНИМ ТИПОМ ВІДТВОРЕННЯ. Залежно від типу відтворення населення демографічна політика як цілеспрямована діяльність держави з метою збереження або зміни існуючих тенденцій у демографічних процесах може здійснюватися у двох напрямках: вплив на народжуваність та тривалість життя. Одні країни борються за підвищення народжуваності, інші намагаються зберегти її на існуючому рівні або проводять політику щодо її зменшення. Таким чином, різні країни світу мають не тільки різні, але й протилежні напрями своєї демографічної політики. Однак суттєвих бажаних результатів заходи щодо зменшення або зростання народжуваності не дають (мал. 2).

За додатковими джерелами підготуйте повідомлення про демографічну політику в Україні.

На особливості демографічної політики в різних країнах світу впливають багато чинників. Серед них важливу роль відіграють національні й релігійні особливості. Наприклад, католицька церква ідею регулювання приросту населення сприймає негативно, а ісламська релігія взагалі заохочує багатодітні сім’ї.

Таблиця

КРАЇНИ-ЛІДЕРИ ЗА ТРИВАЛІСТЮ ЖИТТЯ ТА МІСЦЕМ В ОКРЕМИХ СВІТОВИХ РЕЙТИНГАХ

Місце

Країна

Якість економіки

Бізнес- середовище

Управління

Освіта

Здоров'я

Безпека

Особиста свобода

Соціальний капітал

Природне середовище

Тривалість життя, років

1

Гонконг

20

7

30

23

9

4

31

51

86

84,46

2

Японія

19

19

17

21

3

2

46

99

39

83,99

3

Італія

48

68

44

35

39

ТІ

32

41

64

83,60

4

Сингапур

2

6

17

6

2

1

97

26

11

83,60

5

Швейцарія

6

9

5

1

3

8

19

20

16

83,48

6

Іспанія

49

31

31

36

22

19

17

26

20

83,10

7

Ісландія

16

15

11

28

20

2

4

3

21

83,00

8

Ізраїль

32

22

22

ТІ

16

53

100

40

94

82,90

9

Австралія

20

7

14

5

10

22

15

1

10

82,90

10

Франція

30

17

21

29

15

31

28

34

7

82,70

Мал. 2. Напрями демографічної політики.

За додатковими джерелами доберіть інформацію про демографічну політику в таких перенаселених країнах, як Індія та Китай.

Крім регулювання процесів народжуваності та смертності, до демографічної політики належать і проблеми міграції населення. Регулювати її адміністративними дозволами або заборонами легше, ніж народжуваність.

Поясніть, чим відрізняються заходи, що можуть вплинути на зменшення імміграції або збільшення народжуваності. Зробіть висновки.

ВИСНОВКИ

  • Велике значення для будь-якої країни має статево-вікова структура її населення.
  • Питома вага людей, які перебувають у зареєстрованому шлюбі, у розвинених країнах світу постійно знижується.
  • Тривалість життя в країні залежить від рівня її соціально-економічного розвитку.
  • Метою проведення демографічної політики є зменшення або збільшення природного приросту населення, поліпшення здоров'я й харчування, ліквідація бідності.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть на прикладах, що рівень економічного розвитку держави впливає на тривалість життя її громадян.
  • 2. Обґрунтуйте заходи для проведення успішної демографічної політики.
  • 3. Спрогнозуйте зміни структури населення Європи.
  • 4. Складіть рекламу, що пропагує зменшення народжуваності у країні з її високим рівнем.
  • 5. Проаналізуйте причини низького рівня народжуваності в Україні.