Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 39. Вплив геологічних процесів на формування озер, пластів підземних вод. Взаємозв’язок клімату й вод суходолу

1. Пригадайте найбільш повноводні річки світу та джерела їх живлення. 2. Поясніть, де й чому утворилися ваді, узбої та крики.

1. ВПЛИВ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ ОЗЕР, ПЛАСТІВ ПІДЗЕМНИХ ВОД. Природні водойми зі стоячою або слабо проточною водою, які утворюються в результаті затоплення водними масами знижень суходолу (улоговин), — озера, безпосередньо не з’єднані з океаном. Тому їх водообмін більш уповільнений, ніж річковий (мал. 1).

Мал. 1. Типологія озер.

За допомогою мал. 1 поясніть, як утворилися озерні улоговини. Знайдіть приклади цих озер на карті.

В озерах Землі міститься в 4 рази більше води, ніж у річках, але якщо озеро не поповнюється водами, воно мілішає, перетворюється на болото або висихає. Тому важливо під час проведення меліоративних робіт, створення систем штучного зрошення, водосховищ, будівництва гребель на річках тощо враховувати вплив людської діяльності на режим живлення та існування озер.

Утворення й розвиток озерних улоговин — тривалий геологічний процес. Наприклад, на думку деяких фахівців (Н. Думітрашко), окремі частини складної Байкальської западини утворилися в різний геологічний час і згодом перетворилися на єдину улоговину. У юрський період на місці Південного Байкалу утворилася западина. Пізніше, у першій половині третинного часу, з’явилися дві западини в межах Середнього Байкалу, а наприкінці третинного часу виникла Північно-Байкальська западина. На єдину улоговину все це перетворили потужні скидні рухи земної кори четвертинного часу, які ще більше знизили дно западини (сучасна глибина озера — 1642 м).

Від багатьох геологічних і фізико-географічних особливостей території залежить поширення підземних вод (мал. 2). У межах крайових прогинів платформ розвинені артезіанські басейни (наприклад, Західносибірський або Прибалтійський). Своєрідні гідрогеологічні умови визначають характер циркуляції та склад підземних вод в областях розвитку багаторічної мерзлоти (наприклад, надмерзлотні, міжмерзлотні та підмерзлотні води).

Протягом тривалого геологічного часу води земної кори постійно поповнюються ендогенними (ювенільними) водами, які виділяє магма. Прямий вихід на поверхню землі ювенільні підземні води мають під час вулканічної діяльності та у вигляді пари гарячих джерел.

Австралія має складну геологічну будову. Її найбільший у світі артезіанський басейн підземних вод складається аж із шести водоносних горизонтів. Підземні води утримуються в шарі піщанику, який утворився в тріасовий, юрський і ранньокрейдяний періоди. Більша частина Австралії тоді була розташована нижче рівня моря.

2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КЛІМАТУ Й ВОД СУХОДОЛУ. Найбільш наочно взаємозв’язок клімату й вод суходолу ілюструють пустельний і напівпустельний клімат Австралії та слабкий розвиток поверхневого стоку цього материка. Загальний обсяг річного стоку Австралії набагато менший, ніж інших материків, — 350 км3 (Африка — 5390 м3). Отже, від кількості опадів прямо залежать кількість і водність об’єктів поверхневих вод (мал. 3).

За допомогою мал. З поясніть, як впливає рельєф і клімат на формування річкової мережі Бразилії та Єгипту. Зробіть висновки.

Майже всі річки світу мають мішане живлення: дощове, ґрунтове, снігове, льодовикове. Найбільша частка талих снігових вод у живленні характерна для річок Сибіру та Канади (Лена, Єнісей, Юкон). Переважно мусонні дощі живлять річки Південно-Східної та Східної Азії (Меконг, Хуанхе). Річки, що стікають із гір, найбільш водні у весняно-літній період, коли починається активне танення льодовиків та снігу в горах (Сирдар’я, Амудар’я), під час зимових дощів піднімається рівень води в озерах Ізраїлю. Межень, часткове або повне пересихання характерні для річок, що протікають в умовах клімату, якому властива сезонність випадіння опадів (наприклад, у субекваторіальному або субтропічному).

За допомогою карт атласу визначте річки, у режимі яких чітко простежується сезонність випадіння опадів.

Мал. 2. Розташування підземних вод.

Мал. 3. Вплив клімату й рельєфу на формування річкової мережі.

ВИСНОВКИ

  • Улоговини озер, створені під впливом різних рельєфоутворюючих процесів, за походженням поділяються на кілька груп.
  • Озера Землі містять у 4 рази більше води, ніж річки, але водообмін у них більш уповільнений, ніж річковий.
  • Якщо озеро не поповнюється водами, воно мілішає, перетворюється на болото або висихає.
  • Залягання горизонтів й обсяг підземних вод залежать від геологічних і фізико-географічних особливостей території.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть залежність між кліматом і поверхневими водами.
  • 2. Обґрунтуйте існування озер із різним типом мінералізації води.
  • 3. Спрогнозуйте зміни рівня води в озері через глобальне потепління.
  • 4. Порівняйте вплив екваторіального й арктичного клімату на формування мережі поверхневих вод.
  • 5. Проаналізуйте, як і чому підземні води стають поверхневими. Наведіть приклади.