Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Води суходолу, чинники їх нерівномірного розподілу. Взаємозв’язок геологічної будови, рельєфу й річкової мережі

1. Пригадайте водойми вашої області. Назвіть види їх господарського використання. 2. Поясніть, чим відрізняються рівнинні та гірські річки. Як ці відмінності можна використати в господарстві?

1. ВОДИ СУХОДОЛУ (ПОВЕРХНЕВІ Й ПІДЗЕМНІ), ЧИННИКИ ЇХ НЕРІВНОМІРНОГО РОЗПОДІЛУ. Води суходолу — це річки, озера, болота, підземні води, льодовики, багаторічна мерзлота та штучні водойми. Водотоки (річки, струмки) й озера можуть бути постійними або тимчасовими (наприклад, пересихаючими). Частина гідросфери, яка міститься в річках, приблизно в 4 рази менше, ніж у болотах, і в 60 разів менше, ніж в озерах (мал. 1).

 • 1) Пригадайте приклади тимчасових водотоків та пересихаючих озер. Знайдіть їх на карті. Укажіть причини сезонності їх наповнення водою.
 • 2) За допомогою мал. 1 поясніть особливості різних водойм, наведіть їх приклади та знайдіть на карті.

Серед чинників, що впливають на розподіл вод суходолу, основними є клімат, особливості рельєфу й тектонічної будови території, площа водозбірного басейну, особливості ґрунту. На територіях, де їх випадає найбільша кількість, або в місцевостях, куди через умови рельєфу спрямовуються ці опади, утворилися найбільші водойми. Наприклад, найбільш повноводні річки Амазонка та Конго мають великі площі водозбірного басейну, розташованого в умовах екваторіального вологого клімату протягом усього року. Міссісіпі, Єнісей, Лена, Дунай та інші річки помірного кліматичного поясу також повноводні завдяки змішаному режиму живлення (снігово-дощовий та підземні води).

Річки Інд, Шатт-Ель-Араб, які беруть початок у горах і мають льодовикове живлення, або Меконг, Інд, Брахмапутра, які отримують багато води ще й під час мусонних дощів, також повноводні, але ця водність різна за сезонами року.

Пригадайте способи утворення озерних улоговин та вкажіть чинники, які вплинули на наявність або відсутність великих озер на певних територіях.

Із більшої частини суходолу річки несуть води у Світовий океан, збираючи при цьому воду із джерел, боліт, озер, гірських льодовиків. Близько 22% площі материків — це частина суходолу, із якої вода стікає у внутрішньоконтинентальні водойми (області внутрішнього стоку). Розподіл поверхневого стоку залежить від рельєфу, який визначає загальний нахил поверхні материків і напрямок течії річок (мал. 2).

Знайдіть на карті кожного з материків області внутрішнього стоку. Назвіть найбільші водойми (річки та озера), що до них належать.

Значення річок у світовому кругообігу води дуже велике. У річках вода повністю оновлюється в середньому кожні 19 днів (у болотах за п’ять, в озерах за 17 років). Важко переоцінити значення річок і в житті людства: на їх берегах виникали перші поселення людей, вони були джерелами води та риби, відігравали роль оборонних рубежів і транспортних артерій.

Мал. 1. Води суходолу.

Мал. 2. Найбільші річки світу та їх належність до басейнів океанів Землі.

Відомо, що річки були важливим джерелом біологічних ресурсів протягом усієї історії людства. Наприклад, в одному тільки басейні річки Міссісіпі мешкають близько 375 видів риб, що значно перевищує басейн річок помірних і субтропічних районів Північної півкулі (за винятком Янцзи). У басейні Міссісіпі багато ендеміків і реліктових риб: веслоноси (з'явилися раніше за динозаврів), атлантичний осетер (тріасовий період), гарси й боуфіни (юрський період).

2. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК ГЕОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ, РЕЛЬЄФУ ТА РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ НА ЗЕМЛІ. Густота річкової мережі залежить від багатьох чинників: у першу чергу від загального зволоження території (чим воно більше, тим більша густота річок), рельєфу та геологічної будови — у районах поширення розчинних і тріщинуватих (карст) вапняків річкова мережа рідка, а річки, як правило, дрібні й пересихають (мал. 3).

Пригадайте, що таке витік, гирло, притока, русло, пороги, долина, дельта річки, площа водозбірного басейну та вододіл. Назвіть природні об'єкти, які є вододілами річок Дніпро та Південний Буг, Дністер і Південний Буг, Дунай та Дністер.

На похил русла річки й швидкість течії безпосередньо впливає рельєф місцевості. Різниця позначок висот поверхні води в річці у двох точках, розташованих на певній відстані, називається її падінням. Похил річки — відношення падіння річки до її довжини. Падіння води зі стрімкого уступу — водоспад — зазвичай утворюється на гірських річках або таких, що течуть у межах геологічних утворень як щити або вертикальні розломи. У межах геологічних щитів на річках утворюються пороги, скельні виходи в руслі, які річка не може розмити. Прикладами є найвищий у світі водоспад Анхель (1054 м) на річці Чурун у басейні Ориноко та найширший — Вікторія (1800 м) на річці Замбезі. Чурун тече Гвіанським плоскогір’ям, що складається з величезних плато, прорізаних вертикальними розломами із шарами застиглої вулканічної лави. Замбезі вище водоспаду Вікторія тече плоскою базальтовою плитою, яка обривається у вузький тектонічний розлом земної кори.

Пригадайте, що таке Дніпровські пороги. Де і як вони утворилися, як впливали та впливають на судноплавність річки?

У великих рівнинних річках, які зазвичай течуть спокійно й плавно, із невеликим падінням і малим ухилом, розвинені широкі долини. Такі річки мають багато приток й утворюють потужну річкову систему (мал. 4). Вони зручні для судноплавства. Гірські річки мають великі ухили й бурхливу течію, вузькі порожисті глибокі долини. Гірські річки зручні для будівництва ГЕС і мають значні запаси гідроенергії.

За допомогою мал. 4 порівняйте густоту річкової мережі в Андах (ліворуч унизу) та на Амазонській низовині. Зробіть висновки.

Мал. 3. Річкова система.

Мал. 4. Система річки Ману (довжина 356 км), правої притоки Амазонки четвертого порядку.

Типовим прикладом біфуркації річки, коли відбувається розподіл її водного потоку на два рукави, що далі течуть як самостійні водотоки в різні басейни, є річкові системи Ориноко та Амазонки. Від лівого берега Ориноко відділяється рукав — річка Касік'яре, яка впадає в Ріу- Негру, притоку Амазонки. Приклад біфуркації річки є і на території України у Львівській області, у межах вододілу між Чорним і Балтійським морями. Між селами Новосілки й Колбаєвичі протікає маленька річка Вишня. Залежно від опадів у долинах Дністра та Вісли відбувається переливання води із Вишні потоком Струга Новосілківська в струмок Сполучний, а з нього — у Дністер, або навпаки — у Сян.

ВИСНОВКИ

 • Основними чинниками, що впливають на розподіл вод суходолу, є клімат, особливості рельєфу й тектонічної будови території, площа водозбірного басейну, особливості ґрунту.
 • Майже 1/5 частина суходолу — це області внутрішнього стоку. Розподіл поверхневого стоку залежить від рельєфу, який визначає загальний нахил поверхні материків і напрямок течії річок.
 • Густота річкової мережі залежить найбільше від загального зволоження території.
 • На похил русла річки й швидкість течії води безпосередньо впливає рельєф місцевості.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що клімат є основним чинником формування водойм.
 • 2. Обґрунтуйте причини відсутності у тропічних широтах густої річкової мережі.
 • 3. Спрогнозуйте зміни вод суходолу через глобальне потепління.
 • 4. Порівняйте води суходолу Австралії і тропічної частини Південної Америки та зробіть висновки.
 • 5. Проаналізуйте практичне значення водойм вашої місцевості для господарської діяльності та життя населення.