Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 37. Ресурсний потенціал Світового океану

1. Поясніть причини утворення Великої тихоокеанської сміттєвої плями. 2. Назвіть основні види ресурсів Світового океану.

1. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СВІТОВОГО ОКЕАНУ. Мільярди людей у світі залежні від Світового океану в питаннях забезпечення робочих місць і харчування. Це створює нагальну необхідність сталого використання та захисту його природних ресурсів (мал. 1).

За оцінками Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), понад 60 млн осіб зайняті в рибальстві та аквакультурі. Більшість із них працюють у дрібних господарствах країн, що розвиваються. У 2016 р. було вироблено понад 171 млн т риби, яка забезпечила потреби в харчуванні близько 3,2 млрд осіб. Океани щорічно «вносять» 1,5 трлн дол. США в додану вартість світової економіки.

Мал. 1. Ресурси Світового океану.

За допомогою мал. 1 охарактеризуйте відомі вам способи використання ресурсів Світового океану та оцініть їх економічний ефект.

За рахунок морської води покривається близько 25% споживання кухонної солі, 60% потреб у магнії, 90 % — брому, який використовує світова медицина. Понад 30% видобутку нафти й природного газу також припадає на морське дно. Тільки в Європі щороку з моря добувають близько 93 млн т піску (обсяг 37 пірамід Хеопса).

Більше інформації про енергетичний потенціал Світового океану шукайте на сайті: worldoceanreview.com/en/wor-1/energy/renewable-energies/.

У 1873 р. англо-голландська експедиція на борту дослідницького судна «Челенджер» підняла з дна океану зразки океанічних покладів, за формою схожих на картоплю. Людство дізналося про існування конкрецій, у складі яких знайшли залізо, мідь, нікель, марганець. У 1957—1958 рр. вчені довели, що ці рудні утворення покривають значні площі дна Тихого, Індійського й півночі Атлантичного океанів і містять до 30% марганцю. У квітні 1978 р. зусиллями вчених і техніків США Канади, Японії та Німеччини на експериментальному судні «Sedco 445» підняли перші зразки конкрецій із глибини 5250 м у районі Гавайських островів. Структура поперечного перерізу конкрецій схожа на річні кільця дерев, а ростуть вони зі «швидкістю» від 0,001 до 1 мм на 1000 років.

На сайті НАСА (nasa.gov/specials/ocean-worlds/) на вас чекає цікава інформація про Світовий океан та водні ресурси Сонячної системи.

Що стосується ресурсного потенціалу, то, наприклад, тільки в зоні Кларіон-Кліппертон (Тихий океан) концентрації конкрецій містять близько 5 млрд т марганцю — у 10 разів більше, ніж усі сучасні економічно обґрунтовані родовища на суходолі. У зоні 200 морських миль Папуа-Нової Гвінеї знайдено масивні сульфіди з високим вмістом золота й срібла, біля Островів Кука — кобальтові конкреції. Інженерно-технічне визначення загального потенціалу Світового океану тільки почалося.

2. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА СТАН ВОД ОКЕАНІВ, МІНЕРАЛЬНІ І БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ. У прибережних зонах держави самі вирішують, коли і за якими екологічними нормами й стандартами безпеки видобувати та транспортувати корисні копалини, ловити рибу, виробляти енергію. Це створює загальносвітову проблему раціонального та безпечного використання ресурсів Світового океану (мал. 2).

Мал. 2. Забруднення Світового океану та його наслідки: а) робота еколога з урятування черепахи; б) пелікан у нафтовій плямі; в) пожежа на нафтодобувній платформі в Мексиканській затоці.

Мал. 3. Негативний вплив людини на Світовий океан.

Конкуренція доступу до морських ресурсів стає все більш інтенсивною. Деяким із них, наприклад запасам риби, загрожує надмірна експлуатація, у той час як для значної частини населення вони є основними продуктами харчування. Інші ресурси, зокрема нафта й природний газ, є потенційним джерелом міждержавних конфліктів щодо їх монополізації.

Тихоокеанський «сміттєвий континент» — це понад 100 млн т сміття. Згідно з дослідженнями океанолога Ч. Мура, 80% сміття надходить із наземних джерел, а 20% потрапляє з кораблів у відкритому морі переважно під час шторму.

Здорові океани мають вирішальне значення для економічного зростання, виробництва продовольства, глобальних зусиль щодо пом’якшення наслідків зміни клімату. Мангрові зарості та рослинні океанічні середовища не тільки захищають узбережжя від повеней і буревіїв, а й поглинають 25% викидів вуглекислого газу від спалювання викопного палива. Потепління океанів і збільшення атмосферного вуглецю спричиняє підкислення вод, що загрожує глобальній рівновазі та продуктивності Свтового океану.

Діяльність людини позначається на здоров’ї океану: через надмірний і незаконний промисел погіршуються біологічні запаси, місця проживання риби постійно забруднюються, щороку близько 8 млн т пластмаси потрапляє в океани й стає частиною харчового ланцюга. За оцінками досліджень, зменшення забруднення пластмасами тільки в Китаї, Індонезії, В’єтнамі та на Філіппінах може скоротити потік пластику в океан на 75%, а в глобальному масштабі — майже на 45% (мал. 3).

За додатковими джерелами та мал. 3 оцініть вплив і наслідки кожного з видів забруднення Світового океану.

У Румунії отримано позитивні результати від упровадження проекту інтегрованого контролю за забрудненням. Проект спрямований на регулювання викидів нітратів у водойми, що ведуть до Дунаю й Чорного моря. Понад 100 комун отримали фінансування для будівництва 11 каналізаційних систем і комунальних очисних споруд, насадження 182 га лісів у 57 громадах, придбання лабораторного обладнання для тестування якості води. У Румунії було збудовано перший дослідний завод із виробництва біогазу. Поліпшення екосистеми та якості води спостерігалися в річці Дунай та Чорноморському басейні: викиди азоту й фосфору за останні 15 років зменшилися на 20 та 50% відповідно.

ВИСНОВКИ

  • Світовий океан є джерелом усіх відомих людству видів ресурсів, які ще недостатньо досліджені та оцінені, але при цьому вже зазнали негативного впливу від господарської діяльності людини.
  • Найбільш економічно ефективним зараз є використання біологічних та енергетичних ресурсів океану, розвиток морського транспорту.
  • Глобальне погіршення екології океану під впливом негативної діяльності людини загрожує рівновазі та продуктивності його ресурсів.
  • Зменшити обсягу надходження пластику до Світового океану в глобальному масштабі майже на 45% можна шляхом скорочення забруднення пластмасами в Китаї, Індонезії, В'єтнамі та на Філіппінах.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що ресурси Світового океану ще недостатньо досліджені.
  • 2. Обґрунтуйте значення біологічних ресурсів для життя і здоров'я людини.
  • 3. Спрогнозуйте перспективи використання ресурсів Світового океану.
  • 4. Порівняйте залежність населення від наявності та якості ресурсів океану.
  • 5. Розробіть проект «Мій внесок в екологічну рівновагу Світового океану». Проаналізуйте результативність його практичного впровадження.