Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Тема 5. Гідросфера та системи Землі

§ 35. Еволюція гідросфери. Світовий океан та його складові. Вплив процесів у літосфері на природу океанів. Роль Світового океану у формуванні рельєфу

1. Охарактеризуйте значення гідросфери для життя на Землі. 2. Пригадайте еволюцію атмосфери Землі та її зв'язок з еволюцією гідросфери.

1. ЕВОЛЮЦІЯ ГІДРОСФЕРИ. ЗАПАСИ ВОДИ НА ЗЕМЛІ. Рослини й тварини на 95% складаються з води, яка є транспортним середовищем всередині клітин живих істот. Про наявність води на інших планетах Сонячної системи немає достовірної інформації. Розжарена до +400 °С поверхня Венери не має океанів і морів, у складі її атмосфери лише 0,2% водяної пари. Зрозуміло, що без гідросфери немає умов для виникнення життя.

За додатковими джерелами охарактеризуйте сфери використання води на Землі.

Існує кілька гіпотез та етапів формування гідросфери Землі. За однією з них:

 • близько 5 млрд років тому вся гідросфера була у складі атмосфери у вигляді пари;
 • 4—3 млрд років тому — стадія гарячих океанів (дно розігріте до +90°С);
 • 3—1 млрд років тому — стадія теплих океанів — до +20 °С;
 • 1 млрд років тому й до сьогодні — стадія холодних океанів (середньорічна температура +5...+10°С, мал. 1).

За допомогою мал. 1 вкажіть території Світового океану, які можуть використовуватися для розвитку пляжного туризму протягом року.

2. СВІТОВИЙ ОКЕАН ТА ЙОГО СКЛАДОВІ. Поняття «Світовий океан» на початку XX ст. ввів російський і радянський географ, океанограф і картограф Ю. Шокальський. Відповідно до концепції вченого, у країнах пострадянського простору поширений поділ Світового океану на чотири частини. У 2000 р. Міжнародна гідрографічна організація вирішила розділити Світовий океан на п’ять частин, виділивши Південний, або Антарктичний океан, зі складу Атлантичного, Індійського й Тихого (мал. 2).

Мал. 1. Середньорічна температура води Світового океану.

Мал. 2. Світовий океан, складові гідросфери.

За допомогою карт атласу визначте максимальні глибини океанів. Пригадайте, як класифікують канали за їх призначенням.

Вода Світового океану зберігає приблизно однаковий сольовий склад, 99,2% якого — це іони Na, Mg, К, Са, Cl, S. Середня концентрація соляного розчину — 35 %о (Червоне море — 41,8 %о).

Першими дослідниками Світового океану були мореплавці, а пізніше — корсари та військові, що відкрили й нанесли на карту його складові та суходіл у різних його частинах (мал. 3).

Мал. 3. Суходіл в океані.

Алювіальні наноси річок також утворюють острови. Найбільший із них, Маражо (штат Пара, дельта Амазонки), — одне з небагатьох місць, де розводять індійських буйволів. Поголів'я цих тварин на острові більше, ніж кількість населення. Це найбільший острів Бразилії площею 40,1 тис. км2 (майже дорівнює території Волинської та Рівненської областей України або Швейцарії). Північний схід острова омиває Атлантичний океан, який тут абсолютно прісний через значний потік води з Амазонки.

На каналі Youtube (Encyclopedia Channel) перегляньте відеоматеріал про Фернана Магеллана, Вітуса Беринга та Френсіса Дрейка. Ознайомтеся із сучасними дослідженнями Світового океану (осеапо.тс/ — офіційний сайт Океанографічного музею та Інституту Монако, розділ відео).

3. ВПЛИВ ПРОЦЕСІВ У ЛІТОСФЕРІ НА ПРИРОДУ ОКЕАНІВ. Земна кора під океанами най- тонша, у середньому близько 7—10 км, а в деяких районах Тихого океану — до 5 км (складається із гранітного та осадового шарів). У процесі утворення вона зазнала безліч етапів часткового плавлення, тому дуже збіднена на легкоплавкі рідкісні елементи.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали «Тектоніка плит» та зробіть висновки про процеси, які відбуваються на межах стику літосферних плит.

СЛОВНИК

Спрединг — процес утворення нової океанічної літосфери через розсування океанічних плит у серединно-океанічних хребтах.

Seafloor spreading — the process of formation of a new oceanic lithosphere through the disassembly of oceanic plates in the mid-oceanic ridges.

Найбільша літосферна плита планети — Тихоокеанська. Уздовж її меж відбуваються постійні зіткнення тектонічних плит й утворюються розломи, що є причиною її постійного зменшення. На межах літосферних плит, що проходять по дну океанів, утворилися серединно-океанічні хребти, спричинені підняттям поверхневого шару астеносфери.

Знайдіть на карті серединно-океанічні хребти. Які асоціації викликають у вас їхні форми та розташування?

Серединно-океанічні хребти — іонообмінні системи глобального масштабу. Хімічні процеси та реакції, які протікають у наближених до них водах, змінюють вміст іонів магнію (Mg) та кальцію (Са) і впливають на мінералогію рифо-будівельних та осадоносних мікроорганізмів. Швидкість зміни хімічного складу води тут регулюється спредингом.

Отже, процеси, що протікають у літосфері, безпосередньо впливають на формування та природу океанів, їхні води та мешканців.

4. РОЛЬ ОКЕАНУ У ФОРМУВАННІ ГІРСЬКИХ ПОРІД І РЕЛЬЄФУ УЗБЕРЕЖЖЯ. Береги — ділянки суходолу, що у вигляді вузької смуги примикають до існуючої берегової лінії будь- якої водойми. Вони поділяються залежно від їх крутизни (пологі та обривисті) й характеру матеріалів, що їх утворюють. Із боку акваторії до берега прилягає підводний береговий схил, що постійно відчуває вплив хвильових рухів води. Уламкові та розчинені у воді матеріали весь час приносяться річками, утворюються від руйнування морських берегів і складають донні відклади.

Перегляньте відеоматеріали «Під Одесою в селі Санжейка стався масштабний зсув». Зробіть відповідні висновки.

У береговій зоні (берег і підводний береговий схил) морські хвилі виконують абразію — руйнівну роботу: б’ють по обривистих берегах, особливо під час штормів, із силою 15 т/м2 у внутрішніх морях (Чорне море — до 11 т/м2) та до 70 т/м2 — біля берегів океану. У результаті такого впливу берег відступає в глиб суходолу.

СЛОВНИК

Абразія — процес руйнування хвилями і прибоєм берегів великих водойм (океанів, морів, озер) і знесення гірських порід у їх береговій зоні. Буває механічна (дія течій та прибою), хімічна (утворює морський карст) і термічна (у районах вічної мерзлоти).

Abrasion — a process of destruction of waves and surf by shores of large reservoirs — oceans, seas, lakes and demolition of rocks in their coastal zone. There is mechanical (action of currents and surf), chemical (forms karst marine) and thermal (in areas of permafrost).

Дізнайтеся більше про абразію на сайті: geodictionary.com.ua — Геологічний словник.

У результаті абразії змінюється рельєф берегів, які відступають у середньому на 1—3 м/рік. Наприклад, розмивання берегів узбережжя Чорного моря у Грузії біля річки Інгурі становить 16 м/рік.

Робота хвиль і прибережних течій створює акумулятивні форми рельєфу: коси (Тендрівська — 90 км, Куршська — 98 км, Арабатська Стрілка — 115 км, найдовша у світі), пересипи, які відділяють лимани від моря, томболо (перейми), які з’єднують острови з берегами.

У морях і океанах постійно відбувається процес нагромадження уламкового матеріалу — седиментація. За походженням виділяють декілька типів морських відкладів: теригенні, хемогенні, органогенні, вулканогенні та полігенні.

Мал. 4. Арабатська Стрілка.

ВИСНОВКИ

 • Існує кілька гіпотез та етапів формування гідросфери Землі. Про її існування на інших планетах Сонячної системи достовірних відомостей немає.
 • У 2000 р. Міжнародна гідрографічна організація прийняла рішення про розділення Світового океану на п'ять частин, виділивши Південний, або Антарктичний океан, зі складу Атлантичного, Індійського й Тихого.
 • Ділянки суходолу, що примикають у вигляді вузької смуги до берегової лінії будь-якої водойми, постійно відчувають вплив хвильових рухів води. Матеріали, що утворюються від руйнування морських та річкових русел і берегів, утворюють відклади дна Світового океану.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що океан впливає на формування та рельєф узбережжя.
 • 2. Обґрунтуйте причини різної солоності вод Світового океану.
 • 3. Спрогнозуйте зміни в гідросфері Землі, спричинені глобальним потеплінням.
 • 4. Порівняйте температури вод Світового океану в помірних широтах Північної та Південної півкулі.
 • 5. Порівняйте походження тери-, хемо-, органо-, вулкано- і полігенних типів морських відкладів.