Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 33. Ресурсний потенціал атмосфери. Енергетичні кліматичні ресурси. Агрокліматичні ресурси

1. Пригадайте класифікацію природних ресурсів. 2. Поясніть, чому існують вичерпні та невичерпні види природних ресурсів.

1. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АТМОСФЕРИ. Атмосферне повітря належить до категорії невичерпних природних ресурсів, але зміни його складу, особливо над великими містами та промисловими регіонами, призводять до його виснаження або вичерпання. Екологи й природоохоронці розглядають атмосферне повітря як ресурс, відновлення якого забезпечує елементарне життя на планеті.

Атмосферні ресурси — це не тільки кисень, азот, вуглекислий газ і фітонциди, але й енергетичні ресурси явищ та процесів, що відбуваються в повітряній оболонці Землі, та ресурси, що впливають на розвиток і спеціалізацію сільського господарства.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали про транспортування лопаті вітрової електростанції. Поясніть, що таке негабаритний вантаж.

Перші заходи з охорони атмосфери відомі з XIII ст. Так, у Лондоні в 1273 р. був прийнятий закон про заборону спалювання вугілля в межах міста. Закони про охорону атмосферного повітря з'явилися в Німеччині в 1900 р., у Великій Британії — 1906 р., у Франції — 1917 р.

2. ЕНЕРГЕТИЧНІ КЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ. Енергія вітру — це непряма форма сонячної енергії, відновлюване джерело енергії. Вітроенергетика — галузь відновлювальної енергетики, яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру.

Пригадайте, від чого залежать напрямок і сила вітру. Яким є їх значення для розвитку вітроенергетики?

Найбільшого поширення вітряки набули у XVIII ст. на рівнинах Нідерландів, Німеччини, Італії, Іспанії, України. У 1730-х рр. у Нідерландах працювало 1,2 тис. вітряків для захисту території країни від заболочування й переробки сировини, що завозили з Нового Світу (мололи каву, деревину для отримання натуральних барвників тощо). До кінця XIX ст. у Нідерландах працювало понад 10 тис., у Данії — 30 тис. вітродвигунів для побутових і 3 тис. — для промислових потреб.

Для будівництва вітроелектростанцій (ВЕС) прогнозують вітровий енергетичний потенціал території за довгостроковими показниками найближчих метеостанцій, а також даними електронної реєстрації характеристик вітру безпосередньо на промисловому майданчику передбачуваного будівництва ВЕС (мал. 2).

Мал. 1. Еволюція використання вітрової енергії: а) вітряки XVII ст. в Нідерландах, Заандам; б) промислові вітрогенератори в Північному морі; в) вітрогенератори побутового призначення.

Мал. 2. а) Енергетичний потенціал вітру на території України; б) розподіл потенціалу сонячної енергії на території України.

За мал. 2 оцініть перспективи вашого регіону для будівництва та експлуатації ВЕС. Назвіть найбільш перспективні для цього території країни.

Сонячна енергетика — це виробництво електроенергії з використанням фотоелектричних перетворювачів (ФЕП) та сонячних термодинамічних електростанцій (паротурбінна технологія), виробництво теплоти з використанням колекторів сонячної енергії та пасивних геліосистем. Найбільш динамічно ці технології зараз розвиваються у країнах, де існує державна підтримка розвитку сонячної енергетики (США, Іспанія, Португалія, Австралія тощо, мал. 3).

Поясніть, як проблема розвитку використання сонячної енергії пов'язана з проблемами вичерпності запасів викопного органічного палива та глобальним погіршенням стану навколишнього середовища.

3. АГРОКЛІМАТИЧНІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА. Агрокліматичні ресурси — це властивості клімату, які забезпечують можливості сільськогосподарського виробництва. Умови, що враховуються в господарстві: річна сума опадів, їх кількість у вегетаційний період, сума температур за вегетаційний період, тривалість безморозного періоду, співвідношення тепла й вологи (коефіцієнт зволоження), запаси вологи, що створюються в зимовий період сніговим покривом.

Мал. 3. Нетто-приріст нових потужностей енергетики у 2017 р. за провідними технологіями.

Наприклад, у зоні степу й лісостепу Центральної Росії, на півдні Західного Сибіру й Далекого Сходу зволоження достатнє, а сума температур становить 1600—2200°С. Це дає можливість вирощувати там жито, пшеницю, овес, гречку, овочі, цукрові буряки, кормові культури. Агрокліматичні ресурси рівнинної частини України достатні для визрівання основних сільськогосподарських культур: річні суми температур із середньодобовими понад +10 °С становлять 2400—3900°С. Для сільськогосподарського виробництва важливим є саме період зі стійкими середньодобовими температурами повітря +10...+15 °С. Після зниження температури до +10 °С восени припиняється вегетація основних теплолюбних культур. Тривалість періоду з температурою вище +15 °С характеризує умови їх інтенсивної вегетації (див. таблицю).

Таблиця

ОСНОВНІ АГРОКЛІМАТИЧНІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ

Показники

Мішані ліси

Лісостеп

Степ

Українські Карпати

Південний берег Криму

Сума середньодобових температур повітря, що перевищують +10 °С

2400—2600

2410—2900

2910—3500

1700—3300

3700—3900

Сума середньодобових температур повітря, що перевищують +15 °С

1600—2100

2200—2500

2600—3000

500—2600

2900—3200

Гідротермічний коефіцієнт

2,0—1,3

1,3—1

1—0,5

За допомогою карт атласу, таблиці та додаткових джерел назвіть сільськогосподарські культури, які можливо вирощувати в кліматичних умовах України.

Порівняйте агрокліматичні ресурси степової і лісостепової зон Росії та України. Поясніть причини відмінностей і зробіть висновки.

ВИСНОВКИ

  • Атмосферні ресурси повітряної оболонки Землі — це кисень, азот, вуглекислий газ, фітонциди, енергетичні ресурси явищ та процесів, що в ній протікають, і кліматичні ресурси, які впливають на розвиток і спеціалізацію сільського господарства.
  • Непряма форма сонячної енергії, що належить до відновлюваних джерел енергії, використовується людиною як кінетична енергія вітру.
  • Невичерпну сонячну енергію перетворюють на електроенергію завдяки використанню фотоелектричних перетворювачів, сонячних термодинамічних електростанцій тощо.
  • Властивості клімату та кліматичні умови, що враховуються в господарській діяльності та забезпечують можливості сільськогосподарського виробництва, є агрокліматичними ресурсами. Різні їх комбінації дозволяють вирощувати певні види рослин.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Оцініть ресурсні властивості атмосфери та сучасні технічні можливості їх практичного використання.
  • 2. Обґрунтуйте вплив агрокліматичних ресурсів на спеціалізацію тваринництва.
  • 3. Спрогнозуйте наслідки впливу глобальних змін клімату на спеціалізацію сільського господарства.
  • 4. Порівняйте за допомогою мал. 2 можливості окремих регіонів України щодо використання невичерпних кліматичних енергетичних ресурсів.
  • 5. Складіть рекламний плакат енергозберігаючого змісту. Проведіть конкурс на кращу рекламну кампанію.