Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 31. Погода. Клімат. Кліматотвірні чинники. Карти: синоптична, кліматична та кліматичних поясів

1. Поясніть значення понять «погода», «клімат». 2. Пригадайте народні прикмети покращення та погіршення погоди.

1. ПОГОДА. СИНОПТИЧНІ КАРТИ. Погода — це поточний стан нижнього шару атмосфери, сукупність атмосферних явищ і метеорологічних показників, що спостерігаються (або можуть спостерігатися) у певний момент часу в тій або іншій точці простору. Погодні явища протікають у тропосфері й нижньому шарі стратосфери до висоти 11—50 км. Погоду характеризують такі метеорологічні елементи: атмосферний тиск, температура й вологість повітря, сила й напрямок вітру, умови видимості, хмарність, атмосферні опади та явища (гроза, туман, хуртовина). Статистика останніх десятиліть свідчить про те, що понад 80% усіх стихійних лих на Землі мають метеорологічне або гідрологічне походження.

Ознайомтеся зі змістом синоптичної карти України на офіційному сайті Українського гідрометеорологічного центру: meteo.gov.ua/. Які умовні позначення використовують для створення цих карт?

Погода постійно змінюється. Ці зміни ми відчуваємо не тільки кожного дня, але й протягом декількох хвилин. Зміни бувають періодичні й неперіодичні. Перші пов’язані з обертанням Землі навколо своєї осі (добові) або навколо Сонця (річні зміни). Добові зміни найбільш відчутні безпосередньо над поверхнею Землі й визначаються змінами її температури. Із температурою повітря пов’язані всі інші метеорологічні елементи. Річні зміни виражені в зміні пір року. Неперіодичні зміни, особливо значні за межами тропічних широт, обумовлені перенесенням повітряних мас. Переміщуючись з одних областей Землі в інші, вони несуть властиві їм характеристики погоди, відмінні від наявних тут раніше. Розбіжності фази періодичних змін із характером неперіодичних викликають найбільш різкі зміни погоди, що визначаються тим, звідки прийшла повітряна маса і які її властивості. Із висотою інтенсивність неперіодичних змін погоди загалом зменшується. Це має особливе значення для авіації (урахування різких посилень вітру, турбулентності тощо).

Метеорологічні спостереження проводили ще в Стародавніх Єгипті та Греції, Римі, Індії та Китаї. У 1654 р. Фердінандо II Медичі створив першу в Європі міжнародну мережу метеорологічних станцій, сім із яких були розташовані в Італії і ще по одній — у Франції, Німеччині, Австрії та Польщі. У 1771 р. перші інструментальні метеорологічні спостереження почали проводити в Києві.

2. КЛІМАТ. Багаторічний режим погоди, що базується на тривалих метеорологічних спостереженнях певної місцевості, має назву клімат. Його особливості обумовлюють температура й вологість повітря, атмосферний тиск, напрямок і швидкість вітру, хмарність та атмосферні опади, кількість сонячної радіації, висота й стан снігового покриву, різні атмосферні явища (роса, ожеледь, туман, грози), видимість, температура верхніх шарів ґрунту й водойм, випаровування води.

У XX ст. до кліматичних показників віднесли характеристики елементів теплового балансу земної поверхні — сумарну сонячну радіацію, радіаційний баланс величини теплообміну між земною поверхнею та атмосферою, витрати тепла на випаровування. Серед географічних чинників, що впливають на клімат окремого регіону, найістотнішими є широта й висота місцевості над рівнем моря, близькість до його узбережжя, вплив океанічних течій, рослинний покрив, наявність снігу і льоду, ступінь забруднення атмосфери (парниковий ефект, руйнування озонового шару). Ці чинники формують різні варіанти місцевого клімату.

У світі існують дві системи класифікації типів клімату. Найбільш поширеною є систематизація, розроблена німецьким вченим В. Кеппеном. Він виділив п’ять основних типів клімату відповідно до п’яти основних груп рослинності: волога тропічна зона без зими; дві сухі зони, по одній у кожній півкулі; дві помірно теплі зони без регулярного снігового покриву; дві зони бореального клімату на материках із різко вираженими відмінностями взимку і влітку; дві полярні області снігового клімату.

СЛОВНИК

Клімат — статистика погоди протягом тривалого періоду часу. Він вимірюється шляхом оцінювання моделей зміни температури, вологості, атмосферного тиску, вітру, опадів, кількості атмосферних частинок та інших метеорологічних складових у цьому регіоні протягом тривалого періоду часу.

Climate is the statistics of weather over long periods of time. It is measured by estimating models of changes in temperature, humidity, atmospheric pressure, wind, precipitation, amount of atmospheric particles and other meteorological variables in this region for a long period of time.

Мал. 1. Кліматотвірні чинники.

Порівняйте карту кліматичних поясів В. Кеппена із картою кліматичних поясів шкільного атласу. Зробіть відповідні висновки.

На території колишнього СРСР поширена систематизація російського вченого Б. Алісова. Він виділив кліматичні зони й області відповідно до умов загальної циркуляції атмосфери: сім основних кліматичних зон — екваторіальну, дві тропічні, дві помірні й дві полярні (по одній у кожній півкулі), а між ними ще шість перехідних зон (мал. 2).

 • 1) За додатковими джерелами дізнайтеся більше про системи класифікації типів клімату.
 • 2) Охарактеризуйте кожен кліматотвірний чинник (мал. 1), наведіть приклади його впливу.

Мал. 2. Картосхема кліматичних поясів за Б. Алісовим.

3. КЛІМАТИЧНА КАРТА. Основні багаторічні показники, що характеризують погоду й клімат, ілюструє кліматична карта. Зональний розподіл температури показують ізотерми — лінії, що з’єднують місця з однаковими значеннями температури повітря. Зазвичай вони показують середні температури найбільш теплого (липня) і найбільш холодного (січня) місяців року. Фонове зафарбовування за шкалою кольорів відповідно до середньорічної кількості вказує на опади, а стрілки переважаючих напрямків показують вітри.

Кліматичні карти дають можливість загального огляду кліматичних характеристик значних площ (світу, материків, океанів, окремих країн), а також дозволяють проаналізувати значення кліматичних характеристик для конкретного пункту.

4. КАРТА КЛІМАТИЧНИХ ПОЯСІВ. Зональність розміщення кліматичних поясів, тобто повторюваність від екватора до полюсів, пов’язану з впливом кліматотвірних чинників, ілюструє карта кліматичних поясів. Межі кліматичних поясів не завжди збігаються з напрямком паралелей, мають значне відхилення на північ або південь, а в окремих місцях перериваються. У межах одного кліматичного поясу сформувалися різні типи клімату, які мають більш сталу сукупність кліматичних показників на певній території (мал. 2).

За мал. 2 та картою кліматичних поясів світу назвіть кліматичні пояси, у межах яких виділяють окремі кліматичні області. Назвіть сукупність кліматичних показників (мал. 1), під впливом яких вони утворилися.

Максимальна кількість опадів за певний проміжок часу зафіксована:

Проміжок часу

Кількість опадів

Місце

Дата

1 хвилина

38 мм

Барот, Гваделупа, Малі Антильські острови

26 листопада 1970 р.

72 години

3929 мм

Коммерсон, острів Реюньйон

24—26 лютого 2007 р.

ВИСНОВКИ

 • Погода — поточний стан нижнього шару атмосфери, сукупність атмосферних явищ та метеорологічних показників, що спостерігаються й характеризуються значною кількістю метеорологічних елементів.
 • Клімат — багаторічний режим погоди, що базується на тривалих метеорологічних спостереженнях певної місцевості й залежить від багатьох чинників.
 • У межах одного кліматичного поясу (наприклад, помірного) під впливом більш сталої сукупності кліматичних показників на певній території, сформувалися різні типи клімату — кліматичні області.
 • Особливості погоди та клімату світу або певної місцевості відображено на відповідних картах (синоптичних, кліматичних).
 • Найбільш поширеними є класифікації типів клімату В. Кеппена та Б. Алісова.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть вплив кліматотвірних чинників (мал. 1) на прикладі вашої місцевості.
 • 2. Обґрунтуйте необхідність складання точного прогнозу погоди для здійснення господарської діяльності людини.
 • 3. Спрогнозуйте територіальні зміни кліматичних поясів, спричинені глобальним потеплінням.
 • 4. Складіть прогноз погоди на основі місцевих спостережень за біосферою.
 • 5. Проаналізуйте дані прогнозу погоди (ua.sinoptik.ua) для свого регіону. Поясніть вплив погоди на господарську діяльність та стан здоров'я людини.