Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 28. Вплив людини на літосферу. Глобальна проблема вичерпання мінеральних ресурсів

1. Поясніть, чому необхідно раціонально й комплексно використовувати мінеральні ресурси. 2. Назвіть приклади раціонального впливу людини на літосферу.

1. ВПЛИВ ЛЮДИНИ НА ЛІТОСФЕРУ. Сучасна цивілізація розвивається шляхом зростання впливу технічно озброєного людства на всі оболонки Землі й особливо літосферу. Кількість людей на Землі невпинно зростає, що потребує нових територій для розселення та більшої кількості ресурсів. Ця потреба в середовищі та ресурсах для життя й розвитку призводить до деградації довкілля.

У багатьох країнах виникає все більше територій, які нагадують місячний ландшафт. Навколо родовищ корисних копалин утворюються терикони, відвали пустої породи (шлам), яким засипають яри, створюючи шламосховища (мал. 1).

Під час добування корисних копалин використовується не вся руда, вугілля, цінні руди металів. Частина їх іде у відходи разом із порожньою гірською породою. Тільки повне, безвідходне виробництво та багаторазове використання вже виготовлених із корисних копалин речовин і предметів може припинити подальшу деградацію середовища життя людства.

Значний економічний ефект та економію ресурсів забезпечують новітні технології добування корисних копалин — свердловинне гідродобування й вилуговування, підземна виплавка сірки та газифікація вугілля, підземна екстракція міді, відомі й інші способи дбайливого використання мінеральних ресурсів.

Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про новітні способи видобутку корисних копалин, такі як підземне вилуговування, сублімація, газифікація, зрідження, та підготуйте повідомлення. Оцініть масштаби видобутку корисних копалин в Україні та їх вплив на довкілля, використовуючи додаткові електронні ресурси: google.com/maps і сайт Кар'єри України: nedra.com.ua/.

2. ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ВИЧЕРПАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ. У світі різко зросли темпи видобутку майже всіх видів корисних копалин. Проблема вичерпання основних мінеральних ресурсів зацікавила не лише вчених, але й пересічних громадян. Міжнародні експерти визначили, що за сучасних темпів видобутку навіть найбільші родовища нафти будуть вичерпані за кілька десятків років.

Кількість країн, економічне піднесення яких пов’язане з використанням власної мінерально- сировинної бази, збільшується. Китай та Індія впевнено наздоганяють, а за деякими показниками вже випередили США. Так, у китайській промисловості обсяги переробку деяких видів мінеральної сировини за рік більші, ніж у США за все XX ст. (мал. 2).

СЛОВНИК

Довкілля (навколишнє природне середовище) — узагальнене поняття, що характеризує природні умови певної місцевості та її екологічний стан.

The environment is a generalized concept characterizing the natural conditions of a certain area and its ecological state.

Мал. 1. а) Соляні відвали (Солігорськ, Білорусь); б) Зсув ґрунту шахтного терикону в містечку Аберфан (Уельс, Велика Британія); в) «Хвіст павича», відвали породи найбільшого у світі кар'єра Чукікамата (Чилі) (знімок із супутника).

Мал. 2. Частка Китаю у світовому видобутку окремих мінералів у період «економічного дива» в 1990—2010 рр.

У 1856 р. на заводі братів Тісьє в Руані (Франція) доктор медицини (здобув ступінь у віці 25 років), хімік і мінералог Анрі Девілль організував перше промислове виробництво алюмінію. У той час алюміній був досить дорогим металом (вартість 1 кг становила 300 франків). У наступні 30 років вартість алюмінію знизилася у 25 разів. А коли незалежно один від одного хіміки Поль Еру (Франція) та Чарльз Холл (США) винайшли електролізний спосіб виробництва алюмінію, ціни на нього впали в десятки разів, оскільки його почали виробляти у значних обсягах.

Неконтрольований видобуток бурштину в Українському Поліссі призвів до повної деградації земної поверхні, ґрунтів та лісових масивів. Це один із найяскравіших прикладів швидких негативних змін довкілля у XXI ст. на території України.

ВИСНОВКИ

 • Негативний вплив людини на літосферу продовжує зростати.
 • Використання новітніх технологій відкриває шляхи до нових, більш раціональних методів видобутку корисних копалин.
 • Прикладом новітніх технологій видобування та способів дбайливого використання мінеральних ресурсів є свердловинне гідродобування й вилуговування, підземна виплавка сірки та газифікація вугілля, підземна екстракція міді тощо.
 • Із масштабним зростанням промисловості й споживання виникла реальна загроза вичерпання запасів деяких корисних копалин.
 • Зараз найбільшу кількість мінеральної сировини добуває й переробляє Китай.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 • 1. Доведіть, що країна може бути заможною, не маючи запасів мінеральної сировини.
 • 2. Обґрунтуйте необхідність та способи захисту літосфери.
 • 3. Запропонуйте способи розв'язання ресурсної проблеми на планеті.
 • 4. Порівняйте напрями розвитку економіки США й Китаю та спрогнозуйте вичерпання окремих видів мінеральної сировини в цих країнах.

Практичні роботи

 • 18. Позначення на схематичному розрізі Землі зміни температури від поверхні до ядра.
 • 19. Визначення тектонічних структур за формами рельєфу та основними видами корисних копалин (на основі фізичних і комплексних карт материків).
 • 20. Розпізнавання гірських порід, найбільш поширених у своїй області, та визначення їх господарського значення.

Дослідження

 • 1. Конструювання моделі «циклу гірських порід» на основі колекції гірських порід і мінералів.
 • 2. Визначення окам’янілостей та різних форм скам’яніння за експонатами місцевого краєзнавчого музею.
 • 3. Причини заселення схилів вулканів.
 • 4. Сучасні вимоги до будівництва в районах із високою сейсмічністю.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.