Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 24. Вплив рельєфу на розселення людей. Рельєф як чинник розвитку й розташування виробництва

1. Пригадайте особливості розселення населення на прикладі Центральної і Південної Америки. 2. Назвіть приклади антропогенних форм рельєфу.

1. ВПЛИВ РЕЛЬЄФУ НА РОЗСЕЛЕННЯ ЛЮДЕЙ. Якщо ми зіставимо фізико-географічну карту світу та карту розселення населення одного масштабу, то побачимо, наскільки рельєф впливає на густоту населення в різних частинах нашої планети.

За допомогою зазначених географічних карт доведіть на прикладі Європи, що рельєф впливає на густоту населення.

Розгляньте картосхему розселення населення Європи в XIX ст. (мал. 1). Ми бачимо, що вплив рельєфу на розміщення населення поступово послаблюється. Це пов’язано не лише з постійним збільшенням його кількості, але й з розширенням можливостей господарського освоєння гірських районів.

За допомогою мал. 1 назвіть три гірські масиви Європи, густота населення яких явно нижче територій, що їх оточують. Поясніть розташування вказаних на картосхемі міст залежно від рельєфу місцевості. Зробіть відповідні висновки.

2. РЕЛЬЄФ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТА РОЗТАШУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА. У цивільному та промисловому будівництві, розвідуванні корисних копалин, військовій справі, розвитку сільського господарства, рекреації та туризмі завжди доводиться зважати на специфіку рельєфу місцевості. Від нього залежать розміщення та конфігурація сільськогосподарських угідь, можливості використання техніки, характер меліоративних робіт. Нахил поверхні впливає на умови стоку води, зволоженість, інтенсивність змиву ґрунтів, утворення ярів, які зменшують площу орних земель, руйнують дороги, споруди.

Кут падіння сонячних променів на поверхню Землі залежить від крутизни схилу місцевості. Південний схил тепліший, західний і східний займають проміжне положення. Тому тривалість безморозного періоду на випуклих формах рельєфу трохи більша, ніж увігнутих. Відомо, що розташування зорієнтованих за напрямом «південь» або «південний схід» сільськогосподарських угідь дає змогу більш повно використати енергію Сонця для найкращої вегетації та врожайності (особливо багаторічних насаджень — сади, виноградники, маслинові гаї). Проте рельєф місцевості не завжди дозволяє дотримуватися цієї умови.

Пригадайте, як класифікують річки залежно від рельєфу їхніх долин. Як це використовують для розвитку річкового транспорту, лісосплаву, можливостей експлуатації гідроресурсів?

Рельєф місцевості суттєво впливає на витрати під час будівництва транспортних магістралей. Необхідність будівництва тунелів у горах і мостів через гірські річки робить ці проекти більш дорогими та збільшує час ведення будівельних робіт. У виборі трас автомобільних доріг і залізниць та їх будівництві враховується наявність карстових явищ, обвалів тощо.

Перегляньте на каналі Youtube відеоматеріали «Найдовший у світі залізничний тунель відкрили у Швейцарії» та «Найбільший у світі Готардський тунель (National Geographic)». Зробіть висновки про причини, умови та наслідки будівництва цього тунелю.

Щоб спроектувати промислові об’єкти, населені пункти, необхідно добре вивчити особливості рельєфу місцевості та процеси, які цей рельєф можуть впливати (мал. 2).

Деякі ділянки земної кори заболочені через особливості місцевого рельєфу та режим зволоження. Однак вони цілком придатні для сільськогосподарського використання. Під час виконання меліоративних робіт із водовідведення визначають похил місцевості.

Мал. 1. Розселення населення Європи в XIX ст.

Більше про меліорацію земель та її наслідки читайте на сайті: childflora.org.ua/.

Гірські місцевості все частіше використовуються для рекреації та туризму. Влітку в помірній зоні тут переважає пішохідний туризм, а взимку — гірськолижний.

Німецькі вчені вважають, що найбільш сприятливі в Європі умови для розвитку гірськолижного туризму існують в Українських Карпатах. Ці гори відрізняються пологими схилами й майже повною відсутністю скелястих масивів.

Не знаючи рельєфу і не враховуючи його особливостей, неможливо максимально ефективно використати територію для ведення господарства.

СЛОВНИК

Меліорація — система заходів, спрямованих на поліпшення властивостей ґрунтів, спрямованих на підвищення їхньої родючості. Існує понад 30 видів меліорації, наприклад зрошувальна, осушувальна, протиерозійна, полезахисна, хімічна.

Reclamation — a system of measures associated to the fundamental improvement of soil properties, aimed at increasing their fertility. There are more than 30 kinds of melioration, such as irrigation, drainage, anti-erosion, field protection, and chemical.

Одним із найяскравіших прикладів нехтування особливостями рельєфу під час промислового будівництва є спорудження атомної електростанції в місті Вараш (Рівненська область). У цьому регіоні можна помітити поширення гіпсу — легкорозчинної гірської породи. Відомо, що на рівнинній поверхні, де кількість опадів перевищує випаровуваність, відбувається застій води, яка розмиває гіпс та просочується в глиб землі. Утворюються карстові порожнини. Розміщена на цій території АЕС своєю величезною вагою тисне на землю і провалюється в неї. Тому на підтримання АЕС у робочому стані постійно потрібні додаткові витрати.

Мал. 2. Приклади господарського використання умов рельєфу місцевості: а) плантації чаю в Індонезії; б) виноградники Люксембургу; в) гірська дорога в Китаї; г) залізничний міст у Франції.

ВИСНОВКИ

  • Зростання кількості населення планети призводить до все більшого заселення її гірських місцевостей.
  • Місцеві особливості рельєфу є значним чинником розміщення й спеціалізації господарства.
  • Гірські місцевості все частіше використовуються для розвитку рекреації та туризму.
  • Рельєф впливає на розміщення та конфігурацію сільськогосподарських угідь, можливості використання на них техніки, характер та види меліоративних робіт.
  • Нехтування дослідженнями рельєфу з метою подальшого промислового будівництва призводить до значних додаткових витрат під час роботи заводів, фабрик, електростанцій, а інколи й до масштабних аварій.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть значення рельєфу в господарському освоєнні території.
  • 2. За допомогою додаткових джерел обґрунтуйте помилку, якої припустилися проектувальники під час будівництва Кримської АЕС.
  • 3. Спрогнозуйте наслідки використання особливостей рельєфу Українських Карпат для розвитку туризму.
  • 4. Порівняйте рівень заселеності Альп і Гімалаїв. Зробіть відповідні висновки.
  • 5. Проаналізуйте розумність використання рельєфу в господарстві вашої області.