Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

§ 17. Періодичність припливів. Зміна дня і ночі. Добова ритміка в географічній оболонці. Доба — одиниця часу. Основні види часу

1. Чи характерна ритмічність для вашого життя? 2. Наведіть приклади добової ритміки на прикладі рослин і тварин.

1. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПРИПЛИВІВ. У результаті дії сили тяжіння Місяця на поверхні Світового океану виникають припливи й відпливи, висота яких залежить від багатьох чинників, наприклад рельєфу дна, глибини тощо. У Світовому океані двічі на добу відбувається приплив і відплив. Протягом місяця двічі трапляються особливо сильні припливи, коли Місяць і Сонце стають в одну лінію й силу тяжіння Місяця доповнює більш слабка сила тяжіння Сонця.

Прочитайте статтю «Бретань — край світу» (С. Л. Капіруліна «Географія та економіка в рідній школі» (№ 12), с. 37—38, 2014: elibrary.kubg.edu.ua/10389/). Обговоріть інформацію про припливи та відпливи на прикладі Європи.

За допомогою карт атласу знайдіть місця у Світовому океані, де відбуваються найбільші припливи та відпливи.

2. ДОБОВА РИТМІКА В ГЕОГРАФІЧНІЙ ОБОЛОНЦІ. Зміна дня і ночі має важливе значення для всього живого на нашій планеті. Періоди дня і ночі на Землі короткочасні. Отже, протягом дня поверхня Землі не встигає сильно нагрітися, а протягом ночі — дуже охолонути.

Мал. 1. Біологічний годинник людини.

До таких комфортних умов пристосувалися всі живі організми. Ці умови є однією з причин значного поширення життя на Землі.

Перегляньте відеоматеріали, підготовлені дослідниками польської арктичної станції «Хорнсунн»: vimeo.com/126124468.

Поясніть, чому Сонце не сідає за горизонт влітку на полюсах, але за умов цілодобового освітлення поверхні Земля не перегрівається та вкрита снігом?

Географічна оболонка — цілісна й безперервна оболонка Землі, яка утворилася внаслідок взаємопроникнення і взаємодії речовин окремих геосфер. Вона охоплює всю планету. Саме в ній виникло й розвинулося життя. Географічна оболонка дуже неоднорідна як у вертикальному, так і в горизонтальному напрямках. Для неї характерні декілька закономірностей, найважливішими з яких є широтна зональність і вертикальна (висотна) поясність, ритмічність і цілісність.

Унаслідок обертання Землі навколо своєї осі та Сонця земна поверхня нагрівається нерівномірно та, як наслідок, виникає ритмічність — закономірна повторюваність у часі природних процесів і явищ у географічній оболонці. Розрізняють добові (зміна дня і ночі) та сезонні ритми (зміна пір року), припливи й відпливи тощо. Існують ритми, які повторюються через певні, значні проміжки часу: вікові коливання клімату, рівня води в морях та океанах тощо. Для людини найважливішою є добова ритміка в географічній оболонці, яка найбільше торкається життя кожного. Найяскравіше вона проявляється в помірному поясі, де поєднується із чітко вираженою сезонною ритмікою (мал. 1).

Охарактеризуйте добову та сезонну ритміку помірного кліматичного поясу. За допомогою мал. 1 поясніть окремі етапи біологічного годинника людини, які сформувалися в певний проміжок доби.

3. ДОБА — ОДИНИЦЯ ЧАСУ. ОСНОВНІ ВИДИ ЧАСУ. З обертанням Землі пов’язані місцевий і поясний час та лінія зміни дат.

Згадаємо, що місцевий час — це час меридіана певного місця, який визначає положення Сонця. Момент, коли Сонце перебуває в площині меридіана певного місця, є полуднем цього місця. Місцевий час залежить від географічної довготи місцевості, де кожна точка вздовж паралелі має свій місцевий час. У зв’язку з тим що Земля обертається із заходу на схід, у точках, які розташовані на схід від місцевого меридіана, час буде більший, а в точках, які розташовані на захід від нього, — менший.

Швидко визначити час у межах будь-якої країни світу вам допоможе онлайн-карта: gmt.su/world-time/.

Пригадайте, скільки годинних поясів існує на Землі. Який розмір має один годинний пояс у градусах? Обчисліть швидкість, із якою Земля обертається навколо своєї осі в районі екватора (у км/год).

Поясний час — це час певного годинного поясу на Землі, у межах якого годинники показують один і той самий час. Він є місцевим часом серединного меридіана поясу. Час сусідніх (на захід і схід від заданого) поясів відрізняється на одну годину. Відлік поясів ведеться із заходу на схід, починаючи від нульового — гринвіцького. Для зручності межі поясів проводять по лінії кордонів держав або меж адміністративних одиниць (мал. 2).

За допомогою мал. 2 поясніть, на скільки відрізняється час у Києві від часу в Москві, Лондоні та Римі.

Час — форма протікання фізичних процесів, одне з основних понять філософії і фізики, міра тривалості існування всіх об’єктів.

Знайдіть у додаткових джерелах інформацію про використання декретного, зимового та літнього часу в Україні та країнах Європи.

Лінія зміни дат — це умовна лінія на поверхні Землі, що розмежовує місця, які мають в один і той самий момент календарні дати, що відрізняються на цілу добу. Лінія зміни дат проходить по Тихому океану, у значній своїй частині по 180-му меридіану. Якщо, наприклад, на схід від лінії зміни дат 1 червня, то на захід від неї в той самий час 2 червня.

На літаку або кораблі, який перетинає лінію зміни дат із заходу на схід, під час визначення календарних дат повертаються на один день назад, а під час перетину зі сходу на захід до календарної дати додають один день.

Деякі острівні країни Тихого океану лінію зміни дат використовують як туристичний ресурс, щоб привабити в ці віддалені місця туристів. Наприклад, в одній частині острова видають газету під одним числом, а в іншій — під іншим. Туристи полюбляють відпочивати в шезлонгах, коли одна нога перебуває в одній добі, а друга — в іншій.

Мал. 2. Годинні пояси Європи.

ВИСНОВКИ

  • Під дією сили тяжіння Місяця й частково Сонця у Світовому океані двічі на добу відбуваються припливи й відпливи.
  • Однією з головних причин повсюдного поширення життя на Землі є постійна зміна дня і ночі. Протягом дня Сонце не встигає сильно перегріти Землю, а протягом ночі вона не встигає дуже охолонути.
  • Однією з головних закономірностей географічної оболонки є її ритмічність. Вона є закономірною повторюваністю в часі природних процесів і явищ.
  • Найважливішою одиницею часу в житті суспільства і кожної людини є доба. До основних видів часу також належить час (поясний, місцевий та декретний).

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що найважливішою одиницею часу в житті суспільства є доба.
  • 2. Обґрунтуйте причини ритмічності як однієї з головних закономірностей географічної оболонки.
  • 3. Поясніть, чому висота припливів у різних частинах Землі різна.
  • 4. Складіть уявну модель зміни часу на Марсі. Яка інформація вам потрібна для створення моделі?
  • 5. Проаналізуйте значення добових і сезонних ритмів у вашому житті.