Географія. Профільний рівень. 11 клас. Масляк

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 3. Географічні інформаційні системи (ГІС) та дистанційне зондування Землі (ДЗЗ)

§ 11. Поява та розвиток географічних інформаційних систем (ГІС). Програмне забезпечення ГІС (комерційні та відкриті системи)

1. Пригадайте відомі вам джерела географічної інформації. 2. Поясніть їх значення для життєдіяльності людини.

1. ПОЯВА Й РОЗВИТОК ГЕОГРАФІЧНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ (ГІС). Одним із перших прикладів ГІС є Канадська (КанГІС, CANGIS), що була створена під керівництвом Р. Томлінсона (1963—1971 рр.). Головним її завданням було отримати статистичні результати для розробки планів раціонального землекористування у великих сільських районах Канади за результатами аналізу даних обліку земель.

Вирішальний вплив на розвиток ГІС аж до початку 1980-х рр. мали розробки Гарвардської лабораторії машинної графіки й просторового аналізу (середина 1960-х рр., Г. Фішер). Головне її завдання полягало в розробці програмного забезпечення для загальногеографічного картографування. Першим пакетом прикладних програм для ГІС став SYMAP (1964 р.).

У Європі перші аналогічні роботи в 1964 р. під керівництвом Д. Бікмора проводилися у Великій Британії, а наприкінці 1960-х рр. — у Франції (кадастрова інформаційна система «Majic»). Однак перші ГІС, призначені для автоматизації обліку земельних ділянок і нерухомості, були розроблені у Швеції.

За додатковими джерелами знань доберіть інформацію про ці ГІС.

На увагу заслуговують розробки Інституту досліджень природних систем і навколишнього середовища (ESRI) у Каліфорнії (1969 р.). Початкова мета ESRI: дослідження навколишнього середовища, збирання даних, розвиток машинної графіки, наукового моделювання, інформатики, а пізніше комп’ютерний аналіз, автоматизоване картографування тощо.

У створенні ГІС беруть участь міжнародні організації, найбільші державні установи, міністерства й відомства, картографічні, геологічні та земельні служби, статистичні управління, приватні фірми, науково-дослідні інститути та університети. На ці роботи виділяють значні кошти, у них беруть участь цілі сектори промисловості. Створюється геоінформаційна інфраструктура, сполучена з телекомунікаційними мережами (мал. 1).

У багатьох країнах створені національні та регіональні органи, завданням яких є розвиток ГІС, формування державної політики в галузі геоінформатики, національного планування, збирання та поширення інформації, дослідження правових проблем, пов’язаних із її володінням, передаванням і захистом.

Раніше ГІС були складним і дорогим інструментом з обмеженим колом замовників, проте зараз вони стали більш простими, практичними й доступними.

Мал. 1. Просторові рівні та інформація ГІС.

Мал. 2. а) Сучасні пристрої для роботи з ПС); б) скриншот екрана програми ГІС Global Mapper; в) скриншот електронної карти онлайн-спільноти відкритої геоінформаційної платформи GRASS GIS.

2. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІС. Світовими лідерами з виробництва комерційних геоінформаційних додатків для програмного забезпечення ГІС є: ArcGIS від ESRI (США: esri.com); Mapinfo від Pitney Bowes Business Insight (США: pitneybowes.com/us); GeoMedia від Intergraph (США: www.ingr.ro); Bentley MicroStation від Bentley Systems (США: bentley.com/en%20).

Поцікавтеся, чим займаються зараз ці та інші компанії з розробки ГІС.

Мають попит також продукти компанії Blue Marble: GeoCore, GeoCalc, GeoTranslate, SDK GeoTransform та Global Mapper. Проста, надійна та доступна програма компанії Global Mapper поєднує в собі широкий спектр інструментів щодо обробки та доступ до нестандартного різноманіття форматів даних.

У середині 1990-х рр. збільшилася кількість постачальників на ринку геоінформаційних продуктів, розширилося коло завдань, з’явилися більш сучасні технології (GPS, електронні тахеометри). У цей час американські військові фахівці (Army Corps of Engineers) створили геоінформаційний програмний продукт GRASS (Geographic Resources Analysis Support System) для реалізації завдань планування природокористування та землеустрою. GRASS відкритий для безкоштовного користування (public-domain) (у тому числі знято авторські права на вихідні тексти програм), тому користувачі та програмісти змогли створювати власні додатки в інтеграції з іншими програмними продуктами.

Мал. 3. Геостатистичний аналіз і моделювання засобами Surfer (США).

Сьогодні можна виділити такі популярні відкриті ГІС (FreeGIS): GRASS GIS (1982 р., США); ILWIS (1980-ті рр., Нідерланди); Map- Window GIS (1998 р., США); SAGA (2001 p., Німеччина); Quantum GIS (QGIS, 2002 p., міжнародний проект); gvSIG (2003 p., Іспанія). FreeGIS зараз налічує понад 350 відкритих програмних пакетів різного типу (мал. 2).

Знайдіть корисну для вас інформацію на сайті: grass.osgeo.org/community/. Поділіться нею з однокласниками.

До групи пакетів просторового аналізу й моделювання належать програмні пакети, призначені для реалізації певного, зазвичай тематичного, набору процедур аналізу просторових даних: геостатистичний аналіз і моделювання (наприклад, Surfer, США; Gstat, Нідерланди; GST, Росія) та картографічна алгебра (наприклад, Map Analysis Package, MAP, США, мал. 3).

Програмне забезпечення ГІС (GIS software) підтримує певний набір функціональних можливостей ГІС і включає спеціалізовані програмні засоби, а саме: універсальні повнофункціональні (full GIS) та інструментальні ГІС (GIS software tools); картографічні візуалізатори (map viewer) та браузеры (map browser); засоби настільного картографування (desktop mapping) та інформаційно-довідкові системи (help-desk system).

ВИСНОВКИ

  • Перша ГІС була створена для розробки планів раціонального землекористування у великих сільських районах Канади. Одними з перших над створенням ГІС працювали спеціалісти Канади, США, Великої Британії та Франції з 1960-х рр.
  • Раніше ГІС були складним і дорогим інструментом. Однак зараз вони стали більш простими, практичними й доступними, а в багатьох країнах створені національні та регіональні організації, завданням яких є розвиток ГІС.
  • Світовим лідером зі створення програмного забезпечення ГІС є США.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

  • 1. Доведіть, що ГІС — необхідна умова для розвитку сучасного суспільного та економічного життя цивілізації.
  • 2. Чому лідером зі створення програмного забезпечення ГІС є США?
  • 3. Спрогнозуйте подальший розвиток ГІС-технологій у світі.
  • 4. Порівняйте можливості звичайних карт та продуктів ГІС.
  • 5. Проаналізуйте зазначені в параграфі популярні відкриті ГІС. Чим вони можуть бути корисними для вас?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.