Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Європа — регіон, який для вас не є новим. Про нього ви вже багато дізналися з уроків географії, історії, літератури й іноземних мов. Ви вже знаєте чинники, під впливом яких у цьому регіоні сформувалися природно-кліматичні умови та мінерально-сировинні ресурси Відомі вам і наслідки довготривалої господарської діяльності людини в ньому.

Сучасна Європа — це приклад об’єднання зусиль країн, різних за економічним рівнем та історико-культурним надбанням, для досягнення сталого розвитку економіки й вищого рівня життя громадян. Саме країни Європи дали світу соціальні й технічні відкриття та промислові технології.

Світовий науково-технічний прогрес прискорили: француз Ніколас Апперт — «батько консервування» — запропонував у 1810 р. технологію герметичного захисту харчових продуктів; у 1842 р. англієць Джон Баннет Лоїс винайшов перше хімічне добриво — суперфосфат; у 1853 р. француз Франсуа Койнет винайшов і використав у будівництві залізобетон; у 1855 р. англієць Генрі Бессемер винайшов спосіб виплавлення сталі; у 1893 р. німець Рудольф Дізель створив автомобільний двигун; у 1898 р. німець Ганс фон Пехман винайшов поліетилен; у 1908 р. швейцарець Жак Бранденбергер винайшов целофан.

Про те, як живуть і розвиваються країни Європи нині, які мають проблеми й перспективи розвитку, про позитивні та негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі країн Європи ви дізнаєтеся в цьому розділі.

Працюючи над розділом, ви

• отримаєте знання про: склад регіону, форми державного правління й територіального устрою країн Європи; кількісні та якісні зміни на політичній карті регіону; основні райони видобування мінеральних ресурсів, лісозаготівлі, рекреації, найбільші промислові регіони, морські порти, аеропорти-хаби, фінансові центри та світові міста Європи; поняття «реіндустріалізація» тощо;

• навчитеся характеризувати особливості демографічних та урбанізаційних процесів, розміщення населення в регіоні; обчислювати забезпеченість окремих країн мінеральними ресурсами; порівнювати чинники міжнародної спеціалізації країн Європи; обґрунтовувати особливості спеціалізації сільського господарства та розміщення основних осередків переробної промисловості в Європі; вирізняти особливості економіки країн Європи, зумовлені регіональною інтеграцією тощо;

• оціните причини нерівномірності економічного розвитку країн і субрегіонів Європи; прогнози щодо позитиву й ризиків вступу України до ЄС; роль ЄС і НАТО в регіоні; вплив транснаціональної компанії (ТНК) на економіку регіону; позитивні та негативні наслідки глобалізації в економіці та культурі країн Європи.

Тема 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЄВРОПИ

§ 3. Особливості економіко-географічного положення Європи. Політична карта Європи. Склад регіону

Охарактеризуйте фізико-географічне положення Європи.

1. Економіко-географічне положення Європи як частини світу здавна було найвигіднішим регіоном на планеті. Саме воно стало одним з головних чинників її економічного розвитку в минулому. У наш час цей чинник також діє, однак розвиток світового транспорту, поширення комунікаційних систем, глобалізація призвели до того, що Європа поступово втратила власну монополію на ресурс сприятливого економіко-географічного положення. Хоча в цілому воно й донині позитивно впливає на соціально-економічний розвиток більшості європейських держав. Положення регіону переважно в помірному та субтропічному кліматичних поясах, теплі води Атлантичного океану й західні вітри створили комфортні умови для життя та господарської діяльності населення.

Від архіпелагу Шпіцберген до острова Крит з півночі на південь територія Європи простягається майже на 5 тис. км, із заходу від мису Рока й далі на схід — понад 3 тис. км. Економіко-географічне положення країн Європи визначається їхнім сусідським положенням відносно одна одної. Ці країни межують або розділені невеликими відстанями. Межі країн проходять переважно такими природними рубежами, які не створюють значних перешкод для транспортних зв’язків. Порівняно невеликі території більшості країн сприяли формуванню раціональної, розгалуженої транспортної системи та зв’язку. Більшість європейських держав має вихід до Світового океану та його морів, що дає великі економічні переваги. У регіоні немає місця, віддаленого від моря понад 500-600 км, а 75 % території Європи, на якій проживає 90 % населення й знаходиться основний економічний потенціал, розташована не далі 300 км від нього. З давніх часів життя та розвиток Іспанії, Італії, Греції, Великої Британії, Нідерландів, Данії, Норвегії, Ісландії, Португалії, Франції та інших країн тісно пов’язані з морем.

Назвіть і знайдіть на карті всі країни Європи, які мають вихід до моря.

Острови й півострови становлять майже третину регіону.

2. Політична карта Європи. Склад регіону. Кілька тисячоліть політична карта Європи швидко й кардинально змінювалася. Тільки за останні півстоліття відбулася зміна суспільного ладу в країнах Східної Європи, розпалися на окремі країни Радянський Союз (15), Югославія (6) і Чехословаччина (2), об’єдналися Східна та Західна Німеччина, розширилися ЄС і НАТО. Російська підтримка сепаратистських настроїв у молдавському Придністров’ї, на сході України, анексія Криму ще раз довели, що «кухнею геополітичної погоди світу» є Європа.

Ураховуючи всі географічні й історичні чинники, визначають такі субрегіони, як Західна, Північна, Південна та Східна Європа (мал. 4).

Західна Європа найдавніший історично та соціально-економічно сформований регіон Європи та світу, основа формування ЄС і НАТО. Тут знаходяться чотири держави «великої сімки» («G7»): Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія й невеликі, або карликові, за площею чи кількістю населення держави, які, за показниками ВНП на душу населення, належать до найбагатших, разом — це 24 незалежні держави, а також Гібралтар (британське володіння на Іберійському півострові, спірна територія з Іспанією). Сам регіон поділяють на окремі складові частини — субрегіони. Причому різні дослідники виокремлюють тут різні регіони.

Сепаратизм — політика та практика відокремлення частини території держави з метою створення нової самостійної держави або набуття статусу автономії.

Separatism is a policy and practice of separation. Separation of a part of the territory of the state with the aim of creating a new independent state or gaining the status of autonomy.

Мал. 4. Картосхема регіонального поділу Європи

Східна Європа — це колишні соціалістичні країни, у минулому сателіти СРСР, близькі не лише географічно, а й ментально. Більшість із них уже ввійшла до складу ЄС і НАТО. Тоталітарне соціалістичне минуле й деструктивний вплив СРСР ще довго гальмуватимуть розвиток їхнього політичного й економічного життя, а політичні сили Росії, намагаючись відновити імперію, усіляко дестабілізують ситуацію в цих державах.

Південна Європа — це країни, розташовані на березі Середземного моря, Піренейського, Апеннінського, Балканського півостровів, острівні Мальта й Кіпр. Іноді до складу регіону включають Хорватію, Чорногорію, Сербію, Албанію, Боснію та Герцеговину, європейську частину Туреччини. Усі ці країни об’єднують географічне положення, природа й релігія — католицизм (за винятком, наприклад, християнської Греції та Македонії або Албанії, Боснії і Герцеговини, де переважає мусульманство).

Північна Європа — це Скандинавські країни та прилеглі до них країни Балтії, які мають спільні історичні ознаки розвитку та подібні природно-кліматичні умови.

Визначте країни, які належать до кожного із зазначених регіонів Європи, використовуючи мал. 4 і політичну карту Європи.

Валовий національний продукт (ВНП) — це ринкова вартість усіх продуктів і послуг, вироблених протягом одного року робочою силою, атакож майна, що належить громадянам країни.

Gross national product (GNP) is the market value of all the products and services produced in one year by labor and property, which belongs to the citizens of the country.

Сателіт — держава, формально незалежна, але така, що перебуває під політичним та економічним впливом іншої держави й користується її протекціонізмом на міжнародній арені.

The satellite is a formally independent state, which is under the political and economic influence of another state and using its protectionism on the international arena.

На нашу думку, найбільш сучасним і реальним є поділ регіону на три субрегіони: Центральна, Східна та Західна Європа. Центральна Європа — це Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Словенія, Сербія, Хорватія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія та Албанія. Східна Європа — це Естонія, Латвія, Литва, Білорусь, Україна й Молдова. Інші країни, що знаходяться західніше вже перелічених, становлять високорозвинений економічно, політично й культурно регіон Західної Європи.

Визначте переваги та недоліки двох підходів до регіонального поділу Європи. Запропонуйте власний варіант.

Фізико-географічно Європа продовжується до Уральських гір. Однак політично й історично нині територія її закінчується на східних кордонах Фінляндії, країн Балтії, Білорусі й України.

Пригадайте природні рубежі, якими проходить кордон між Європою та Азією.

У Європі представлені як республіки, так і монархії, як унітарні, так і федеративні держави. Населення країн Європи сповідує різні релігії, для нього в цілому характерні однакові ознаки структури та природного руху населення.

3. Прояви сепаратизму на сучасній політичній карті Європи. Ядерні держави Європи. На сучасній політичній карті Європи існує декілька конфліктонебезпечних регіонів. Серед них — найбільш проблематичні, де сепаратистські настрої вже не одне десятиліття дестабілізують ситуацію, — Каталонія та Країна Басків в Іспанії на кордоні з Францією, Шотландія та Північна Ірландія у Великій Британії, Фарерські острови Данії, острів Корсика у Франції. Найбільше дестабілізують політичну й соціально-економічну ситуацію конфліктонебезпечні райони, виникнення яких пов’язане із зовнішньою політикою Росії. Ігнорування Росією Будапештського меморандуму, який гарантував незалежність і територіальну цілісність України, анексія Кримського півострова порушили післявоєнну систему безпеки. Виник надзвичайно небезпечний прецедент, коли жодна держава світу не може почуватися в безпеці, тому що будь-яка військово сильніша за неї держава може захопити її територію. Уведення Росією військ на Донбас, наявність російських окупаційних військ у Придністров’ї, на території Молдови, конфлікт із Грузією — усе це зроблено для недопущення цих та інших держав до вступу в ЄС і НАТО.

Насаджуючи авторитарні й тоталітарні політичні режими, підтримуючи війну в Сирії, Росія нині є головним чинником нестабільності, сприяє неконтрольованій міграції біженців до країн Європи, створюючи економічні й соціальні проблеми в цьому більш економічно стабільному, ніж вона сама, регіоні. Не будучи економічно розвиненою державою, Росія успадкувала від СРСР другий за потужністю ядерний потенціал озброєння, який дає їй змогу шантажувати країни Європи загрозою ядерної війни.

Агресивна зовнішня політика Росії шкодить не тільки країнам, проти яких вона спрямована. Значною мірою погіршується економічний та соціальний стан населення Росії, що може призвести до неконтрольованих соціальних вибухів і наслідків, навіть до подальших змін на політичній карті світу, на кшталт розпаду СРСР.

Економіко-географічне положення Європи завжди було вигідним і нині позитивно впливає на розвиток більшості європейських держав. Його переваги полягають у сусідському положенні країн; відсутності природних рубежів, які б створювали перешкоди для транспортних зв’язків; наявності виходу до Світового океану та його морів більшості європейських держав. Регіональний поділ і політична карта Європи динамічні й найменш усталені. Зміна суспільного ладу в країнах Східної Європи, розпад СРСР, об’єднання Німеччини, сучасна політика Росії доводять, що Європа — це «кухня геополітичної погоди світу».

Ураховуючи всі географічні й історичні чинники в Європі, можна визначити такі субрегіони: Захід на, Північна, Південна, Східна Європа.

Існування конфліктів і нестабільних регіонів у Європі пов’язане з районами, де поширені сепаратистські рухи, що підтримуються агресивною зовнішньою політикою Росії.

1. Назвіть і коротко охарактеризуйте склад європейського регіону.

2. Знайдіть на карті субрегіони Європи: Західну, Північну, Південну та Східну.

3. Оцініть економіко-географічне положення європейського регіону.

4. Знайдіть у складі європейського регіону країни, економіко-географічне положення яких є найменш і найбільш вигідним. Обґрунтуйте свою думку.

5. Поясніть поняття «конфліктонебезпечні регіони». Назвіть причини їхнього існування в межах Європи. Підготуйте додаткову інформацію про один з них.