Підручник з Географії (рівень стандарту). 10 клас. Масляк - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 16. Білорусь

Пригадайте особливості географічного положення Білорусі. Порівняйте його з географічним положенням сусідньої Польщі, укажіть переваги та недоліки.

1. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Республіка Білорусь посідає місце в кінці першої сотні світового рейтингу країн за чисельністю населення та площею, не має виходу до морів, але знаходиться на перехресті важливих транспортних шляхів, що з’єднують країни Скандинавії та Балтії з Південною Європою, а Центральну Європу із Східною. Понад 30 % території Білорусі зайнято малородючими підзолистими ґрунтами. Більше третини території вкриті болотами та перезволожені. Природно-ресурсний потенціал Білорусі зазнав величезної шкоди через аварію на Чорнобильській АЕС (70 % опадів радіоактивного цезію-137 осіло на її території). У країні є значні поклади калійної та кухонної солей, незначні родовища нафти й природного газу в Гомельській області (забезпечують лише 15 % потреб країни), горючих сланців, кам’яного й бурого вугілля, чималі запаси торфу та будівельних матеріалів. Відомі два великі родовища залізної руди, які залягають на значній глибині. Є поклади уранових руд.

Відвідайте онлайн-музей Чорнобиля та дізнайтеся більше про наслідки аварії глобального масштабу: chornobylmuseum.kiev.ua (віртуальний тур).

Республіка Білорусь є членом Євразійського економічного союзу, СНД, членом-засновником ООН.

2. Система розселення. У країні мешкає понад 9,5 млн осіб, а також приблизно 130 інших етносів. Густота населення — трохи більше 46 осіб/км2. Майже 80 % населення становлять білоруси. Природний приріст населення в Білорусі позитивний, а демографічна політика спрямована на збільшення народжуваності та тривалості життя населення.

Найгустіше заселена підвищена центральна частина країни, де розташована її столиця Мінськ. Це єдине в країні місто-мільйонер. Частка міських жителів становить 77 %. Найбільші міста: Гомель, Брест, Вітебськ, Гродно, Могильов.

3. Промислові виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни. Соціально орієнтована ринкова модель економіки країни базується на державній власності. Економіка відчуває значну нестачу вуглеводнів та енергетично залежна від Росії, звідки вона їх імпортує, має високу інфляцію, зовнішній борг і дефіцит державного бюджету, від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі. Промисловість створює майже 40 % ВВП країни.

У Білорусі добре розвинуті машинобудування (автомобіле-, тракторобудування й сільськогосподарське машинобудування, верстато- та приладобудування), хімічна, деревообробна, легка й харчова промисловість (мал. 34). Провідною галуззю є машинобудування, де задіяно майже 45 % усього промислово-виробничого персоналу. Через високий рівень інфляції держава втручається в регулювання цін на соціально значущі товари харчової та легкої промисловості. У військово-промисловому комплексі, який залишився країні від СРСР, відбувається економічна конверсія.

Дизельні вантажні автомобілі випускають у Мінську, Могильові та Жодіно, трактори — у Мінську, Вітебську й Бобруйську. Хімічна промисловість виробляє калійні добрива (Солегорськ), азотні (Гродно), фосфатні (Гомель), штучні хімічні волокна (Могильов), пластмаси (Борисів і Полоцьк), лаки й фарби (Ліда) тощо. Новополоцький та Мозирський нафтопереробні заводи виробляють паливо та сировину для хімії органічного синтезу. Білорусь імпортує вуглеводні — нафту й природний газ, але серед продуктів експорту разом зі значними обсягами калійних добрив — нафтопродукти, у тому числі й бензин. Лісопереробна промисловість виробляє меблі, картон, папір, фанеру, сірники. На сировині власного сільського господарства в країні працюють льонокомбінати, які виготовляють продукцію для власного споживання, а також експортують її в країни колишнього СРСР та ЄС.

Мал. 34. Продукція підприємств Білорусі: а) Оршанського льонокомбінату: б) «БелАЗ» — найбільший у світі самоскид з радіусом розвороту 20 м і вантажопідйомністю — 450 т

Державний бюджет — це річна фінансова звітність, яка відображає запропоновані урядом доходи та витрати на фінансовий рік, які часто приймаються законодавчими органами, затверджені керівником або президентом і представлені міністром фінансів для нації.

A government budget is an annual financial statement presenting the government’s proposed revenues and spending for a financial year that is often passed by the legislature, approved by the chief executive or president and presented by the Finance Minister to the nation.

Економічна конверсія — технічний, економічний та політичний процес переходу від військового до цивільного ринку.

Economic conversion is technical, economic and political process for moving from military to civilian markets.

Знайдіть у додаткових джерелах інформації статистичні дані про господарство Білорусі. Можна скористатися, наприклад, матеріалами сайта: http://www.belstat.gov.by/.

Більше інформації про Республіку Білорусь ви знайдете на офіційному сайті президента країни.

Енергетика Білорусі базується на ТЕС, найбільша з яких — Лукомльська, виробляє майже 40 % усієї електроенергії країни. Побудовані сонячні та вітрові електростанції. У республіці будують Островецьку АЕС майже на кордоні з Литвою (50 км від Вільнюса). Незважаючи на негативні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, будівництво нової атомної станції схвалене, зокрема, через постійні «газові війни» Білорусі з Росією. Парадоксально, але головним підрядником будівництва АЕС є російський «Атомбудекспорт».

Дізнатися більше про Островецьку АЕС .можна на її офіційному сайті.

Знайдіть на карті основні промислові центри країни.

4. Спеціалізація сільського господарства. Сільськогосподарські землі Білорусі становлять майже 41 % її території, лісові площі — 42 %, озера, річки й болота — 6 %, інші землі — 11%.

Сільське господарство Білорусі створює 8 % ВВП країни й спеціалізується на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві, вирощуванні льону, картоплі, цукрових буряків і пшениці. У структурі посівних площ переважають зернові культури (майже 50 %): жито, пшениця, яровий ячмінь, кукурудза, овес, тритикале. Повсюди поширене вирощування картоплі. Провідними технічними культурами є льон-довгунець і ріпак.

Тваринництво молочно-м’ясної спеціалізації розміщене територією країни досить рівномірно. Частка свинарства у виробництві м’яса становить приблизно 40 %, а питома вага продукції тваринництва у вартості всієї продукції сільського господарства — понад 70 %. Поблизу великих міст побудовано птахофабрики.

Колись важливе для економіки країни лісове господарство скорочує обсяги виробництва.

5. Особливості розвитку третинного сектора економіки. Характерні ознаки просторової організації господарства. Третинний сектор економіки створює 52 % ВВП країни, у ньому задіяні 67 % її працездатного населення. Приватна власність поширена переважно в торгівлі та сфері послуг.

Білорусь має добре розвинену транспортну мережу — залізничний, автомобільний, річковий, авіаційний та трубопровідний транспорт. Через територію Білорусі проходить декілька гілок міжнародних нафто- і газопроводів. Загальна протяжність залізниць становить 5,5 тис. км, автомобільних шляхів — понад 40 тис. км. Провідні позиції у вантажо- та пасажироперевезенні належать залізничному й автомобільному транспорту. Найбільше вантажів, переважно будівельних матеріалів і лісу, перевозять річками басейну Дніпра.

Про рівень розвитку медицини в країні свідчить той факт, що за рейтингом найкращих країн для материнства Білорусь посідає 25 позицію у світі. У країні проводять унікальні операції з трансплантації органів, кісткової тканини, видалення злоякісних пухлин. На лікування в Білорусь їдуть громадяни України.

Мал. 35. Туристичні об’єкти Білорусі: а) Несвизький замок; б) пам’ятник Марку Шагалу у Вітебську

У країні значну увагу приділено розвитку освіти та сучасної науки, які мають забезпечити розвиток інновацій — ресурсозберігаючі та енергоефективні технології, промислові біотехнології, наноматеріали й нові джерела енергії, медицина та фармакологія, інформаційні й аерокосмічні технології, екологія та раціональне природокористування, технології виробництва, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції.

У країні створена власна «Кремнієва долина» — Білоруський парк високих технологій — найбільший кластер у сфері IT у Центральній та Східній Європі, а серед розробників програми «Viber» є й білоруський спеціаліст. Фахове навчання в галузі відбувається спільно з індійськими колегами.

У країні прийнята державна програма «Білорусь гостинна» на 2016-2020-і роки, спрямована на формування та розвиток сучасного конкурентоспроможного туристичного комплексу з метою збільшення внеску туризму в розвиток національної економіки. Основними напрямами є лікувально-оздоровчий, релігійний, військово-історичний та агроекотуризм (мал. 35).

6. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародні зв’язки України з Білоруссю. Основними зовнішньоторговельними партнерами Білорусі є Росія та країни ЄС: Нідерланди, Велика Британія, Польща, Латвія, Німеччина, Литва, Італія, а також Україна, Китай та Бразилія. В імпорті переважають паливо й мінеральна сировина, нафта та нафтопродукти, природний газ, машини й обладнання, метали та вироби з них, легкові автомобілі, двигуни внутрішнього згоряння.

Основу експорту становлять нафтопродукти й калійні добрива, молочні продукти, вантажні автомобілі, трактори, лляні тканини та вироби з них, продукція швейної промисловості (мал. 34).

Інформацію про відносини між Україною та Республікою Білорусь шукайте на сайтах посольства Білорусі в Україні (ukraine.mfa.gov.by/) і посольства України в Білорусі (belarus.mfa.gov.ua).

Невелика за чисельністю населення та площею Республіка Білорусь розташована на перехресті важливих європейських транспортних шляхів. її природно-ресурсний потенціал зазнав величезної шкоди через аварію на Чорнобильській АЕС.

Мультинаціональне та релігійне населення розміщене територією країни нерівномірно через природні (заболоченість, лісистість тощо) та антропогенні умови. У країні немає великих міст. Соціально орієнтована ринкова модель енергетично залежної економіки країни базується на державній власності та має розвинений комплекс обробної промисловості. Галузі спеціалізації: машинобудування, хімічна, легка та харчова промисловість, які працюють переважно на тепловій енергії. Сільськогосподарські землі Білорусі займають 41 % її території. Сільське господарство створює 8 % ВВП країни, спеціалізується на молочно-м’ясному скотарстві, свинарстві, вирощуванні льону, картоплі, цукрових буряків і пшениці.

Третинний сектор економіки створює 52 % ВВП країни, у ньому задіяні 67 % її працездатного населення. Білорусь має добре розвинені транспортну мережу, медицину, освіту, торгівлю та сферу послуг. Перспективним є розвиток туристичного комплексу. Білоруський парк високих технологій — найбільший кластер у сфері IT Центральної та Східної Європи.

Зовнішня торгівля країни має від’ємне сальдо. Основними зовнішньоторговельними партнерами Білорусі є Росія, країни ЄС, Україна, Китай та Бразилія.

1. Поясніть місце та роль Білорусі в міжнародному поділі праці. Укажіть перспективи розвитку господарства країни.

2. Назвіть продукцію, яку Білорусь постачає на ринки Європи. Поясніть особливості структури експорту й імпорту країни.

3. Чому в сільському господарстві країни переважає тваринництво? Аргументуйте відповідь.

4. Використовуючи географічні карти, поясніть особливості спеціалізації сільського господарства та розміщення основних регіонів промисловості Республіки Білорусь.

5. Охарактеризуйте домінуючі складники первинного, втори иного та трети иного секторів економіки Білорусі.