Підручник по Всесвітній історії. 7 клас. Ліхтей - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 1

Уплив Візантії, імперії Карла Великого, перших халіфатів на становлення середньовічної Європи

• Прочитайте уривок із джерела. Дайте відповіді на запитання.

«Війна та була розпочата й велася протягом 33 літ із великою мужністю з того й іншого боку, однак із більшими втратами для саксів, аніж для франків. Вона могла закінчитися швидше, якби не віроломство саксів... Карл не дозволяв собі, щоб ті, хто чинить щось подібне, уникали покарання... Уважали, що війна, яка велася стільки літ, закінчилася за висунутої королем і прийнятої [саксами] умови: сакси, відкинувши поклоніння демонам і залишивши батьківські обряди, приймають таїнства християнської віри та релігії і, об’єднавшися з франками, становлять із ними єдиний народ» (Ейнгард «Життя Карла Великого»).

1. У який період відбувалися події, описані біографом Карла Великого?

2. Покажіть на історичній карті територію, де відбувалося згадане протистояння?

3. Що так ревно відстоювали сакси?

4. Чого прагнув Карл Великий та його оточення?

5. Як вплинула перемога Карла над саксами на їхню подальшу долю?

• Прочитайте уривок із джерела. Дайте відповіді на запитання.

«Славу свого правління він примножив також завдяки дружбі з деякими королями й народами. Альфонса, короля Галісії та Астурії (Іспанія), він зв’язав настільки близьким союзом, що той, коли посилав до Карла листи або відряджав послів, наказував називати себе не інакше, як “відданий королю”. Він завоював прихильність королів скоттів, які були зачаровані його щедрістю й називали його не інакше, як володарем, а себе — його підданими та рабами. Збереглися їхні листи до Карла, де висловлюються такі до нього почуття. З королем Аароном Персидським (багдадський халіф Гарун-аль-Рашид), який, за винятком Індії, володів майже всім Сходом, Карл мав таку дружбу, що той віддавав перевагу його прихильності перед приязню королів і правителів усього світу» (Ейнгард «Життя Карла Великого»). 1

1. Симпатії володарів яких країн зумів завоювати Карл Великий?

2. Які засоби франкський володар використовував для цього?

3. Чи мав авторитет Карл Великий в арабському світі? Аргументуйте свою думку.

• Прочитайте уривки з джерел. Дайте відповіді на запитання.

«Колись у Візантії міський натовп і суспільні низи повстали проти імператора Юстиніана й здійснили той заколот, який отримав назву “Піка”.... У власному беззаконні вони підняли руки й проти Бога, вони осмілилися спалити й церкву християнську [візантійці називають її храмом] ... І ось імператор (Юстиніан І) з усією запопадливістю розпочав будівництво, не шкодуючи жодних засобів; з усієї землі він зібрав яких тільки міг майстрів... Цей храм був чудесним видовищем... блиском своїх прикрас прославлений він і гармонією своїх розмірів: немає в ньому нічого зайвого... Чистим золотом викладена стеля, поєднуючи з красою пишноту, змагаючись у блиску; його сяйво перемагає блиск каміння (і мармуру)... І кожного разу як хтось входить до цього храму, щоб молитися, він одразу розуміє, що не людською могутністю й мистецтвом, а Божим бажанням довершена така справа...» (Прокопій Кессарійський «Про споруди»).

«...А печеніги почали йти на приступ, і зступилися вони на [тім] місці, де ото є нині... митрополія руська... І сталася січа люта, і ледве одолів під вечір Ярослав, і побігли печеніги в різні боки [...] Ярослав же сей, як ото ми сказали, любив книги і, многі списавши, положив [їх] у церкві... що її спорудив він сам. І прикрасив він її іконами мпогоцінними, і золотом, і сріблом, і начинням церковним. У ній же належні співи воздають Богові в належні часи...» (Нестор Літописець «Повість минулих літ»).

1. Назвіть храми, про які йдеться в уривках. Поділіться своїми міркуваннями з приводу прочитаного.

2. У яких містах Візантії та України вони були зведені?

3. Які події спонукали взятися за їх активне будівництво?

4. Коли були зведені ці храми? Який із них постав раніше?

• Доповніть схему.

УЗАГАЛЬНЕННЯ ДО РОЗДІЛУ 1

«ПЕРШІ СЕРЕДНЬОВІЧНІ ДЕРЖАВИ»

Епоха Середньовіччя (476-1492)

Назва

Періодизація

раннє Середньовіччя

476 р. — середина XI ст.

розквіт Середньовіччя

середина XI — початок XIV ст.

пізнє Середньовіччя

початок XIV — кінець XV ст.

Франкська держава

Дата

Подія

481-486 рр.

об’єднання салічних франків Хлодвігом із династії Меровінгів

486 р.

битва при Суассоні

близько 498 р.

хрещення Хлодвіга

(742) 768-814 рр.

правління Карла Великого

843 р.

підписання Верденського договору — розпад імперії Карла Великого

Країна (регіон)

Видатні особи

Події

Візантійська імперія

Юстиніан і Теодора

«Кодекс Юстиніана», повстання «Ніка»

Лев III Ісавр

храм св. Софії, іконоборство

Македонська династія

«Золота доба» імперії, розквіт культури

Василь II Болгаробоєць

перетворення імперії на наймогутнішу державу Європи

династія Комнінів

зміцнення державного ладу та міжнародного становища Візантії

Арабський халіфат

Мухаммад

610 р. — зародження ісламу (Коран)

622 р. — «хіджра» — переселення Мухаммада

перші халіфи

утворення Арабського халіфату

династія Омейядів, Аббасидів

розквіт науки і культури: математики, астрономії, медицини (Авіценна), архітектури, каліграфії, літератури (збірка казок «Тисяча й одна ніч»)