Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас. Лебедєв

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Трудове навчання (технічні види праці). 9 клас. Лебедєв

У 9 класі ви далі вивчатимете світ техніки й технологій, пов'язаних з обробкою сучасних конструкційних матеріалів — полімерів і композитів. Вам цікаво буде дізнатися, як організувати свою діяльність для планування технологічних процесів при виготовленні комплексних виробів. Ви ознайомитеся з деякими конструкційними матеріалами — пластмасами та композитними матеріалами, із сучасними методами обробки полімерів і отриманням деталей складної форми з термопластів та композиційних матеріалів, навчитеся особливим прийомам розмічання та різання полімерних матеріалів. Практичні заняття дадуть вам змогу закріпити вже набуті вміння з виконання трудових операцій та опанувати практичні прийоми роботи з новими видами ручних інструментів для обробки пластмас та полімерів.

Вступ. Трудове навчання в школі

§ 1. Матеріали хімічного походження в житті людини

§ 2. Організація уроків трудового навчання. Правила безпечної праці під час обробки матеріалів хімічного походження

Розділ 1. Основи матеріалознавства

Матеріали хімічного походження. Композиційні матеріали

§ 3. Полімери

§ 4. Поняття про композиційні матеріали

Практична робота 1. Ознайомлення з видами та властивостями матеріалів хімічного походження та композитів

Розділ 2. Технологія виготовлення комплексного виробу

Вибір комплексного виробу для виготовлення

§ 5. Поняття комплексного виробу. Аналіз конструкцій комплексних виробів

§ 6. Визначення доцільності використання у комплексному виробі традиційних (метал, деревина), полімерних та композиційних матеріалів

§ 7. Визначення орієнтовної кількості матеріалів для виготовлення комплексного виробу

Особливості розмічання заготовок із нетрадиційних матеріалів

§ 8. Використання розмічального інструменту під час розмічання заготовок з полімерних та композиційних матеріалів

§ 9. Особливості розмічання деталей на заготовках із пластмас та композитів

Практична робота 2. Розмічання заготовок виробу

Різання нетрадиційних матеріалів. Способи з’єднання деталей

§ 10. Інструменти для різання пластмас та композитів

§ 11. Прийоми різання пластмас та композитів

§ 12. Ознайомлення зі способами з’єднання деталей із пластиків та композитів

Практична робота 3. Прийоми різання та з’єднання деталей із пластиків та композитів

Виготовлення комплексного виробу

§ 13. Структура комплексного виробу та принципи вибору матеріалів для окремих його деталей

§ 14. Надання деталям із пластмас та композитів складної криволінійної або об’ємної форми

Практична робота 4. Виготовлення комплексного виробу із застосуванням прийомів формування об’ємних деталей із пластмас та композитів

§ 15. Технології виконання складальних робіт при виготовленні комплексного виробу

§ 16. Оздоблення деталей із пластмас та композитів

Практична робота 5. Послідовність виконання робіт з нанесення лакофарбових матеріалів на поверхню пластичних матеріалів

§ 17. Контроль якості виконаних робіт та усунення можливих недоліків

§ 18. Ознайомлення з професіями, пов’язаними з обробкою пластмас та композитів

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

Автоматизація, комп’ютеризація та роботизація сучасних технологічних процесів

§ 19. Застосування автоматичних пристроїв на виробництві та в побуті. Використання комп’ютерної техніки в сучасних виробничих процесах

Основи проектної діяльності

§ 20. Біоніка як наука та її використання у проектуванні

§ 21. Використання принципів дизайнерської біоніки у проектуванні елементів предметного середовища

Практична робота 6. Формулювання технічних вимог до виробу та виконання його загального опису (із застосуванням методів дизайнерської біоніки)

Проектування майбутньої професійної діяльності

§ 22. Галузі людської діяльності. Мотиви вибору професії та збір інформації про професію

§ 23. Типи професій. Тестування як засіб виявлення передумов для опанування певним типом професії

Практична робота 7. Тестування з метою професійної консультації

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

Технологія проектування власного стилю

§ 24. Стилі в одязі. Вплив особливостей фігури на вибір власного стилю, види одягу та його вибір

§ 25. Дрес-код. Елементи дрес-коду. Краватки, їх види та вибір

Практична робота 8. Розробка власного стилю для різних видів одягу (робочий, спортивний, святковий тощо)

§ 26. Ознайомлення з професіями, пов’язаними із забезпеченням побутової діяльності

Розділ 5. Підсумковий проект. Проектування та виготовлення комплексного виробу

Проектування комплексного виробу

§ 27. Можливі варіанти об’єктів праці та технологічної послідовності виготовлення запропонованих комплексних виробів

§ 28. Вибір об’єктів праці з застосуванням методів проектної діяльності та розробки конструкції комплексного виробу

§ 29. Розробка та виконання проектної документації (технічні малюнки зовнішнього вигляду виробу та окремих деталей, кресленики). Обговорення та захист проекту

§ 30. Розробка та виконання технологічних процесів з виготовлення деталей комплексного виробу. Складання та оздоблення виробу

§ 31. Оцінювання споживчих якостей комплексного виробу та його відповідність завданням підсумкового проекту

Словник термінівПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.