Трудове навчання (технічні види праці). 8 клас. Лебедєв

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Трудове навчання (обслуговуючі види праці). 8 клас. Лебедєв

У 8 класі ви продовжите вивчати складний світ техніки і технологій. Ви дізнаєтеся, як за допомогою технічного рисунку передати складну форму об'ємної деталі і зобразити її правильно на папері; вивчите ряд умовних позначень різьби та її елементів на креслениках окремих деталей; ознайомитесь із такими конструкційними матеріалами, як листовий метал та сортовий прокат, із сучасними методами обробки металів і сплавів, поповните свої знання з основ проектної діяльності.

Ви навчитесь визначати розміри виготовлених вами деталей за допомогою штангенциркуля — вимірювального інструмента, що забезпечує значно більшу точність вимірювань, аніж інструменти, якими ви користувалися раніше. Опануєте практичні прийоми роботи з новими для вас ручними інструментами для обробки листового металу та сортового прокату.

Вступ. Трудове навчання в школі

§ 1. Значення залізовуглецевих сплавів у житті людини

§ 2. Організація уроків трудового навчання, правила безпечної праці під час обробки листового металу та сортового прокату

Розділ 1. Основи матеріалознавства

Сортовий прокат та листовий метал як конструкційний матеріал

§ 3. Поняття про метали та їх сплави. Чавуни та сталі, їх використання

§ 4. Види сталей за призначенням та хімічним складом

§ 5. Властивості сталей та чавунів. Сортовий прокат та листовий метал

§ 6. Термічна обробка сталей: відпалюванням, гартуванням, відпусканням

Підбиваємо підсумки розділу «Основи матеріалознавства»

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу

Елементи графічної грамоти, контрольно-вимірювальний інструмент і процес розмічання заготовок

§ 7. Технічний рисунок як вид графічного зображення

§ 8. Послідовність виконання технічного рисунка

§ 9. Види слюсарного вимірювального інструменту. Будова штангенциркуля ШЦ-1

§ 10. Прийоми роботи штангенциркулем

§ 11. Конструкційні особливості деталей виробу та особливості об'ємного розмічання

§ 12. Розмічання деталей за допомогою лінійки, кутника, рисувалки

§ 13. Використання кернера та розмічального штангенциркуля для розмічання

§ 14. Послідовність розмічання деталей за графічним зображенням (технічним рисунком або креслеником)

§ 15. Проектування та виготовлення виробів із листового металу та сортового прокату

Різання листового металу та сортового прокату

§ 16. Слюсарна ножівка, її будова та підготовка до роботи

§ 17. Прийоми різання сортового прокату ножівкою

§ 18. Прийоми різання листового металу ножівкою

Рубання листового металу

§ 19. Інструменти та пристосування для рубання листового металу. Будова зубила та вибір кута його загострення

§ 20. Рубання листового металу

Обпилювання заготовок із сортового прокату та листового металу

§ 21. Прийоми обпилювання деталей виробу із сортового прокату та листового металу напилками

§ 22. Застосування кутника та штангенциркуля для контролю якості обпилювання деталей із листового металу

§ 23. Обпилювання площин деталей із сортового прокату за лінією розмітки та контроль форми поверхні

Технологія свердління отворів та нарізання внутрішньої та зовнішньої різьби

§ 24. Прийоми свердління отворів у сортовому прокаті та листовому металі

§ 25. Різьба та її елементи. Зображення і позначення різьби на креслениках

§ 26. Інструменти для нарізання різьби. Прийоми нарізання внутрішньої і зовнішньої різьби

§ 27. Ознайомлення з професіями металообробної промисловості

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

Сучасні методи обробки металу

§ 28. Поняття про сучасні методи і прийоми обробки металу

§ 29. Електрифіковані знаряддя праці для обробки металу

§ 30. Економія матеріалів та електроенергії, підвищення безвідходності виробництва в металообробній промисловості

Основи проектної діяльності

§ 31. Комбінаторний метод у проектній діяльності

§ 32. Етапи проектування та призначення банку ідей і пропозицій

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

Технологія вибору одягу та взуття й догляду за ними

§ 33. Види підліткового та юнацького одягу, їх вибір

§ 34. Особливості вибору джинсів

§ 35. Види підліткового та юнацького взуття, його вибір

§ 36. Технології догляду за одягом і взуттям, засоби догляду

§ 37. Санітарно-гігієнічні вимоги до одягу і взуття під час їх примірювання

§ 38. Ознайомлення з професіями сфери обслуговування

Додатки

Словник термінів