Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Лебедєв

§ 17. Виготовлення шипів і вушок, довбання гнізд

Опорні поняття: правила розмічання і запилювання шипів та вушок; прийоми роботи долотом та стамескою; довбання гнізд.

Виготовляючи шипове з’єднання, розраховують довжину і товщину шипа та глибину вушка. В нашому виробі роль шипа буде відігравати перемичка, на якій кріпляться тримачі для свічок (див. кресленик виробу мал. 51). Довжина шипа і глибина вушка відповідають товщині з’єднуваних деталей і дорівнюють 20 мм. Товщина шипа 60 • 0,4 = 24 мм, ширина заплечиків (60 - 24)/2 = 18 мм.

Після визначення розмірів заготовку розмічають. За допомогою кутника відмічають глибину вушка, довжину шипа й гнізда (мал. 76, а). Потім рейсмусом розмічають ширину заплечиків і товщину шипа. Одну ніжку рейсмуса висувають на 18 мм. а другу — на 18 мм + товщина шипа: 18 + 24 = 42 мм і, впираючи колодку в базовий бік, проводять риски з усіх боків заготовки (мал. 76, б). Вушка, шипи й гнізда розмічають одним налагодженням рейсмуса.

Мал. 76. Розмічання шипового з’єднання; а — кутником; б — рейсмусом

Випилюють шипи й вушка дрібнозубою пилкою. При запилюванні шипа пилка повинна пройти із зовнішнього боку заготовки (мал. 80, а), а при запилюванні вушка — з внутрішнього (мал. 80, б). Якщо випилювання виконане правильно, шип щільно входить у вушко, не розколюючи його. Заплечики шипа відпилюють пилкою з нахилом усередину 1-2° (мал. 77, в).

Мал. 77. Запилювання шипового з'єднання: а — шипа; б — вушка; в — заплечиків

Нахил забезпечує щільне прилягання заплечика до деталі. Середину вушка й гнізда видовбують долотом.

Виготовляючи шипові з’єднання вручну, отвори прямокутної форми роблять за допомогою долота і стамески. Така операція має назву довбання гнізд. Гнізда, шипи і вушка розмічають олівцем за допомогою кутника, рейсмуса й лінійки.

З попереднього параграфа ви вже знайомі з призначенням та будовою таких інструментів, як долото та стамеска.

Для довбання короткі заготовки затискують у верстаку, довгі довбають, сидячи на них. Якщо довбають стоячи, корпус тримають прямо (мал. 78), ноги на ширині плечей. Тілу падають стійкого положення.

Мал. 78. Положення тіла при виконанні операції довбання гнізд та провушин

Долото підбирають відповідно до ширили гнізда. Тримають його лівою рукою й установлюють на 0,5 мм від лінії розмітки. Спочатку долото ставлять вертикально (фаскою всередину гнізда) й ударяють по ручці киянкою (мал. 79, а). Долото заглиблюють в деревину (мал. 79, б). Потім його виймають і встановлюють з нахилом, відступивши 5-8 мм у напрямі до середини гнізда (мал. 79, в) і знов ударяють по ручці киянкою.

Мал. 79. Послідовність довбання гнізда

Зрізану частину деревини виймають з гнізда долотом. Так знімають шар деревини до середини гнізда. Потім такими самими прийомами видовбують другу половину? гнізда з протилежного кінця (мал. 79, д, є). Наскрізні отвори спочатку довбають на половину глибини заготовки з одного боку, потім, перевернувши заготовку, закінчують довбати з протилежного боку. Коли довбають наскрізні отвори, під заготовку підкладають дощечку або кусок фанери, щоб не пошкодити кришку верстака. Вушко видовбують з двох боків, як показало на мал. 80.

Мал. 80. Положення долота під час довбання вушка

Прийоми роботи стамесками

Як різноманітні роботи, що виконуються стамескою, так і різні прийоми роботи ними.

На мал. 81 показано приклади роботи стамескою.

Мал. 81. Прийоми різання стамескою

1. Різання вздовж волокон — ліва рука спрямовує різальну грань стамески фаскою догори вздовж лінії зрізу, права — тисне на верхній кінець ручки;

2. Поперечне підрізування волокон — стамеску тримають правою рукою за шийку, буртик і нижню частину ручки, великий палець витягнуто вздовж ручки; різальна кромка розміщена під кутом до площини оброблюваної деталі фаскою назовні, лезо рухається навскіс; зняття поперечної фаски — правою рукою упирається в торець ручки, а лівою тримають стамеску фаскою назовні і спрямовують її вздовж кромки;

різання у торець — інструмент тримають так само, як і в другому випадку; ріжуть кутиком різальної кромки;

зняття поздовжньої фаски — стамеску тримають так само, як у другому і четвертому випадках; ліва рука спрямовує лезо стамески, яке пересувають з невеликим зусиллям;

зачищання гнізда — зачищають так само, як ріжуть вздовж волокон, але фаску стамески повертають до оброблюваної площини.

Порівнюючи описані прийоми, можна зауважити, що майже у всіх випадках ліва рука тримає стамеску та регулює глибину різання, а права — натискає на ручку і створює потрібні для перерізування волокон зусилля.

Правила безпечної праці під час довбання деревини

Щоб досягти високої якості довбання й уникнути випадків травматизму, треба додержуватися таких правил:

1. Працювати лише гострими долотами та стамесками. Ручки на них мають бути прямо та щільно насадженими на хвостовики. На торці ручок доліт насаджують металові кільця, щоб запобігти їх розколюванню. Працювати долотами, стамесками та киянками, в яких ручки розколені або мають інші дефекти, забороняється.

2. Долота та стамески треба класти на верстак лише лезами від себе. При зберіганні доліт та стамесок у спеціальному інструментальному ящику їх ставлять лезом донизу.

3. Під час роботи стамескою деталь повинна лежати на верстаку. Забороняється різати деревину стамескою в напрямі руки, що підтримує деталь.

4. Забороняється працювати стамескою, упираючи деталь у груди або коліна.

5. Забороняється залишати долота або стамески на краю стола чи верстака, бо в разі падіння інструментів можна травмуватися.

Довбання вручну — трудомісткий і малопродуктивний процес. На деревообробних підприємствах отвори й гнізда роблять на свердлильно-пазувальних і ланцюгово-довбальних верстатах.

При виконанні отворів, пазів і гнізд на верстатах продуктивність зростає в 10-15 разів.

Чи добре засвоїли?

  • 1. Як розрахувати товщину одинарного шипа й ширину заплечиків?
  • 2. Які інструменти використовують для довбання деревини?
  • 3. Яка відмінність у застосовуваних трудових прийомах роботи стамескою та долотом?
  • 4. Чому для довбання наскрізних отворів заготовку розмічають з обох сторін?
  • 5. У яку послідовність виконується довбання вушка?