Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Лебедєв

Трудове навчання (для хлопців). 7 клас. Лебедєв

Перед вами — повий підручник із трудового навчання для 7 класу. Перші два розділи цього підручника присвячені обробці деревини як конструкційного матеріалу. Навчаючись у 5 класі, ви вже ознайомилися з технологіями виготовлення нескладних виробів з таких деревинних матеріалів, як фанера та деревинно-волокнисті плити, опанували прийоми з’єднання окремих деталей виробу за допомогою цвяхів та клею, навчилися викопувати оздоблювальні операції із застосуванням лаків та фарб, вивчили та опанували таку технологічну операцію, як свердління за допомогою ручних механічних дрилів, навчилися користуватися найпростішими інструментами для деревообробки. У 6 класі ви вивчали такі конструкційні матеріали, як тонколистовий метал та дріт, і технології їх обробки. Також ви познайомилися з поняттями «механізм» та «машина», вивчили будову та призначення свердлильного верстату, почали відкривати для себе основи проектної діяльності. Також розглянули ряд технологій побутової діяльності. У 7 класі ви продовжите вивчати складний світ техніки і технологій, а допоможе вам па цьому шляху цей підручник.

Вступ

§ 1. Значення деревини в житті людини

§ 2. Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні. Робоче місце, робоча зона, робоча постава

§ 3. Столярний верстак, правила безпечної праці

Практична робота 1. Ознайомлення з обладнанням робочого місця для виконання столярних робіт, інструментами та пристосуваннями

Розділ 1. Основи матеріалознавства

Види та призначення конструкційних матеріалів. Деревина та види пиломатеріалів, що виготовляються з неї

§ 4. Деревина як конструкційний матеріал

Практична робота 2. Ознайомлення із зовнішнім виглядом різних порід деревини

§ 5. Пиломатеріали, способи їх отримання

§ 6. Види пиломатеріалів та їх призначення залежно від сортаменту

Практична робота 3. Визначення видів пиломатеріалів

§ 7. Вологість, механічні та технологічні властивості деревини. Їх вплив на вивір деревини для виготовлення виробу

§ 8. Дефекти деревини та їх вплив на вибір матеріалу для виготовлення виробу

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із деревини та різних видів пиломатеріалів

Елементи графічної грамоти та процес розмічання заготовок

§ 9. Поняття про проеціювання та вигляди виробу на кресленні

§ 10. Послідовність виконання зображення обраного об’єкта праці у трьох проекціях

§ 11. Прийоми вимірювання заготовок, припуски на обробку пиломатеріалів

§ 12. Інструменти та прийоми розмічання заготовки виробу, економне використання матеріалів

Практична робота 4. Розмічання заготовки виробу «підсвічник»

Процес пиляння та стругання деревини

§ 13. Інструмент для пиляння деревини. Ножівка, її будова, розведення та заточування зубців. Форма зубців ножівки для пиляння вздовж і впоперек волокон

§ 14. Припуски на пиляння, прийоми запилювання та пиляння. Стусло та його застосування

§ 15. Процес стругання деревини, інструмент та підготовка його до роботи. Прийоми роботи та перевірка якості обробленої поверхні

Практична робота 5. Випилювання та стругання заготовки у заданий розміткою розмір

Способи з’єднання деталей виробу із пиломатеріалів, розмічання та виготовлення шипового з’єднання

§ 16. Види з’єднань деталей з пиломатеріалів. Розмічання та послідовність виготовлення одинарного шипового з’єднання. Долота і стамески та їх призначення

§ 17. Виготовлення шипів і вушок, довбання гнізд

§ 18. Припасування елементів шипового з’єднання. Використання пристосувань при складанні шипових з’єднань

Практична робота 6. Виготовлення елементів шипового з’єднання на заготовках виробу та його складання

§ 19. Проектування та виготовлення виробів із пиломатеріалів, що містять у своїй конструкції шипове з'єднання

Лабораторно-практична робота № 7. Виготовлення декоративного підсвічника

Оздоблення виробів із деревини

§ 20. Призначення і види опорядження та оздоблень виробів із деревини. Підготовка поверхні виробу до оздоблення

§ 21. Оздоблювальні матеріали та прийоми оздоблення. Догляд за виробами з деревини

Практична робота 8. Оздоблення готового виробу

§ 22. Ознайомлення з професіями деревообробної промисловості

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

Сучасні методи обробки деревини

§ 23. Відомості про сучасні методи і прийоми обробки деревини

§ 24. Електрифіковані знаряддя праці, загальна характеристика

§ 25. Безвідходне виробництво у сучасній деревообробній промисловості

Основи проектної діяльності

§ 26. Методи проектування. Метод фокальних об’єктів

§ 27. Моделі-аналоги, оцінювання та виділення найкращих ознак у зразках виробів-аналогів

§ 28. Види проектної документації, загальний опис виробу та вимоги до нього

Практична робота 9. Виконання загального опису виробу та формулювання технічних вимог до нього

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

Основи технології малярних робіт

§ 29. Малярні роботи, їх призначення та місця застосування

§ 30. Матеріали для виконання малярних робіт, призначення ґрунтовок

§ 31. Інструменти та пристрої для малярних робіт

§ 32. Технологія виконання малярних робіт

Практична робота 10. Розробка технологічного процесу виконання малярних робіт для заданих умов

Маркування споживчих товарів

§ 33. Призначення етикетки на товарах, характер інформації розміщеної на ній

§ 34. Складові маркування споживчих товарів

§ 35. Спеціальні та попереджувальні символи, призначення та зміст штрихового кодування

Практична робота 11. Аналіз маркування споживчого товару